Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.684 de membri si 5.985 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.102.975 mesaje in forum.

Discutie imprumut persoana fizica-persoana juridica fara contract explicit

Du-te la pagina:  1 2
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Sambata, 2 Februarie 2013, 05:23

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 07:31

am transferat din contul meu de persoana fizica in contul unei peroane juridice suma de 10.000 lei, specificand pe ordinul de plata "imprumut firma", acum un an si jumatate. nu am facut contract, deci nu exista un termen de rambursare al imprumutului. nu am nicio calitate in firma la care am facut imprumutul, aceasta fiind a unei cunostinte. acesta a vandut-o acum o luna si nu este dispus nici sa-mi returneze banii, nici sa-mi semneze un act ca banii trebuie returnati. din ce m-am documentat este necesar sa trimit o somatie de plata cu confirmare de primire catre peroana juridica in care trebuie precizat termenul pana la care solicit returnarea sumei, urmand ca in cazul in care nu se raspunde sau nu se vrea o varianta de conciliere sa actionez in instanta. din cate mi-a spus contabila persoanei juridice datoria a fost inregistrata in contabilitate. rog a va pronunta un punct de vedere in acest caz, privind demersurile sau posibilitatea recuperarii datoriei
 
 
 
offline
2.33
1

Data inregistrarii:
Joi, 20 Mai 2010, 14:12

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 08:02
Notificati persoana juridica cu privire la existenta unui imprumut acordat de dumneavoastra comunicandu-i si o copie dupa ordinul de plata. Precizati ca sunteti dispus sa incheiati un act si sa acordati un termen de restituire a imprumutului stabilit de comun acord. Daca nu da curs invitatiei dumneavoastra actionati in instanta pentru recuperarea imprumutului.
P.S. Altadata nu mai faceti greseli sa imprumutati fara un document scris in care sa fie mentionate cel putin datele de identificare ale imprumutatului, suma si termenul de restituire.
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Sambata, 2 Februarie 2013, 05:23

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 08:38
multumesc. daca aveti cunostinta sa ma indrumati unde gasesc un model de contract acoperitor, pe care sa-l inchei cu persoana juridica in cauza, in cazul in care acesta este dispusa in acest sens? pe langa informatiile de baza dintr-un contract ma intereseaza ce dobanzi penalizatoare pot solicita daca nu plateste in termenul angajat si daca exista posibilitatea ca in cazul in care nu plateste la termen, nici dupa o perioada de gratie si nu ajungem la nicio solutie agreata de ambele parti , exista o clauza care poate fi precizata expres in contract astfel incat sa se poata executa firma fara a mai ajunge prin instanta.
 
 
 
offline
23

Data inregistrarii:
Miercuri, 31 Ianuarie 2007, 13:32

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 10:02
Incheierea acum a unui Contract este cam intarziata , ca sa nu spun imposibila.
Acesta trebuia convenit si semnat inaintea transferului bancar.
Va dau un model de contract de imprumut , dar nu stiu cata valoare mai are acum , dupa ce s-au intamplat atatea....

Contract de imprumut (model de baza: imprumut de consumatie)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ................................................, domiciliat in ..............................., str. ....................................... (numele si prenumele) (localitatea) nr. ........, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ......................., nascut(a) la data de ..............................................., in ................................................., judetul/sectorul ..................., (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul(fiica) lui ................. si al .............., avand actul de identitate seria .................. numarul ..........., eliberat de ............................................. la data de ..............................................., codul numeric personal ................................, in calitate de imprumutator si

1.2. .............................................., domiciliat in ........................................, str. ......................................... (numele si prenumele) (localitatea) nr. .........., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ................................., nascut(a) la data de ........................................................., in .................................., judetul/sectorul ................., (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul(fiica) lui ............... si al ......................., avand actul de identitate seria .......... numarul .........., eliberat de ...................................., la data de ..............................................................., codul numeric personal .............................., in calitate de imprumutat

sau

1.2. S.C. ........................................................... S.N..C/S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ...................................................., str. ................... nr. ......., bloc ......., scara ....................., etaj ......., (localitatea) apartament ......., judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ......., atribut fiscal ................. si numar de ordine in registrul comertului ......../........./......., contul
nr. ..............................., deschis la .............................., telefon ........................, fax ..................., reprezentata prin .........................., cu functia de ................., in calitate de imprumutat

sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ........................., cu sediul in ..............................., (localitatea) str. ................................ nr. ...................., bloc ....................., scara .........., etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .............................., inscrisa la ......................, in Registrul ......................., sub nr. ..................., pe baza certificatului de inscriere nr. ..................... din ......................., avand contul nr. .........................., deschis la ..........................., telefon ......................, fax ..........................., cu functia de ........................, in calitate de imprumutat au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut cu respectarea urmatoarelor clauze:.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in .................................... .

