Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala a fost publicata in Monitorul Oficial 515 din 14 august 2013.

Publicare vine la mai bine de o luna de cand Camera Deputatilor a adoptat aceasta lege, in calitate de for decizional, cu 227 voturi "pentru" si 20 "contra".

Actul normativ publicat miercuri stabileste la Titlul IV, Dispozitii tranzitorii si finale ca noul Cod de procedura penala va intra in vigoare la 1 februarie 2014, cand se abroga si vechiul Cod.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.
                                                            Art 103 din Legea nr. 255/2013

La aceeasi data intra in vigoare si Legea nr. 255/2013 de punere in aplicare a noului Cod de procedura penala.

Important! Tot la 1 februarie 2014 va intra in vigoare si Noul Cod penal. Aceasta data a fost stabilita prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757, din 12 noiembrie 2012.

Prevederi ale legii de punere in aplicare a Codului de procedura penala - o trecere in revista

  • Titlul I – Dispozitii generale

Primul titlu legii cuprinde dispozitiile generale privind aplicarea legii procesual penale. Mai exact, in partea de inceput sunt stabilite reguli procedurale pentru rezolvarea situatiilor tranzitorii generate de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala, in raport cu stadiul in care se afla procesul penal sau diferite proceduri penale la momentului intrarii in vigoare a noului Cod.

  • Titlul II - Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

Cele mai importante prevederi de la acest titlu se refera la abrogarea unor texte din legislatia speciala, ca urmare a cuprinderii acestora in noul Cod de procedura penala, pentru evitarea paralelismelor procedurale. Astfel, o serie de dispozitii din legile speciale au fost abrogate, procedurile urmand a se desfasura potrivit cadrului general prevazut de noul Cod de procedura penala.

In plus, au fost modificate texte din legislatia speciala, in vederea corelarii cu dispozitiile noului Cod de procedura penala.

Totodata, in ceea ce priveste dispozitiile privind statutul judecatorilor, a fost regandita competenta judecatorilor stagiari. Mai precis, judecatorii stagiari vor judeca urmatoarele infractiuni: lovirea sau alte violente, vatamarea corporala din culpa, amenintarea, hartuirea, violarea de domiciliu, violarea sediului profesional, furtul, furtul calificat si furtul in scop de folosinta la plangere prealabila, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasa in forma simpla, distrugerea, tulburarea de posesie, violarea secretului corespondentei, abandonul de familie, nerespectarea privind incredintarea minorului, impiedicarea exercitarii libertatii religioase.

De asemenea, din punctul de vedere al organizarii judiciare, in vederea respectarii principiului desfasurarii cu celeritate a procesului penal, a fost regandita compunerea completarea de judecata ale Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in scopul corelarii cu dispozitiile noului Cod de procedura penala, care prevad ca ICCJ are competenta de a judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate de curtile de apel, curtile militare de apel, precum si de ICCJ, in prima instanta.

  • Titlul III - Dispozitii de modificare si completare a Codului de procedura penala

Acest titlu contine o serie de dispozitii legate de modificarea si completarea unor texte din Codul de procedura penala, care vizeaza institutii precum competenta dupa calitatea persoanei, stramutarea, masurile preventive, citarea si comunicarea actelor de procedura, valorificarea bunurilor sechestrate in cursul urmaririi penale si al judecatii, camera preliminara, recursul in casatie.

Spre exemplu, in ceea ce priveste actiunea civila, a fost regandita solutia trimiterii cauzei la instanta civila, dupa considerente legate de realizarea cat mai eficienta a procesului de administrare a justitiei in Romania. Astfel, desi solutia preconizata de Codul de procedura penala are in vedere evitarea prelungirii in mod nejustificat a solutionarii procesului penal, prin trimiterea actiunii civile la instanta civila, aceasta optiune ar putea genera o supraincarcare a instantelor civile. Pe de alta parte, continuarea judecarii actiunii civile de catre instanta penala ar fi de natura sa asigure ambele deziderate avute in vedere, adica solutionarea cu celeritate a actiunii penale si respectarea termenului rezonabil cu privire la latura civila.

De asemenea, referitor la masurile preventive, au fost efectuate o serie de modificari, care vizeaza inlaturarea unor erori de reglementare.  Concret, a fost regandita procedura de luare a masurii controlului judiciar, care continea o serie de contradictii. De asemenea, sub aspectul masurilor preventive, a fost remediata o deficienta existenta in Codul de procedura penala din 1968, aceea a inexistentei unei proceduri de dispunere asupra masurilor preventive in perioada cuprinsa intre pronuntarea hotararii in prima instanta, cu consecinta desesizarii instantei si sesizarea instantei de control judiciar cu judecarea apelului. "Competenta de luare, revocare sau inlocuire a masurilor preventive, in conditile legii, in acest interval de timp, a fost atribuita instantei care a judecat cauza in fond", informeaza Guvernul in expunerea de motive a actului normativ.

Legea de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila este disponibila in sectiunea de Legislatie a AvocatNet.ro, aici.