Hotararea UNPIR nr. 3/2014publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 4 noiembrie 2014 si care a intrat in vigoare la aceeasi data, a modificat Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, iar printre principalele schimbari se numara faptul ca au fost majorate anumite tarife pe care practicienii in insolventa trebuie sa le plateasca.

Mai exact, noile dispozitii recent intrate in vigoare au marit taxele percepute societatilor profesionale de practicieni in insolventa pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare.

Astfel, taxa pentru cererea de eliberare de copii simple dupa acte aflate la dosar este acum de 30 lei/pagina, fata de 20 lei/pagina, cat era prevazut in vechea legislatie. In plus, taxa pentru cererea de eliberare a copiilor certificate dupa actele aflate la dosar a urcat la 50 lei/pagina, de la 40 de lei/pagina.

Mai mult decat atat, actul normativ a introdus un nou tarif, de 200 lei, pentru cererea de eliberare a istoricului unei societati.

De asemenea, si cabinetele individuale si cabinetele asociate de practicieni in insolventa platesc mai mult pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare.

Concret, pentru cererea de eliberare a unui certificat constator (in cazul celor care nu sunt membri ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa) se percepe acum un tarif de 200 lei, cu 50 de lei mai mult fata de tariful prevazut in vechea legislatie.

Conform noilor reglementari, taxa pentru cererea de furnizare de informatii s-a dublat, ajungand la 40 lei pentru fiecare pozitie.

Totodata, cabinetele individuale si cabinetele asociate de practicieni in insolventa vor plati pentru cererea de eliberare a copiilor simple dupa acte aflate la dosar o taxa de 30 de lei/pagina, fata de 10 de lei/pagina. In cazul cererii de eliberare a copiilor certificate dupa acte aflate la dosar, taxa s-a marit cu 30 de lei, fiind in prezent de 50 lei/pagina.

Recentul act normativ introdus si un tarif nou pentru cererea de eliberare a istoricului unui cabinet sau cabinete asociate de 200 de lei.

In plus, practicienii in insolventa care vor solicita eliberarea istoricului calitatii de membru al UNPIR vor trebuie sa plateasca de-acum o taxa de 100 lei.

Pe langa majorarea tarifelor percepute pentru eliberarea diverselor documente, noile dispozitii, aflate in vigoare din 4 noiembrie 2014, au marit si plafonul de asigurare profesionala pentru practicienii in insolventa.

Astfel, plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice romane, inscrise in subsectiunile IB (practicieni definitivi organizati in cabinete individuale) si IC (practicieni definitivi asociati in societati profesionale) ale Tabloului UNPIR, a urcat la 100.000 lei, de la 30.000 lei.

In cazul persoanelor juridice, inscrise in subsectiunea IIA (societati profesionale cu personalitate juridica) a Tabloului UNPIR, plafonul minim de asigurare profesionala a ajuns la 500.000 lei, de la 200.000 lei.

Noile plafoane de asigurare profesionala cuprinse in Hotararea UNPIR nr. 3/2014 sunt valabile si pentru persoanele fizice straine, inscrise in subsectiunea a III-a a Tabloului UNPIR, precum si pentru persoanele juridice straine, inscrise in subsectiunea a IV-a a Tabloului UNPIR.

Practicienii in insolventa colaboratori nu au dreptul la clientela personala

Practicienii in insolventa compatibili isi pot exercita profesia in cabinete individuale, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei, se precizeaza in legislatia in vigoare. Hotararea UNPIR nr. 3/2014 detaliaza aceste prevederi si specifica cum se desfasoara activitatea practicienilor in insolventa colaboratori.

Potrivit noilor dispozitii, colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa.

Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei si cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul colaborator este stagiar.

Pe baza contractului de colaborare, practicianul colaborator lucreaza exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat documentul, fara a avea dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza. De asemenea, practicianul colaborator este remunerat in baza conventiei prin retrocedare de onorarii.

Reglementarile recent intrate in vigoare stabilesc ca, in lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin trei luni inainte. In cazul in care contractul este incheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozitiile din statutul practicienilor in insolventa privind formarea profesionala initiala.

In acelasi timp, Hotarare UNPIR nr. 3/2014 prevede ca salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca. 

Practicianul salarizat lucreaza exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea drept la clientela proprie. Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre practicianul salarizat si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei si cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul salarizat este stagiar. Salarizarea se efectueaza conform celor stabilite prin contract.

Incompatibilitatea duce la pierderea calitatii de indrumator de stagiu

Conform recentelor prevederi, pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de indrumator de stagiu. Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor UNPIR duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. In termen de zece zile de la emiterea deciziei de trecere la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL in care acesta isi desfasura activitatea, se mentioneaza in noile reglementari.

De asemenea, Hotararea UNPIR nr. 3/2014 detaliaza prevederile referitoare la scutirea de stagiul de pregatire profesionala. In actul normativ se precizeaza in mod expres ca sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care au exercitat timp de zece ani o profesie juridica sau economica, cu norma intreaga de 8 ore, precum si persoanele care au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica sau economica, fara ca acestea sa depaseasca jumatate din durata celor zece ani.

Mai mult, sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovarii examenului de admitere in profesie au avut calitatea de angajat, cu norma intreaga de 8 ore, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual de insolventa, intr-o SPRL sau intr-o IPURL cel putin 3 ani.

Calculul activitatii practice economice sau juridice se realizeaza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga.

Vechea legislatie nu stabilea cate ore trebuia sa cuprinda norma intreaga.

Persoanele care sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala trebuie sa depuna o anumita documentatie pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa si sa achite o taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare, care a fost marita prin noile reglementari de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.

Pe langa modificarile mentionate anterior, Hotararea UNPIR nr. 3/2014 aduce completari in ceea ce priveste documentele necesare inscrierii la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa. Astfel, la inscriere trebuie depus si certificatul de casatorie/hotararea de divort (unde este cazul), act ce nu era prevazut pana acum in legislatia anterioara.

Totodata, certificatul de casatorie/hotararea de divort se depune si in cazul in care practicianul in insolventa doreste sa se inscrie in UNPIR cu scutire de examen si de perioada de stagiu.