Munca la domiciliu este reglementata de Codul Muncii, document ce prevede ca salariatii pot indeplini si de acasa atributiile specifice functiei pe care o detin. In acest caz, vor fi considerati salariati cu munca la domiciliu, avand posibilitatea de a-si stabili singuri programul de lucru.

Potrivit legislatiei muncii, salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.

"Toate drepturile si obligatiile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca se afla la sediul angajatorului sunt valabile si pentru salariatul cu munca la domiciliu, cu exceptia programului de lucru", se arata si intr-un ghid publicat de Inspectia Muncii pe site-ul propriu.

Desi exista o libertate in alegerea programului de lucru, Codul muncii stabileste clar ca angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatilor care lucreaza de acasa. Pe de alta parte, insa, controlul angajatorului poate fi efectuat doar in baza unui program stabilit in prealabil cu salariatul si stipulat in contractul de munca la domiciliu.

Ce elemente obligatorii va contine contractul de munca la domiciliu?

Dupa cum se mentioneaza in Codul muncii, contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa. Aceasta este o conditie de validitate a contractului, in lipsa sa considerandu-se ca este vorba de un contract normal, in care munca se presteaza la sediul angajatorului, explica Inspectia Muncii in ghidul citat.

Contractul de munca la domiciliul va contine aceleasi elemente ca ale unui contract de munca obisnuit (despre care AvocatNet.ro a scris in detaliu AICI, n.a.), adica:

 • identitatea partilor;
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 • in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.

Totusi, potrivit Codului muncii, contractul de munca la domiciliu va contine, in plus fata de informatiile de mai sus, si urmatoarele elemente:

 • precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;
 • programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 • obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Contractul cu munca la domiciliu poate fi incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, cu program normal sau partial de lucru.

Cine plateste cheltuielile efectuate de salariat la domiciliul personal?

Potrivit Inspectiei Muncii, Codul muncii nu prevede suportarea de catre angajator a contravalorii materiilor prime si a materialelor sau a cheltuielilor pe care le face salariatul in procesul muncii (electricitate, incalzire, apa etc).

Prin urmare, daca aceste cheltuieli ar fi suportate de catre salariat, s-ar ajunge la micsorarea veniturilor sale.

Totusi, partile contractului cu munca la domiciliu pot alege una din urmatoarele  modalitati:

 • materiile prime si materialele sa fie procurate de angajator;
 • materiile prime si materialele sa fie procurate de salariat pe cheltuiala angajatorului;
 • materiile prime si materialele sa fie procurate de salariat pe cheltuiala lui, insa cu asigurarea unui salariu corespunzator, pentru a-i permite aceste cheltuieli. Totodata, aceasta solutie poate fi aplicata si in cazul celorlalte cheltuieli de productie (energia electrica, apa, canalizarea etc).

"In cazul acestui gen de contract, este necesar ca intre angajator si salariat sa se intocmeasca o evidenta speciala legata de materiile prime si materialele care se predau salariatului si de produsele preluate de la acesta", mai atentioneaza Inspectia Muncii. 
 

Cititi AICI in ce situatii se poate suspenda un contract de munca.

Modelul CIM 2014 este disponibil AICI.