Motivele de stramutare

Instanta de judecata competenta sa solutioneze cererile de stramutare este, in mod exclusiv, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei (ICCJ).

Cu exceptia unor diferente de amanunt, legate mai ales de expunerea motivelor de stramutare si de persoanele care o pot cere, intre procedura stramutarii civile si celei penale nu exista diferente majore.

In materie civila, conform art. 37 Cod procedura civila, cand una din parti are doua rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv printre magistratii sau asistentii judiciari ai instantei, cealalta parte poate sa ceara stramutarea pricinii la o alta instanta de acelasi grad.

Stramutarea pricinii se mai poate cere pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica. Banuiala se socoteste legitima de cate ori se poate presupune ca nepartinirea judecatorilor ar putea fi stirbita datorita imprejurarii pricinii, calitatii partilor ori vrajmasiilor locale.

"Constituie motive de siguranta publica acele imprejurari care creeaza presupunerea ca judecata procesului la instanta competenta ar putea produce tulburarea ordinii publice", mai precizeaza art. indicat.

In ceea ce priveste stramutarea in materie penala, potrivit art. 55, Cod procedura penala, Curtea Suprema de Justitie stramuta judecarea unei cauze de la instanta competenta la o alta instanta egala in grad, in cazul in care, apreciind temeinicia motivelor de stramutare, considera ca prin aceasta se asigura desfasurarea normala a procesului. Stramutarea poate fi ceruta de partea interesata, de procuror sau de ministrul justitiei.

Este necesar sa precizam ca, fata de motivele de banuiala publica, Inalta Curte manifesta, cum este si normal, o exigenta deosebita in analizarea acestora. Aceste motive se cer, astfel, a fi pe deplin justificate, simple suspiciuni neconstituind temei al stramutarii. Motive pot fi: scandaluri in presa, influenta autoritatilor locale, cu interes in cauza, anumite aspecte legate de persoana judecatorilor.

Simpla supozitie legata de o posibila influenta a partii adverse nu este, in sine, suficienta.

Important! Trebuie sa retineti ca Inalta Curte de Casatie si Justitie nu poate fi sesizata cu o cerere de stramutare a cauzei pe care o judeca.

Astfel, conform incheierii nr. 1696 din 27 martie 2007, Sectia Penala:
Potrivit art. 55 alin. (1) C. proc. pen., stramutarea judecarii unei cauze se dispune de la instanta competenta pe rolul careia se afla cauza la o alta instanta egala in grad. In consecinta, cererea de stramutare a judecarii unei cauze aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia penala este inadmisibila, intrucat nicio alta instanta din tara nu este egala in grad cu aceasta instanta.
Cum poti solicita stramutarea unui dosar

Conform portalului ICCJ, pentru cazuri civil sau administrative, stramutarea se solicita printr-o cerere care se adreseaza Sectiilor Competente. Cererea de stramutare trebuie sa se refere la o singura cauza si sa precizeze natura acesteia.

De asemenea, cererea de stramutare, semnata de petitionar, trebuie sa contina:
a) denumirea instantei pe rolul careia se afla cauza;
b) numarul si anul inregistrarii dosarului a carui stramutare se solicita;
c) termenul de judecata;
d) numele, prenumele si adresele partilor, in vederea citarii acestora;
e) motivele de banuiala legitima pentru care se solicita stramutarea;
f) se va mentiona daca s-a mai formulat vreo cerere de stramutare in acelasi dosar.

In plus, la cererea de stramutare se vor anexa:
a) o cerere pentru eliberarea unui certificat prin care se atesta ca pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia I civila (identic si pentru Sectia II, n. red.) se afla cererea de stramutare (certificatul este necesar la instanta pe rolul careia se afla dosarul a carui stramutare se solicita); la cerere se ataseaza:
 • chitanta in valoare de 1 leu - taxa judiciara de timbru achitata in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul.
 • timbru judiciar in valoare de 0,15 lei (15 bani).
b) pentru timbrarea cererii de stramutare se depun:
 • chitanta in valoare de 4 lei - taxa judiciara de timbru achitata in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul.
 • timbru judiciar in valoare de 0,3 lei (30 bani).
c) certificat eliberat de instanta pe rolul careia se afla cauza a carei stramutare se solicita.

Pentru cazurile penale, stramutarea se solicita tot printr-o cerere de stramutare, care se depune in dublu exemplar, nu se timbreaza si trebuie sa contina:
a) denumirea instantei pe rolul careia se afla cauza;
b) numarul si anul inregistrarii dosarului a carui stramutare se solicita;
c) termenul de judecata;
d) numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, adresa petitionarului, numele parintilor acestuia;
e) motivele de banuiala legitima pentru care se solicita stramutarea;
f) se va mentiona daca s-a mai formulat vreo cerere de stramutare in acelasi dosar;
g) se va mentiona daca sunt arestati in cauza, numele, prenumele acestora si locul de detentie.

De asemenea, ambele exemplare ale cererii de stramutare vor fi semnate de petitionar.

La cererea de stramutare trebuie anexata si o cerere pentru eliberarea unui certificat prin care se atesta ca pe rolul Sectiei penale a ICCJ se afla cererea de stramutare (Certificatul este necesar la instanta pe rolul careia se afla dosarul a carui stramutare se solicita). La aceasta cerere se ataseaza:
 • timbre fiscale mobile in valoare de 1 leu;
 • taxa judiciara de timbru achitata in contul IBAN RO04TREZ70221070203XXXXX - cod debit 52 - la orice Oficiu Postal de pe raza municipiului Bucuresti sau prin ordin de plata astfel: Beneficiar DVBLS2; Cod fiscal beneficiar: 13811802; Cont IBAN: RO04TREZ70221070203XXXX;
 • taxe judiciare de timbru;
 • timbru judiciar in valoare de 0,15 lei (15 bani).
Efectele stramutarii

In materie civila, in caz de admitere, stramutarea poate avea urmatoarele efecte:
 • suspendarea cauzei pana la judecarea cererii de stramutare, care este un efect facultativ, nu obligatoriu;
 • trimiterea cauzei spre o alta instanta de acelasi grad, in practica este vorba destpre o instanta din jurisdictia altei Curti de Apel;
 • daca este necesar, refacerea actelor de procedura administrate anterior introducerii cererii de stramutare, actele efectuate dupa introducerea cererii fiind nule;
 • foarte important, daca pana la admiterea cerereri de stramutare, cauza nu s-a suspendat, iar instanta a pronuntat o hotarare, aceasta hotarare devine nula, fiind, scoasa din economia procesului.
In procedura penala, conform art. 60 Cod procedura penala, Instanta Suprema hotaraste si in ce masura actele indeplinite in fata instantei de la care s-a stramutat cauza se mentin.

In acest sens, sunt relevante, atat in domeniul penal, dar nu numai, Constatarile ICCJ din Incheierea nr. 2272 din 6 aprilie 2006, sectia penala:

Potrivit art. 60 alin. (2) C. proc. pen., in cazul in care constata ca cererea de stramutare este intemeiata, Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune stramutarea judecarii cauzei, hotarand totodata in ce masura actele indeplinite in fata instantei de la care s-a stramutat cauza se mentin, iar in conformitate cu alin. (4) al aceluiasi articol, daca instanta la care se afla cauza a carei stramutare se cere a procedat intre timp la judecarea cauzei, hotararea pronuntata este desfiintata prin efectul admiterii cererii de stramutare. Efectul admiterii cererii de stramutare, constand in desfiintarea hotararii pronuntate de instanta de la care s-a cerut stramutarea, prevaleaza asupra dispozitiei de mentinere a actelor indeplinite, intrucat, din interpretarea sistematica a prevederii alin. (2) in raport cu cea cuprinsa in alin. (4) a art. 60 C. proc. pen., rezulta ca mentinerea actelor are loc numai atunci cand judecarea cauzei nu a fost finalizata prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti, pentru ca in caz contrar ar fi anulat efectul stramutarii.
In consecinta, daca instanta la care se afla cauza a carei stramutare se cere a procedat intre timp la judecarea cauzei, impotriva hotararii pronuntate de aceasta fiind declarat recurs, prin efectul admiterii cererii de stramutare hotararea este desfiintata, acest efect prevaland asupra dispozitiei de mentinere a actelor indeplinite, cuprinsa in incheierea de admitere a cererii de stramutare.