Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107, din 22 februarie 2013 si, conform normelor de tehnica legislativa, a intrat in vigoare la 3 zile de la publicare, adica luni, 25 februarie. Actul normativ majoreaza cu peste 100 de lei castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In timp ce in 2012 acest castig salarial era 2.117 lei, in 2013 el creste pana la 2.223 lei. Majorarea salariului mediu determina si cresterea bazei de calcul a contributiilor de asigurari sociale pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente.

Potrivit normelor legale, acesti contribuabili datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure.

Trebuie sa stiti ca acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In 2012, cand salariul mediu era stabilit la 2.117 lei, baza de calcul pentru CASS era cuprinsa intre 741 de lei si putea ajunge pana la maxim 10.585 de lei.

Odata cu majorarea castigului salarial mediu la 2.223 lei, in 2013 venitul declarat la pensii va fi de minim 778 de lei si de maxim 11.115 lei.

Venitul declarat pentru CAS
  Minim Maxim
2012 741 lei 10585 lei
2013 778 lei 11115 lei

Cresterea bazei de calcul a CAS inseamna si cresterea contributiilor minime sau maxime pe care persoanele fizice trebuie sa le plateasca pentru a se asigura in sistemul public de pensii.

In 2012, o persoana care se asigura in sistemul public de pensii trebuia sa plateasca la stat ca CAS o suma minima de 232 de lei (35% x 2117 x 31.3%).

In 2013, aceasta valoare creste cu 12 lei, astfel incat persoanele fizice asigurate in sistemul public de pensii vor plati la CAS minim 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%)

Suma maxima de plata la CAS in 2013 pentru persoane fizice este de 3479 de lei (5 x 2223 x 31.3%), comparativ cu 3313, cat se putea plati maxim in 2012 (5 x 2117 x 31.3%).

Suma de plata CAS
  Minima Maxima
2012 232 lei 3313 lei
2013 244 lei 3479 lei

Cum iti declari venitul asigurat la sistemul de pensii?

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale (pensii) se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 874/2012).

Formularul pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de:

  • intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
  • membru al unei intreprinderi familiale;
  • persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

Atentie! Oricare dintre persoanele mentionate anterior nu trebuie sa depuna Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru ca nu mai datoreaza contributii la pensii daca:

  • obtine si venituri salariale sau indemnizatii de somaj sau
  • beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Cum si unde se depune formularul

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

Declaratia 600 se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine nu datoreaza contributii la pensii

Potrivit Codului fiscal nu datoreaza contributia la pensii:

  • Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,
  • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj,
  • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.