Calendarul examenului de bacalaureat din 2016 este inclus in Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2015, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015.

Înscrierile pentru sesiunea a doua a examenului se desfăşoară în această săptămână, până astăzi, iar probele vor avea loc între 16 şi 26 august, conform următorului calendar:

 • 16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
 • 16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
 • 17-19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);
 • 18-19 august: Evaluarea competenţelor digitale (proba D);
 • 22 august: Limba şi literatura română (proba E a, probă scrisă);
 • 23 august: Limba şi literatura maternă (proba E b, probă scrisă);
 • 24 august: Proba obligatorie a profilului (proba E c, probă scrisă);
 • 26 august: Proba la alegere a profilului şi specializării (proba E d, probă scrisă);
 • 29 august: afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00-20:00);
 • 30-31 august: rezolvarea contestaţiilor;
 • 1 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

În ceea ce privește prima sesiune a examenului de bacalaureat, rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) au fost publicate sâmbătă și pot fi consultate aici. Potrivit unui comunicat de presă recent al ministerului, rata de promovare este de 68,1%, ceea ce înseamnă că 88.167 de candidați au trecut cu bine de examen (dintr-un total de 129.395 de candidați prezenți).

Probele de examen au avut loc între 13 iunie şi 8 iulie. Mai precis, candidații au susținut probele orale după cum urmează: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 13-15 iunie, limba maternă, în perioada 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, între 21 și 24 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, între 27 iunie și 1 iulie.

Pe 4 și 5 iulie, elevii au susținut primele două probe scrise ale examenului, la limba și literatura română și la limba și litera maternă, pe 6 iulie a avut loc proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iulie a avut loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Toate sălile în care se desfăşoară în 2016 probele examenului de Bacalaureat sunt supravegheate atât video, cât şi audio, potrivit ordinului de ministru.

"Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti iau toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio", scrie în document. Pe deasupra, sunt supravegheate în acelaşi fel sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele şi sălile în care se preiau, evaluează şi depozitează lucrările scrise.

"În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv", mai prevede Ordinul MECS nr. 5080/2015.

Important! Candidaţilor le este interzis să aibă în sălile de examen, printre altele, manuale, cărţi, notiţe, telefoane mobile şi căşti audio. Cei care încalcă această regulă sunt eliminaţi din examen şi îşi pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Notă: Absolvenții de liceu pot obține bani de la stat indiferent dacă se angajează sau nu după terminarea studiilor. Informații pe larg sunt aici.