2.2. Odata cu transmiterea bunurilor, imprumutatorul transmite imprumutatului si dreptul de proprietate asupra lor.

2.3. Imprumutul se acorda cu o dobanda de ......% pe an.


III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Imprumutatorul se obliga:
a) sa predea imprumutatului, la termenul stabilit, bunurile care fac obiectul prezentului contract, dupa ce acesta ii va preda la randul sau, bunurile prevazute in eventualul contract de amanet (gaj);
b) sa aduca la cunostinta imprumutatului existenta viciilor cunoscute, ale bunurilor;
c) sa nu ceara imprumutatului restituirea bunurilor inainte de termenul prevazut de prezentul contract.

3.2. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:
a) sa restituie la scadenta bunurile primite cu imprumut , plus dobanda de ....% pe an,
la domiciliul imprumutatorului;
b) sa garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de ga , accesoriu, prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Imprumutul se acorda pe un termen de ............. ani/luni/zile, incepand cu data semnarii prezentului contract.
4.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 4.1, partile pot conveni prelungirea lui prin act aditional.

V. FORTA MAJORA

5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ............., (zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca, in termen de ................. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.


VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

6.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

7.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

VIII. CLAUZE"

8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

8.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

8.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .......... exemplare, din care ......................... .

IMPRUMUTATOR IMPRUMUTAT


Note
1. Este vorba de imprumutul propriu-zis sau, cum i se mai spune in doctrina juridica, imprumutul de consumatie.
2. Inscrisul poate fi redactat si intr-un singur exemplar, pentru imprumutator.
3. Bunuri fungibile si consumptibile, a caror natura, cantitate, calitate si valoare se inscriu in cuprinsul contractului sau in anexa. In mod obisnuit, obiectul contractului il constituie sume de bani.
4. Imprumutatorul nu poate cere restituirea bunului inainte de satisfacerea trebuintei imprumutatului.
5. In cazul in care nu se stipuleaza obligatia de restituire a bunului imprumutat, acest lucru nu are nici o relevanta deoarece, conform art. 1576 din Codul civil, obligatia de restituire se subintelege chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres in contract.
6. Incheierea unui contract de gaj este facultativa.
7. Un contract de imprumut incheiat prin manopere dolosive, este lovit de nulitate relativa, iar paratul trebuie sa restituie sumele primite chiar daca nu erau scadente.

Vanzarea catre un alt proprietar al societatii nu poate fi constituit ca "forta majora" , intrucat cine cumpara preia si datoriile financiare si de alta natura existente ale proprietarului initial.
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Sambata, 2 Februarie 2013, 05:23

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 11:18
multumesc. intrebarea pentru un contract era pusa in contextul in care noul propietar al firmei recunoaste datoria si este de acord sa returneze banii,dar in timp. ma intereseaza dobanda legala, penalitatile legale si daca exista posibilitatea in caz de neplata (in conditiile in care exista un contract) ca pt executare sa nu fie nevoie de instanta (in ideea ca dureaza si nu e o suma atat de mare).
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Sambata, 2 Februarie 2013, 05:23

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 11:23
am sa va rog daca ma puteti indruma si pentru un model de somatie in cazul de fata. cu multumiri
 
 
 
offline
23

Data inregistrarii:
Miercuri, 31 Ianuarie 2007, 13:32

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 14:56
ali18ro a scris:

am sa va rog daca ma puteti indruma si pentru un model de somatie in cazul de fata. cu multumiri


