"Formularul 394 este o declaratie informativa, nu o declaratie fiscala. Numai in cazul declaratiei fiscale exista obligatia depunerii chiar daca nu se desfasoara activitate sau nu rezulta sume de plata intr-o perioada de raportare", explica Finante Brasov in document.

Ce se declara in declaratia 394

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3596 / 2011, in formularul 394 se raporteaza toate operatiunile impozabile si taxabile cu cota prevazuta de lege realizate pe teritoriul national, pentru care:

  • este emisa o factura in perioada de raportare, inclusiv pentru avansuri si cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa " sau “TVA la incasare”;
  • s-a primit o factura in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau “TVA la incasare”.

In schimb, nu se declara in 394:

  • Livrarile sau achizitiile pentru care s-a emis bon fiscal, dar  nu s-a emis factura;
  • Operatiunile cu persoanele neplatitoare de TVA in Romania;
  • Facturile emise prin autofacturare

Trebuie sa stiti ca declaratia 394 se completeaza cu valoarea cumulata inscrisa in facturile emise/primite pentru fiecare cod de inregistrare in scopuri de TVA ale partenerilor de tranzactii.

Singura exceptie exista la operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa. In cazul acestora, valorile totale  inscrise in facturile aferente tranzactiilor pentru care se aplica taxarea inversa se completeaza  pe acelasi formular, insa separat de restul operatiunilor, avand in vedere ca Nu formularul 394 cuprinde  o pozitie distincta pentru declararea operatiunilor de livrari/achizitii de cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa.

"Daca dupa depunerea declaratiei se constata  existenta unor omisiuni sau erori in datele declarate sau in cazul in care una ori mai multe facturi  sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial", mai precizeaza Directia de Finante din Brasov.

Termenul de depunere si perioada de raportare

Declaratia 394 se depune in data de 25 a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, numai daca in acest timp  au fost realizate operatiunile mentionate anterior, care trebuie raportate.

Contribuabilii care nu depun la timp acest formular risca amenzi cuprinse intre 12.000 si 14.000 de lei, daca sunt persoane juridice, si amenzi intre 2.000 si 3.500 de lei, daca sunte persoane fizice.

Atentie! Contribuabilii care nu au realizat astfel de operatiuni in perioada de raportare nu depun declaratia pe zero.

Perioada de raportare a formularului 394 este perioada fiscala declarata pentru decontul de TVA – lunar, trimestrial, etc.

Cum se depune declaratia

Formularul 394 se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF care are atasat in fisier XML. Transmiterea la ANAF se poate face online, pentru cei care detin o semnatura electronica, sau direct la ghiseul organului fiscal.

De asemenea, formularul poate fi transmis si prin posta cu confirmare de primire.

Finante Brasov reaminteste ca informatiile declarate in "Lista livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul national" si cele declarate in "Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national", de catre toate persoanele inregistrate in scopuri de TVA se vor incrucisa la nivel central in vederea corelarii informatiilor declarate pe codurile de inregistrare in scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) si beneficiarului (cel catre care s-a emis factura) iar informatiile din baza de date vor fi puse la dispozitia organelor de control.