Nivelul maxim pentru reducerile comerciale incluse în tarifele poliţelor RCA a fost eliminat. Prin urmare, societăţile de asigurare pot să acorde reduceri mult mai mari decât până acum. Schimbarea este inclusă în Norma ASF nr. 21/2015 pentru modificarea Normei ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care a apărut astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 şi se aplică deja.

Aşadar, noua dispoziţie stabileşte doar că tarifele de primă ale asigurătorilor pot să conţină reduceri comerciale. Totuşi, de-acum, societăţile de asigurare sunt obligate să ţină evidenţa reducerilor practicate şi a justificării acestora.

Până la această schimbare, norma ASF prevedea că, în afară de unele excepţii, asigurătorii aveau voie să acorde reduceri comerciale de maximum 10%"Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale până la un nivel de maximum 10%, cu excepţia reducerilor acordate pensionarilor şi persoanelor cu deficienţe locomotorii, precum şi a celor stabilite prin sistemul bonus-malus".

Asigurătorii RCA trebuie să stabilească tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru următoarele limite de despăgubire:

  • 1.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru pagube materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite;
  • 5.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite.

Atât limitele de despăgubire, cât şi tarifele RCA stabilite de fiecare societate în parte trebuie trimise ASF-ului cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care pot fi practicate. Tarifele stabilite de asigurători pot fi schimbate doar după şase luni de la ultima notificare, exceptând indexările sau modificările pe anumite categorii de riscuri.

Anumiţi asigurători trebuie să-şi recalculeze tarifele RCA

ASF a informat recent că unele societăţi de asigurare care au transmis tarifele RCA pentru perioada următoare trebuie să le refacă. Acest lucru este necesar deoarece reprezentanţii Autorităţii au găsit anumite greşeli de calcul.

"În urma notificărilor primite de la asigurători privind schimbarea tarifelor de primă, au fost identificate probleme în ceea ce priveşte corectitudinea calculului actuarial ce a stat la baza stabilirii nivelului acestor prime, astfel încât a fost solicitată, în anumite cazuri, refacerea acestor calcule. În cadrul controalelor care se desfăşoară la asigurători pe parcursul lunii decembrie va fi urmărit modul de calcul al primelor RCA şi, în cazul în care se vor constata încălcări ale prevederilor legislaţiei aplicabile, ASF îşi rezervă dreptul de a sesiza şi Consiliul Concurenţei", este subliniat într-un comunicat publicat săptămâna trecută.

ASF a anunţat ieri că a iniţiat deja verificări la toate societăţile de asigurare ce emit poliţe RCA.

În prezent, piaţa de asigurări RCA este acoperită de nouă asigurători: Allianz-Ţiriac, Generali, Asirom, Euroins, Omniasig, Carpatica, Groupama, Uniqa şi City. ABC s-a retras, începând cu acest an, de pe piaţa RCA, iar Astra este în faliment.

Maşinile pot fi asigurate doar prin intermediul unei poliţe RCA. Prin aceasta pot fi obţinute despăgubiri pentru daunele şi/sau pentru decesul/vătămările corporale suferite în urma unui accident auto. Proprietarii de automobile mai pot încheia şi asigurări facultative, însă acestea acoperă doar riscuri precum avariile accidentale sau furturile.

Important! În urma desfăşurării unui exerciţiu online recent de "mystery shopping", reprezentanţii ASF au avertizat proprietarii de maşini că unii intermediari în asigurari practică preţuri diferite pentru poliţa RCA oferită de aceeaşi societate, deşi acest lucru este nepermis. Pe deasupra, s-a observat că ofertele de preţ nu ţin cont de încadrarea obligatorie în clasa de asigurare bonus-malus.