Guvernul informeaza pe pagina sa de internet ca, in sedinta de miercuri, a adoptat o Hotarare pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004.

Executivul mai precizeaza ca prin acest act normativ "se clarificã situaþiile în care, ulterior implementãrii sistemului TVA la încasare, beneficiarul nu menþioneazã pe documentul de platã facturile achitate, caz în care se aplicã prevederile Codului civil cu privire la imputaþia legalã a plãþii".

Saptamana trecuta, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de HG care prevedea modificarea normele de aplicare a Codului fiscal.

Modificarea Normelor Codului fiscal in ceea ce priveste TVA la incasare era necesara dupa ce prevederile care il reglementeaza au fost modificate in luna noimebrie pentru a clarifica anumite aspecte.

Va reamintim ca OG nr. 15/2012, actul normativ prin care Guvernul a introdus in Codul fiscal sistemul TVA la incasare, a fost aprobata prin Legea nr. 208/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 772, din 15 noiembrie 2012 care i-a mai adus cateva modificari.

Legea nr. 208/2012 a completat, spre exemplu, prevederile referitoare la operatiunile pentru care nu se aplica sistemul TVA la incasare.

Potrivit prevederilor legale, printre operatiunile pentru care noul sistem nu poate fi aplicat se numara si livrarile de bunuri/prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

Legea publicata ulterior clarifica aceasta dispozitie legala si stabilea ca, in cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile generale de exigibilitate (care stabilesc ca TVA este exigibila la data la care are loc faptul generator, la data emiterii unei facturi, la data la care se incaseaza avansul, la data extragerii numerarului din masini automate de vanzare, de jocuri sau din alte masini similare).

Liviu Voinea explica public in noiembrie ca acest amendament permite contribuabililor sa nu plateasca penalitati de intarziere sau dobanzi pentru neachitarea la timp a taxei, avand in vedere ca, in mod obisnuit, la plata prin numerar exigibilitatea TVA se muta la emiterea facturii. 

Totodata, Legea nr. 208/2012 a modificat regulile de exigibilitate si in cazul contribuabililor care au fost inregistrati din oficiu pentru a aplica sistemul TVA la incasare pentru ca, desi aveau obligatia sa aplice acest sistem, nu au depus la timp notificarea din care sa rezulte ca cifra lor de afaceri este sub plafonul de 2.250.000 lei.

Reguli nou-introduse stabileau ca, in cazul acestor contribuabili, in perioada a cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA  la incasare, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile privind exigibilitatea taxei din sistemul TVA la incasare, si nu cele generale, cum se stabilise in reglementarea initiala.

In mod similar, in cazul contribuabililor scosi din oficiu din sistemul TVA la incasare, pentru achizitiile efectuate in perioada a cuprinsa intre data la care aveau obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasare si data la care au fost efectiv scosi din sistem, dreptul de deducere a TVA ia nastere in conditiile sistemului normal de TVA, adica la momentul exigibilitatii TVA. Initial, se stabilise ca dreptul de deducere pentru aceste persoane impozabile se exercita in conditiile sistemului TVA  la incasare,  adica este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Legea nr. 208/2012 a reformulat si art. 134^2, alin. 3, lit. a), eliminand exceptia pe care acesta o continea. Pana la modificare, lit a) a alin. 3 de la art. 134^2 stabilea doar ca "persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul."

Formularea anterioara continea si mentiunea ca aceste persoane impozabile aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, " cu exceptia situatiei in care persoana impozabila este inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare".

Ce spun noile norme

Prin proiectul de HG publicat de Finante (forma finala nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial), se modifica, printre altele, alineatele  (19)  si (21) ale articolului punctul 162 din Normele Codului fiscal.

In noua reglementare, punctul 19 a acestui articol va stabili, pe langa ceea ce prevede si in momentul de fata, ca "in cazul incasarii in numerar a contravalorii facturii, in sensul art. 134 2  alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare, exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar pana in ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. Pentru sumele neachitate pana la data emiterii  facturii, furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la incasare si  inscrie mentiunea prevazuta la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal (mentiunea TVA la incasare – n.red.), cu exceptia situatiei in care livrarea/prestarea se incadreaza in alta categorie exceptata prevazuta la art. 134 2  alin. (6) din  Codul fiscal (operatiuni exceptate de la aplicarea TVA la incasare - n.red.)".

In ceea ce priveste punctul 21 al articolului 16 2, acesta va fi modificat pentru a clarifica regulile aplicabile pentru facturile emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau ie?irea in/din sistemul de TVA la incasare.

Astfel, la acest punct se va introduce litera c, inexistenta pana acum, care va stabili ca "pentru facturile emise pentru contravaloarea integrala a livarii de bunuri/prestarii de servicii, indiferent cand au fost emise, in lipsa unei indicatii din partea beneficiarului cu privire la platile efectuate,  se aplica prevederile Codului civil cu privire la imputatia legala a  platii.

Extras din Codul civil privind imputatia platii - Titlul V Executarea Obligatiilor

Sectiunea a 5-a

Imputatia platii

Imputatia platii facuta prin acordul partilor

   Art. 1.506. - (1) Plata efectuata de debitorul mai multor datorii fata de acelasi creditor, care au acelasi obiect, se imputa asupra acestora conform acordului partilor.
   (2) in lipsa acordului partilor, se aplica dispozitiile prezentei sectiuni.

   
Imputatia facuta de debitor

   Art. 1.507. - (1) Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acelasi fel are dreptul sa indice, atunci cand plateste, datoria pe care intelege sa o execute. Plata se imputa mai intai asupra cheltuielilor, apoi asupra dobanzilor si, la urma, asupra capitalului.
   (2) Debitorul nu poate, fara consimtamantul creditorului, sa impute plata asupra unei datorii care nu este inca exigibila cu preferinta fata de o datorie scadenta, cu exceptia cazului in care s-a prevazut ca debitorul poate plati anticipat.
   (3) in cazul platii efectuate prin virament bancar, debitorul face imputatia prin mentiunile corespunzatoare consemnate de el pe ordinul de plata.

   
Imputatia facuta de creditor

   Art. 1.508. - (1) in lipsa unei indicatii din partea debitorului, creditorul poate, intr-un termen rezonabil dupa ce a primit plata, sa indice debitorului datoria asupra careia aceasta se va imputa. Creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.
   (2) Atunci cand creditorul remite debitorului o chitanta liberatorie, el este dator sa faca imputatia prin acea chitanta.
   

Imputatia legala

   Art. 1.509. - (1) Daca niciuna dintre parti nu face imputatia platii, vor fi aplicate, in ordine, urmatoarele reguli:
   a) plata se imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenta;
   b) se vor considera stinse, in primul rand, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai putine garantii;
   c) imputatia se va face mai intai asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;
   d) daca toate datoriile sunt deopotriva scadente, precum si, in egala masura, garantate si oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;
   e) in lipsa tuturor criteriilor mentionate la lit. a)-d), imputatia se va face proportional cu valoarea datoriilor.
   (2) in toate cazurile, plata se va imputa mai intai asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, daca partile nu convin altfel.

 

Atentie! Prevederile din acest articol se bazeaza pe proiectul de HG propus de Finante (care poate fi consultat in fisierul atasat acestui articol). Vom reveni cu informatii actualizate de indata ce actul normativ care modifica Normele Codului fiscal va fi publicat in Monitorul Oficial.