Obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie a acestui an, a fost introdusă în august 2014 prin intermediul Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Concret, aşa cum se arată în acest act normativ, "în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie". Totuşi, dacă folosirea contoarelor individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere financiar, legea prevede obligativitatea montării repartitoarelor individuale de costuri "pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte".

Practic, vizate sunt doar spaţiile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, nu şi cele încălzite cu ajutorul centralelor de apartament sau cu ajutorul unor surse proprii locale la nivel de scară/bloc.

La nivel naţional, aproximativ 1,3 milioane de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, dintre care cele mai multe se găsesc în Bucureşti, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Reprezentanţii Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC), entitate ce s-a implicat în informarea populaţiei despre obligativitatea montării de contoare de căldură la nivel de apartament, estima în februarie că, la acel moment, doar aproximativ 40% dintre blocurile vizate deţineau repartitoare.

Important! Montarea contoarelor sau, după caz, a repartitoarelor este obligatorie indiferent că este vorba de apartamente de locuit sau spaţii cu altă destinaţie (de exemplu, sediu de firmă sau magazin).

Proprietarii apartamentelor nu pot fi amendați

Legea eficienței energetice nu prevede nicio sancțiune pentru proprietarii de apartamente care refuză să-și monteze contoare sau repartitoare până la finele anului 2016. Această informație a fost confirmată, la solicitarea AvocatNet.ro, de către reprezentanții Ministerului Energiei (ME).

”În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire și/sau apă caldă se face în baza normelor tehnice elaborate de ANRSC. Având în vedere că reprezentanții ANRSC au participat la procesul de elaborare a Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică și nu au propus instituirea unor prevederei pentru sancționarea neîndeplinirii obligației de montare/utilizare a repartitoarelor de costuri, nu au fost incluse sancțiuni pentru proprietarii de apartamente care nu montează (...) contoare/repartitoare de costuri”, ne-a spus Dănuț Adrian Ciontea, șeful Biroului de Comunicare Publică și Relații Publice din cadrul ME.

Practic, aproximativ același lucru ni l-a spus și președintele ANRSC, Doru Ciocan, acesta precizând că faptele ce pot fi sancționate sunt prevăzute în mod expres de Legea eficienței energetice.

Totuși, preşedintele APC, Costel Stanciu, a precizat, la solicitarea redacției noastre, că "sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea termenului de încheiere a acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament". Concret, în baza Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, persoanele fizice şi cele juridice ar putea primi amenzi de la 500 la 1.000 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiei. Subliniem că această informație n-a fost confirmată nici de ME, nici de ANRSC.

În altă ordine de idei, deşi Legea eficienţei energetice nu prevede cui anume îi revine obligaţia de a monta contoare sau repartitoare, există un alt act normativ care indică acest lucru. Mai exact, preşedintele APC a precizat că proprietarii apartamentelor sunt cei care trebuie să se ocupe asigurarea contorizării, în baza dispoziţiilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

"În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri şi stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de ANRSC. (...) Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de ANRSC", scrie în actul normativ.

Atenţie! Activitatea de montare, punere în funcţiune, reparare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor de încălzire este monitorizată şi verificată de către ANRSC.

Ce beneficii aduce contorizarea căldurii

Beneficiile pentru consumatori implicate de montarea contoarelor sau a repartitoarelor sunt atât individuale, cât şi colective.

Preşedintele APC ne-a spus că, în ceea ce priveşte beneficiile individuale, acestea sunt particularizarea şi reducerea consumului, în funcţie de confortul termic dorit şi de gradul de ocupare al imobilului. Totodată, preşedintele ANRSC a afirmat că "montarea repartitoarelor asigură înregistrarea corectă a consumului individual realizat, aspect ce se reflectă în factura pentru plata energiei termice furnizate de operator".

Referitor la beneficiile colective, Costel Stanciu a menţionat reducerea consumurilor de resurse primare (de exemplu, păcură sau gaz) şi reducerea poluării sau a dioxidului de carbon.

România şi-a asumat ca ţintă reducerea consumului de energie cu 19% până în anul 2020, conform Legii nr. 121/2014, document în care se arată că "îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră".