Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul registrului de bani personali, prevazute in anexa.
Art. 2. - Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Art. 3. - Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta.
Art. 4. - Registrul de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.
Art. 5. - Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Art. 6. - Operatorul economic notifica organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin.
Art. 7. - Organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.
Art. 8. - Registrul de bani personali prevazut la art. 2 se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.
Art. 9. - Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Art. 10. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
 
Bucuresti, 30 aprilie 2015.
Nr. 513.

 

 

Puteti consulta anexa in fisierul atasat.