Somatie de plata poate sa fie definita astfel :
In legislatia in vigoare din Romania permite posibilitatea de a obtine intr-un termen relativ scurt un titlu executoriu astfel incat creditorul sa treaca la executarea creantei sale. Mai mult decat atat, formele procedurale pentru obtinerea titlului executoriu sunt simplificate.
Somatia de plata este necesara pentru recuperarea unor datorii, creante, samd... Este unul dintre primii pasi necesari in demersurile privind recuperarea unor sume, valori. Somatia de plata se realizarea in cadrul unui proces in instanta, modalitatea de desfasurare fiind una de complexitate medie.
Cand este necesara efectuarea somatiei de plata
Somatia de plata este necesara pentru recuperarea unor datorii, creante, samd... Este unul dintre primii pasi necesari in demersurile privind recuperarea unor sume, valori. Somatia de plata se realizarea in cadrul unui proces in instanta, modalitatea de desfasurare fiind una de complexitate medie.
Cererea privind somatia de plata se depune la instanta competenta sa judece fondul cauzei in prima instanta.
Exista doua conditii de admisibilitate a somatiei de plata:
- existenta unui inscris care sa ateste drepturi si obligatii pecuniare asumate
- existenta unei creante certe, lichide si exigibile.
Procedura somatiei de plata este restrictiva sub aspect probatoriu, fiind admise inscrisurile, nu si proba cu martori. Potrivit art. 4 alin 2 din OG 5/2001, judecatorul poate solicita lamuriri si explicatii
Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila. Ordonanta care contine somatia de plata poate fi atacata numai de catre debitor cu cerere in anulare.
Temei juridic: Ordonanta Guvernului 5/2001
Modificari ulterioare prin: Legea nr. 195/2004, OUG nr. 142/2002, Legea nr. 295/2002.

Va redau un model de somatie de plata , urmand ca dvs sa adaptati textul la conditiile concrete cazului dvs.

INSTANȚA...........................

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa creditoare S.C. ..................................., cu sediul în ........................., str. ................................ nr. ........, bloc ........, scară ......, etaj ......, apart. ......., sector/județ .............................., cod unic de înregistrare ............................., atribut fiscal ...................................., număr de ordine în registrul comerțului ............./.........../..............., cont deschis la Banca ..........................., sucursala .................. cu numărul ................................, reprezentată prin avocat ................................., cu sediul profesional în ........................, str. .................................. nr. ........, bloc ........, scară ......., etaj ......, apart. ......., sector/județ ....................................................., chem în procedura somației de plată pe debitoarea S.C. ..........................................., cu sediul în ......................, str. ................................. nr. ......, bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/județ ..............................., cod unic de înregistrare ......................, atribut fiscal ............, număr de ordine în registrul comerțului ........../........../..............., cont deschis la Banca ..................................., sucursala .................. cu numărul ............................, pentru ca prin ordonanța ce veți pronunța, de urgență și fără citarea părților, pe calea procedurii

SOMAȚIEI DE PLATĂ

Să fie obligată să ............................................. .
Vă solicit, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 274 Cod procedură civilă, să obligați pârâta-debitoare să ne plătească cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI ACȚIUNI:

ÎN FAPT:
Subscrisa am încheiat la data de ......................, cu pârâta-debitoare ..................................., un contract de ............................................, ce prevedea .................... .
Ca urmare a sus-amintitului contract, pârâta-debitoare ne datorează suma de ............................. lei, precum și dobânzile legale aferente acesteia, cu începere din data de ................., sume ce reprezintă creanțe certe, lichide și exigibile și care trebuiau achitate de pârâta-debitoare încă din data de ........................... .
Având în vedere că pârâta-debitoare și-a manifestat expres refuzul de a-mi restitui aceste sume pe cale amiabilă, în vederea realizării creanței noastre, am fost nevoiți, să cerem concursul instanței care, analizând probele anexă cererii noastre, constatând întemeiată cererea noastră să o admită, să emită ordonanță care să conțină somația de plată, precum și termenul de plată și să dispună obligarea pârâtei-debitoare la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de această procedură (taxă de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.).

ÎN DREPT:
Ne întemeiem prezenta pe dispozițiile art. 82, art. 274 Cod procedură civilă și pe dispozițiile Ordonanței Guvernului. nr. 5/2001, cu modificările și completările ulterioare.
În dovedirea cererii înțelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri, probe cu ajutorul cărora intenționăm să dovedim că pârâta-debitoare ........................................... .
Depunem prezenta în două exemplare, dintre care un exemplar pentru instanță și celălalt pentru comunicare pârâtei.

ANEXĂM :
1. ............................................... .
2. ............................................... .
3. Împuternicirea avocațială și contractul de asistență juridică nr. ............ .
4. Taxa de timbru judiciar în cuantum de ........... și timbru judiciar ........... .


SEMNĂTURA

DOMNULUI PREȘEDINTE AL........................................

Notă
Ordonanța prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă.

