Calendarul examenului de bacalaureat din 2016 este inclus in Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2015, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015.

Rezultatele inițiale ale sesiunii a doua a examenului au fost publicate pe 29 august. Apoi, după rezolvarea contestațiilor, joi au apărut și rezultatele finale, ce sunt disponibile aici. Reprezentanții ministerului au informat că rata finală de promovare a acestei sesiuni este de 25,7%, ceea ce înseamnă că 8.898 de candidați au trecut cu brio de probele susținute.

„Rezultatele finale înregistrate în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2016, după soluționarea contestațiilor, indică o rată de promovare de 25,7%, în creștere cu 1,7% față de rata de promovare generată de rezultatele inițiale (24%). Prin urmare, numărul total de candidați care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2016 este de 8.898, cu 608 mai mulți față de numărul înregistrat după prima afișare a rezultatelor (8.290). În funcție de anul școlar în care au finalizat studiile liceale, 6.601 candidați promovați (în creștere de la 6.156) provin din promoția 2015-2016 (28,6%, rată de reușită din totalul celor prezenți), iar 2.297 de candidați promovați (în creștere de la 2.134) provin din promoțiile anterioare (20%, rată de reușită)”, scrie într-un comunicat al ministerului.

Probele din cadrul sesiunii a doua au început pe 16 august şi s-au încheiat pe 26 august, iar acestea s-au desfășurat conform următorului calendar:

  • 16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 17-19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);
  • 18-19 august: Evaluarea competenţelor digitale (proba D);
  • 22 august: Limba şi literatura română (proba E a, probă scrisă);
  • 23 august: Limba şi literatura maternă (proba E b, probă scrisă);
  • 24 august: Proba obligatorie a profilului (proba E c, probă scrisă);
  • 26 august: Proba la alegere a profilului şi specializării (proba E d, probă scrisă).

Înscrierile pentru această sesiune au avut loc între 18 și 22 iulie.

În ceea ce privește prima sesiune a examenului de bacalaureat, rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) pot fi consultate aici. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, rata de promovare este de 68,1%, ceea ce înseamnă că 88.167 de candidați au trecut cu bine de examen (dintr-un total de 129.395 de candidați prezenți).

Probele de examen au avut loc între 13 iunie şi 8 iulie. Mai precis, candidații au susținut probele orale după cum urmează: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 13-15 iunie, limba maternă, în perioada 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, între 21 și 24 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, între 27 iunie și 1 iulie.

Pe 4 și 5 iulie, elevii au susținut primele două probe scrise ale examenului, la limba și literatura română și la limba și litera maternă, pe 6 iulie a avut loc proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iulie a avut loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Toate sălile de examen au fost supravegheate audio-video

Toate sălile în care s-au desfăşurat în 2016 probele examenului de Bacalaureat au fost supravegheate atât video, cât şi audio, potrivit ordinului de ministru.

"Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti iau toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio", scria în document. Pe deasupra, au fost supravegheate în acelaşi fel sălile în care s-au descărcat şi multiplicat subiectele şi sălile în care s-au preluat, evaluat şi depozitat lucrările scrise.

"În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv", mai prevedea Ordinul MECS nr. 5080/2015.

Important! Candidaţilor le-a fost interzis să aibă în sălile de examen, printre altele, manuale, cărţi, notiţe, telefoane mobile şi căşti audio. Cei care au încălcat această regulă au fost eliminaţi din examen şi şi-au pierdut dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Notă: Absolvenții de liceu pot obține bani de la stat indiferent dacă se angajează sau nu după terminarea studiilor. Informații pe larg sunt aici.