Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.
- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 15 martie 2012, cu urmatoarea modificare:
- La articolul unic, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articol unic. -
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pana la data de 15 mai 2013, emiterea titlurilor de despagubire, a titlurilor de conversie, precum si procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri, prevazute de titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.”


Art. II.
- Articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. III. -
(1) Se suspenda emiterea titlurilor de plata prevazute in titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 mai 2013
(2) Persoanele care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au optat pentru acordarea titlurilor de plata, dar acestea nu a fost emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, pot opta pentru conversia titlurilor de despagubire in actiuni emise de Fondul «Proprietatea». Persoanele care nu opteaza pentru conversia titlurilor de despagubire in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» vor primi titluri de plata dupa expirarea perioadei de suspendare prevazute la alin. (1), potrivit procedurii stabilite prin titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, IOAN OLTEAN
PRESEDINTELE SENATULUI VASILE BLAGA
Bucuresti, 4 iulie 2012.
Nr. 117.