 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Sambata, 2 Februarie 2013, 05:23

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 2 Februarie 2013, 18:22
concret in cazul meu este urmatoarea situatie:
1-exista ordinul de plata folosit pt virarea banilor din contul meu personal in contul firmei, pe care este precizat ca suma reprezinta "imprumut firma"-ceea ce consider ca este un inscris care atesta drepturi si obligatii pecuniare
2-creanta este certa si lichida. problema pe care mi-o pun eu este daca este sau nu exigibila in conditiile in care nu exista un termen la care trebuia sa fie rambursata. in acest caz este de ajutor sa fac o notificare firmei prin care sa solicit plata creantei intr-un termen de X zille, creanta devine exigibila in aceste conditii sau trebuie ca si firma sa fie de acord cu termenul?
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 
 

Discutie imprumut persoana fizica-persoana juridica fara contract explicit

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    GabrielaA,    AVLIL 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 374
Total subiecte: 411658
Total mesaje: 2102975


 

Acum online

Utilizatori (74)
ana.stanca , Anamaria1313 , cristina_b , Dersidan Mircea , Gabrielktb , cyan , nefertiti_g , magic_glassbest , Nicoleeta , puncuskaa , absolventa3 , gubernate , route , alma29 , ionitasandra , adimct2007 , Florin-Galati , pandau , C.Geta , av. Laposi Romana , fedexpress , misuo , Just-drept , MENELV , bogdanovidiu36 , floare-albastra , marymary , ralucapavelescu , tedddybear , corodeaioana , elena1966 , Andreea07101009 , tudor-daniela-mariana , Ida Zsuzsanna , carmenroccafranca , EmiB , vasilica25 , Gal Janos , oltenacu , Elena_Voinea , Media_IT , catalin1980 , Costiff , DlGoe , beinaz a , laurasimona , sorinstanciu , smeagull , daniella28 , ancutah , conta_bib , GCC , muresan cristina , rendec , danutzas , MariaTulbure , arania , simonatapu , Csorin , mamaruta2011 , angyrazvan , chckcarmen , costachel , maricaadina , alina_25 , Cata2013 , crmnradu , ellinia , mflorin81 , Carp Mircea , anca_radut , jijel_69 , adi_09 , loc_jeca

Consultanti (16)
profesionalnewconsult , alexcanciu , ralucailiescu , ZSOKABALOGH , mediator_Constantinescu , Vasioiu Eduard , Corhan , artacomunicarii , insurancecollect , madalinavmanu , CitirigaPaul , patrascu razvan , mary-anna , CristinaPaisa , ina dimitriu , iulia53

Moderatori (6)
Gabriela Pintea , freeelis , nucu$ , gi-jane2 , danacj , tudorvaleriu

Administratori (1)
Admin

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

nea_av , Helguzza , carmen45 , indries , negresti , sorinstefan21 , ppprof , CIOBAN EDITH , kele , loriand , laurescovici , oanaa , LENA50 , sod , gfolea , ssswonderteam , reporterul , edmond00 , rocsy , bogdandiaconu , Adorata , body_fresh_fitness , angel2007 , cimpu violeta , catalinpituc , onutza_2 , Anuskaa23 , egrindeanu , diabollyque , serbuvali , Radoi Teodora , edydaniel , anee , cristina sandu , lilisor2007 , Marinas , florinfetz , i.tita , onutza21_21 , monica.ionescu , lauraadriana , adria1 , poliec , XXX_XXX , Verginia , EFFECT , MARIA_c , tilvarionut , Laura Negoi , mihseba , ibitza , cristinutza31 , tvb75 , nikidutza_22 , borcea bogdan , tiganus2007 , Meda Sohan , victoritas , REBIGA LILIAN , morarul55 , catanescu , tudorancea.magdalena , raluci_b , ALX 59 , djccc69 , mirela z , steaua581 , roxana.ovedenie , laurini , ontinebunu , Sorecu , alina.k79 , Bally , 849654 , adelynaa21 , chandrax_gabita , claudiu_ionica , antonmari , s65siemens , dr8 , calinamaria , raluca_h84 , miutaradu , cristinaelcont , luiza55 , djbpf , didana , valentina_g , danionmateiu , alinamariaa , solomonavasilcai , kriss_kriss06 , toothy1 , carlaserban , dfi , anca_preda , 196821 , eugen_8580 , Pytergr , Dana-Elena86 , mamo_1921 , disc , VadrianV , detectivro

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro