Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale iar primaria este o institutie publica locala.

Art. 90 alin. 5 teza din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata dispune: „Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.”

Deci, nu se va putea efectua pentru functionarul public un transfer la cerere de la o directie pentru agricultura si dezvoltare rurala la o primarie, intrucat acestea nu se afla la acelasi nivel al administratiei publice.

Numai transferul in interesul serviciului poate avea loc pe aceeasi functie a oricaruia dintre nivelele existente in cadrul sistemului administrativ.