Prevederi legislative aplicabile:

Regulamentul CE 987/2009
Regulamentul CE 883/2004

a). In ceea ce priveste durata detasarii internationale pe teritoriul altui stat membru:

Perioada de detasare previzibila, autorizata initial, a fost de cel mult douasprezece luni calendaristice.

Incepand cu data de 1 Mai 2010 perioada de detasare initiala a fost extinsa la 24 luni, astfel dispare institutia prelungirii detasarii.
Autorizarea unei noi perioade de detasare se poate face numai dupa trecerea unei perioade de 2 luni de la data incetarii perioadei maxime de detasare anterioara.

b). Lucratorul salariat trebuie sa isi desfasoare, in mod obisnuit, activitatea la angajatorul din Romania care il detaseaza pe teritoriul altui stat membru:

1. Aceasta conditie se dovedeste de catre angajator, prin prezentarea contractului individual de munca al salariatului in cauza.
2. Conditia desfasurarii activitatii, in mod obisnuit, la angajatorul care il detaseaza pe teritoriul altui stat membru se considera indeplinita daca persoana propusa pentru detasarea pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate la angajatorul respectiv de cel putin o luna calendaristica;
3. Prin exceptie de la regula mentionata la litera b), lucratorul salariat care este angajat de catre angajatorul din Romania cu scopul de a fi detasat pe teritoriul altui stat membru, va intra sub regimul detasarii, cu conditia indeplinirii urmatoarelor conditii suplimentare:

• angajatorul sa desfasoare activitati semnificative in Romania;
• raportul de subordonare intre lucratorul salariat in cauza si angajatorul sau sa se mentina pe toata durata detasarii:

• contractul individual de munca incheiat intre salariatul ce urmeaza a fi detasat si angajatorul acestuia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• este necesar ca in contractul individual de munca sa fie precizate informatii referitoare la durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate, moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata, prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate; reglementarile principale din legislatia muncii din statul membru de ocupare; obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala; conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

• contractul individual de munca trebuie sa fie incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, cu conditia, in acest din urma caz, ca durata contractului individual de munca sa depaseasca, cu cel putin trei luni calendaristice, termenul limita de detasare, iar persoana in cauza sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii formularului E 101 si nici in perioada de detasare.

• conditia mentionata la punctul referitoare la durata contractului individual de munca incheiat pe durata determinata nu se impune in cazuri intemeiate, precum cel al desfasurarii de activitati de servicii privind forta de munca, in cazul cresterii temporare a activitatii angajatorului, in cazul desfasurarii unor activitati cu caracter sezonier, cu conditia ca:

1. angajatorul solicitant de formulare E 101 sa nu detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru mai mult de 50% din numarul total de salariati;
2. angajarea de personal suplimentar, respectiv preluarea de personal suplimentar prin detasare de la un alt angajator din Romania sa se impuna in vederea implementarii unor proiecte specifice.

c). Detasarea internationala trebuie sa aiba drept scop desfasurarea, in statul membru de ocupare, de catre lucratorul salariat, a unei activitati determinate in contul angajatorului din Romania:

1. Activitatea de desfasurat pe teritoriul statului membru de ocupare trebuie sa fie clar determinata din punctul de vedere al actiunilor ce trebuie realizate si al duratei acestora.
2. Aceasta conditie se dovedeste prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului incheiat intre angajatorul din Romania si cel din statul membru de ocupare din care sa reiasa scopul detasarii pe teritoriul statului de ocupare.
d). Pe durata detasarii pe teritoriul altui stat membru trebuie sa se mentina raporturile de subordonare intre lucratorul salariat si angajatorul sau; elementele care atesta mentinerea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat in cauza pe durata detasarii sunt:

Contractul individual de munca incheiat intre salariatul ce urmeaza a fi detasat si angajatorul acestuia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• este necesar ca in contractul individual de munca sa fie precizate informatii referitoare la durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate, moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata, prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate; reglementarile principale din legislatia muncii din statul membru de ocupare; obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala; conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

• contractul individual de munca trebuie sa fie incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, cu conditia, in acest din urma caz, ca durata contractului individual de munca sa depaseasca, cu cel putin trei luni calendaristice, termenul limita de detasare, iar persoana in cauza sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii formularului E 101 si nici in perioada de detasare.

• conditia mentionata la punctul 1.1.2 referitoare la contractul individual de munca incheiat pe durata determinata nu se impune in cazuri intemeiate, precum cel al desfasurarii de activitati de servicii privind forta de munca, in cazul cresterii temporare a activitatii angajatorului, in cazul desfasurarii unor activitati cu caracter sezonier, cu conditia ca:angajatorul solicitant de formulare E 101 sa nu detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru mai mult de 50% din numarul total de salariati
-angajarea de personal suplimentar, respectiv preluarea de personal suplimentar prin detasare de la un alt angajator din Romania sa se impuna in vederea implementarii unor proiecte specifice.

Ca urmare a mentinerii contractului individual de munca, angajatorul isi mentine:

• Obligatia de a achita contributiile sociale la sistemul de securitate sociala din Romania;
• Obligatia de a plati drepturile salariale ale lucratorului detasat pe teritoriul altui stat membru, chiar daca plata efectiva o realizeaza angajatorul din statul de ocupare;
• Dreptul de a determina natura activitatii efectuate de catre lucratorul salariat detasat pe teritoriul statului membru de ocupare, ceea ce presupune posibilitatea de a decide asupra modului in care se finalizeaza activitatea/activitatile pentru care acesta a fost detasat;
• Dreptul de a dispune incetarea raporturilor de munca cu lucratorul salariat detasat.

Pentru a exista garantia mentinerii raporturilor de subordonare intre lucratorul salariat si angajatorul sau pe durata detasarii pe teritoriul altui stat membru, raporturile de munca dintre lucratorul in cauza si angajatorul sau pe perioada desfasurarii activitatii pe teritoriul Romaniei anterior detasarii trebuie sa fie caracterizate de continuitate si consistenta.

e). Lucratorul salariat detasat nu poate fi trimis sa inlocuiasca in acelasi post o alta persoana careia i-a expirat perioada de detasare.

f). Angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei; elementele care atesta desfasurarea unei activitati semnificative pe teritoriul Romaniei sunt:

1. Angajatorul trebuie sa fie inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului din Romania si sa aiba CIF, CUI si/sau Cod fiscal; aceasta conditie va fi dovedita prin prezentarea certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

2. Angajatorul trebuie sa desfasoare in Romania activitati specifice domeniului sau profesional si nu doar activitati de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate (codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN), aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilant contabil si balante de verificare sintetice si analitice), precum si a unor contracte comerciale in derulare incheiate cu persoane fizice sau juridice din Romania care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

3. Cifra de afaceri realizata de angajatorul din Romania sa reprezinte cel putin 25% din cifra de afaceri realizata de angajator atat in Romania, cat si in statul de ocupare, in ultimii 2 ani, in cazul societatilor de la a caror infiintare s-au scurs mai mult de doi ani, respectiv de la infiintare pana in prezent, in cazul societatilor infiintate de mai putin de doi ani; aceasta conditie va fi dovedita prin prezentarea unui document care sa ateste cifra de afaceri realizata de angajator in Romania si cea realizata de acesta pe teritoriul altor state membre.

4. Ponderea procentuala a salariatilor ramasi sa-si desfasoare activitatea in Romania, raportata la numarul total al salariatilor angajati atat in tara, cat si in statul de ocupare sa depaseasca 25% sau 50% (procent stabilit in functie de vechimea angajatorului si de numarul total de salariati), iar natura activitatii desfasurate de acestia in Romania sa fie specifica domeniului profesional al angajatorului; aceasta conditie va fi dovedita prin prezentarea unei adeverinte din care sa reiasa numarul mediu scriptic de salariati sau numarul total de salariati ai angajatorului.

5. Contractele individuale de munca incheiate intre angajator si lucratorul salariat detasat pe teritoriul altui stat membru sa se supuna legislatiei romane in vigoare; aceasta conditie se dovedeste de catre angajator, prin prezentarea contractului individual de munca al salariatului in cauza.

6. Activitatea lucratorului detasat pe teritoriul altui stat membru sa corespunda domeniului de activitate al angajatorului din Romania; aceasta conditie se dovedeste prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractul incheiat intre angajatorul din Romania si cel din statul membru de ocupare din care sa reiasa scopul detasarii pe teritoriul statului de ocupare.

7. Angajatorul trebuie sa fi desfasurat activitati pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, de cel putin 4 luni de zile calendaristice consecutive, aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilant contabil si balante de verificare sintetice si analitice), precum si contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice din Romania care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

g). Angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru trebuie sa prezinte garantia de a fi solvabil, astfel incat sa existe certitudinea ca isi va indeplini obligatiile de plata a contributiilor sociale pentru lucratorii salariati detasati pe teritoriul altui stat membru.

- Aceasta conditie se dovedeste prin prezentarea dovezilor de achitare a contributiilor sociale si a celorlalte obligatii legale la bugetul general consolidat al statului.

Desarea internationala nu este posibila in urmatoarele situatii:

a.Angajatorul din statul membru de ocupare il pune pe lucratorul detasat din Romania la dispozitia altui angajator aflat pe teritoriul statului de ocupare sau pe teritoriul altui stat membru.
b. Lucratorul este recrutat in Romania pentru a fi detasat de catre un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfasura activitate la un angajator situat pe teritoriul unui al treilea stat membru.
c. Lucratorul este recrutat in Romania, de catre un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfasura activitate in Romania.

Elementele pe care trebuie sa le contina cererea angajatorului si lucratorului salariat pentru obtinerea formularului E101

INFORMATIILE PE CARE TREBUIE SA LE CUPRINDA CEREREA DEPUSA IN VEDEREA EMITERII FORMULARELOR DE ATESTARE A LEGISLATIEI APLICABILE

• Cererea pentru obtinerea Formularului E 101 trebuie completata de catre angajator, in cazul detasarii unuia/mai multor lucratori salariati pe teritoriul unui stat membru;
• Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de detasare, insotita de documentele necesare emiterii formularului de detasare.
• Cererea trebuie sa contina urmatoarele:
1. Enumerarea documentelor depuse in vederea obtinerii formularului E 101;
2. Informatii despre lucratorul pentru care se solicita formularul:
a) Nume, prenume, nume purtate anterior
b) Data nasterii, cetatenia
c) Adresa permanenta (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)
d) Cod numeric personal

3. Informatii despre angajator, respectiv activitatea independenta:
a) Denumirea firmei
b) Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
c) Tipul activitatii, conform codificarii CAEN
d) Sediul (adresa completa: telefon, fax, e-mail, strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)

4. Informatii despre lucratorul in cauza:
a) Data angajarii lucratorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data incheierii contractului individual de munca)/
b) Data inregistrarii lucratorului independent (data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului)
5. Informatii despre activitatea ce urmeaza a fi desfasurata pe teritoriul celuilalt stat membru:
a) Perioada pentru care se solicita emiterea formularului de detasare (care nu trebuie sa depaseasca 24 luni)
b) Date despre angajatorul/nava din celalalt stat membru:
• Denumirea firmei/navei
• Adresa (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)
• Numar de identificare: A se indica, pe cat posibil, cat mai multe informatii, care sa permita identificarea angajatorului sau a firmei lucratorului independent:

Daca este vorba de o detasare in:
• Belgia: a se indica, in cazul persoanelor angajate, numarul de inregistrare al angajatorului (numero d’entreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) si, in cazul lucratorilor independenti, numarul TVA.
• Republica Ceha: a se indica numarul de identificare (IC).
• Danemarca: a se indica numarul CVR.
• Germania: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”.
• Spania a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numarul contului pentru contributiile angajatorului).
• Franta: a se indica numarul SIRET.
• Italia: a se indica, unde este posibil, numarul de inregistrare al companiei.
• Luxemburg: a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de securitate sociala (CCSS).
• Ungaria: a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de identificare al companiei private.

• Polonia: a se indica numarul NUSP in cazul in care exista un astfel de numar sau numerele NIP si REGON.
• Slovacia: a se indica numarul de identificare (IÈO).
• Slovenia: a se indica numarul de inregistrare al angajatorului sau lucratorului independent.
• Pentru lucratorii supusi legislatiei Finlandeze in materie de accidente de munca, a se indica numele institutiei competente in materie de asigurari pentru accidente.
• Norvegia: a se indica numarul organizatiei.
6. Angajamentul solicitantului (angajatorului) cu privire la:
a) Achitarea contributiilor sociale pentru lucratorul pentru care se solicita formularul de atestare a legislatiei aplicabile (in cauza);
b) Mentinerea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat in cauza;
c) Mentinerea contactului individual de munca, incheiat intre angajator si lucratorul in cauza, inclusiv a obligatiei de achitare a salariului;
d) Mentinerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor independente, in cazul lucratorului independent in cauza;
e) Mentinerea mijloacelor necesare reluarii activitatii independente in Romania, dupa terminarea perioadei de detasare, in cazul lucratorului independent in cauza;
f) Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbari survenite in perioada de detasare si restituirea, in vederea anularii, a formularului E 101 C.N.P.A.S.

Concluzie :


In baza legislatiei aplicabile in vigoare consideram ca pot fi obtinute certificate E101 in vederea detasarii salariatilor romani pe teritoriul spatiului UE respectand conditiile esentiale impuse de lege dupa cum urmeaza :
- compania sa aiba cel putin 4 luni calendaristice de activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei adica cel putin 25% din cifra de afaceri sa fie obtinuta local lucru demonstrat prin situatiile financiare si contractele comerciale incheiate cu persoane juridice din Romania care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei;
- compania sa nu fie restanta la Bugetul de Stat.
- din totalul angajatilor companiei nu pot fi detasati mai mult de 50% din numarul acestora;
- durata detasarii nu poate fi dispusa pe mai mult de 24 luni;
- autorizarea unei noi perioade de detasare se poate dispune dupa 2 luni de la data incetarii perioadei maxime de detasare anterioare;