Stabilirea platilor anticipate cu titlu de CASS, datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii, se va realiza de catre organul fiscal competent, printr-o decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat pe care contribuabilii trebuie sa o transmita Fiscului.

In aceste conditii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aprobat prin Ordinul nr. 117/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103, din 11 februarie 2014, modelul si continutul formularului 650 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb. (Puteti consulta formularul in documentul atasat).

Potrivit reglementarilor in vigoare, in decizia de impunere prin care se stabilesc platile anticipate, baza de calcul a CASS se va evidentia lunar, iar plata contributiei se va efectua trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Totodata, incadrarea in plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, respectiv valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut – 11.490 lei, se va face de catre organul fiscal competent prin decizia de impunere privind platile anticipate, au precizat recent reprezentantii ANAF.

Tinand cont de introducerea acestui plafon maxim pentru stabilirea bazei de calcul a CASS, stabilirea contributiei se va face la nivelul tuturor contractelor incheiate de contribuabili, fapt ce a condus la diferentierea acestui sistem de impunere fata de cel de stabilire a impozitului pe venit, care presupune stabilirea obligatiilor de plata pe baza fiecarui contract incheiat intre parti, au explicat sursele citate.

Tocmai din acest motiv era necesar ca stabilirea CASS sa se faca printr-un formular distinct, care va fi utilizat pentru contribuabilii care obtin venituri din chirii, cu exceptia persoanelor fizice care au realizat venituri din derularea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, care califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independete sau a celor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic.

Calculul CASS pentru veniturile din chirii

Potrivit dispozitiile care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014, pentru cei care obtin venituri din inchirierea imobilelor, baza lunara de calcul al CASS reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Mai mult, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

Cu alte cuvinte, baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica de 850 leisalariul minim brut valabil de la 1 ianuarie 2014 si nici mai mare de 11.490 lei de cinci ori salariul mediu brut (n.r. castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2014 este de 2.298 lei, astfel ca 2.298 lei x 5 = 11.490 lei).

Mai exact, suma asupra careia se va aplica cota de 5,5% a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu va fi mai mica de 850 lei, dar nici nu va depasi 11.490 lei.

In aceste conditii, o persoana care va obtine doar venituri din chirii si nu va avea niciun fel de cheltuieli ocazionate de aceste venituri va plati CASS in valoare de cel putin 46,75 lei, dar nu mai mult de 631,95 de lei.

 

Cititi AICI cum ce calculeaza concret CASS pentru veniturile din chirii.