Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.650 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.310 mesaje in forum.

Discutie inscriere la masa credala

Du-te la pagina:  1 2
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Sambata, 24 Ianuarie 2009, 13:17

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 2 Aprilie 2009, 21:06

Ma poate ajuta cineva cu un model de cerere de inscriere la masa credala intr-un proces de declararea falimentului.
Sotia mea nefiind neplatita de mai multe luni - este vorba de concediu prenatal, postnatal si prima de nastere.
Care este termenul de depunere a acestei cereri?
 
 
 
offline
4.46
1

Data inregistrarii:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Joi, 2 Aprilie 2009, 21:47
Legea nr. 85/2006 prevede:
Art. 61. -(1) În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, după caz, în condițiile art. 32 alin. (2), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mențiunii.
(2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanți în țară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă și se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație și în Buletinul procedurilor de insolvență.
Art. 62. -(1) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii, pronunțată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condițiile art. 32 alin. (1), precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum și cerințele pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă;
c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe, care nu va depăși 30 de zile pentru procedura generală sau, respectiv, 15 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b);
d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor, care nu va depăși 30 de zile în cazul procedurii generale și, respectiv, 15 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c);
e) locul, data și ora primei ședințe a adunării generale a creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c).
(2) În funcție de circumstanțele cauzei și pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.
Art. 63. - Dacă debitorul are bunuri supuse transcripției, inscripției sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instanțelor, autorităților ori instituțiilor care țin aceste registre o copie de pe sentința de deschidere a procedurii, spre a se face mențiune.
Art. 64. -(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în sentința de deschidere a procedurii; cererile de creanțe vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de acțiuni la purtător.
(3) Cererea de admitere a creanțelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
(4) Creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege.
(5) Sunt considerate sub condiție și acele creanțe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.
Art. 65. -(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și mențiuni cu privire la eventualele drepturi de preferință sau garanții.
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de garanții.
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mențiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiție de sume între creditori, precum și la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor.
Art. 66. -(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii.
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.
(3) Toate creanțele prezentate pentru a fi admise și înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile și corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori.
Art. 67. -(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri și a documentelor depuse și va efectua o cercetare amănunțită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă și prioritatea fiecărei creanțe.
(2) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicații de la debitor, va putea să poarte discuții cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informații și documente suplimentare.
Art. 68. - Creanțele negarantate și părțile negarantate ale creanțelor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere vor fi înscrise în tabelul de creanțe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de sumă pentru astfel de creanțe se va face cu respectarea dispozițiilor art. 125.
Art. 69. -(1) Creanțele constând în obligații care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator și înscrise în tabelul de creanțe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestații împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanțe.
(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii.
 
 
 
offline
2.00

Data inregistrarii:
Sambata, 28 Februarie 2009, 08:46

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 07:49
Citatul din legea 85/2006 este corect , practic va sfatuiesc sa luati legatura cu administratorul judiciar / lichidatorul si sa va convingeti daca creanta dvs este trecuta in tabelul preliminar
 
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Sambata, 24 Ianuarie 2009, 13:17

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 13:57
Va rog daca se poate sa ma ajutati cu un model de cerere de inscriere in masa credala aferent cazului sotiei mele.

Am gasit asta pe net insa nu stiu daca e corect:

Tribunalul _________

Secția _________

Dosar nr. _______

Termen la data de ________

Domnule Președinte,

Subsemnatul/subscrisa _________, domiciliat în _________ /cu sediul în _________, înmatriculată în registrul comerțului/registrul persoanelor juridice sub nr. _________, codul unic de înregistrare _________, contul bancar _________, prin reprezentant legal _________, în calitate de creditor, formulez prezenta

Cerere de admitere a creanței

prin care solicit înscrierea la masa credală a debitoarei _________ cu suma de _________, reprezentând _________

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt: _________

Temeiul de drept: Îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 78 și ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicată.

Probe: În dovedire, solicit următoarele probe: _________

Anexez: următoarele înscrisuri: _________, chitanță privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de ______ lei, precum și timbrul judiciar de ______ lei.


Semnătura,

___________Domnului Președinte al Tribunalului ______________


 
 
 
offline
2.00

Data inregistrarii:
Sambata, 28 Februarie 2009, 08:46

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 19:24
Salariatii nu trebuie sa depuna cerere de admitere a creantei conform legii acestea vor fi inscrise automat de catre lichidator pe baza evidentelor contabile . Mergeti la tribunal si cereti dosarul de la arhiva , vedeti ce lichidator a fost numit , adresa , tel , fax , e-mail etc , data adunarii creditorilor si locul ...
Daca nu sunteti inscris in tabelul preliminar de creante cereti lichidatorului sa va inscrie
Da modelul de cerere este bun , puteti sa anexati contractul individual de munca
 
 
 
offline
Avatar 13

Data inregistrarii:
Miercuri, 21 Iulie 2010, 11:32

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:04
As avea si eu o intrebare: se poate inscrie o creanta fiscalaa cu niste impozite pe masa credala, daca dosarul de insolventa se afla pe rolul tribunalului de aproximativ 4 ani si jumatate? mentionez ca primaria creditoare primit din partea lichidatorului o cerere pentru comunicarea cuantumului impozitelor, insa dupa comunicarea deciziei de impunere, acesta a contestat actele administrative emise, in prezent fiind deschis dosar pe rolul tribunalului pentru solutionarea contestatiei.

Se mai poate in prezent depune cerere pentru inscrierea crentelor fiscale la masa credala? si daca da, care ar fi primii pasi? trebuie facuta si o cerere in acelasi dosar in care este deschisa procedura insolventei in contradictoriu cu celalalt creditor?

Daca spre exemplu depunem cerere la lichidator pentru inscrierea crentelor la masa credala si acesta refuza, ce demersuri ar trebui sa facem in continuare?

Multumesc anticipat.

ultima data editat de eagle_free pe data de Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:12
 
 
 
offline
19

Data inregistrarii:
Duminica, 24 Iunie 2007, 13:51

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:15
Daca in urma notificarii facute de catre lichidator v-ati inscris la masa credala, iar lichidatorul va contesta cuntumul creantei, in urma solutionarii contestatie se va face inscrierea in tabel conform solutiei date.
Nu este nevoie de o noua cerere de inscriere la masa credala
 
 
 
offline
Avatar 13

Data inregistrarii:
Miercuri, 21 Iulie 2010, 11:32

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 15:59
Nu, ideea este ca nu am facut nici o cerere de inscriere la masa credala. Initiativa a apartinut lichidatorului care printr-o adresa ne-a intrebat cu ce debite fiscale figureaza societatea debitoare pe care o reprezinta, iar in final, dupa primirea deciziilor de impunere a contestat cuantumul creantelor. Mentionez ca pe rolul Tribunalului dosarul insolventei s-a inregistrat la data de 31.03.2008 in contradictoriu cu o singura societate creditoare (asa figureaza pe portalul instantei), distinct de dosarul cu contestatia.

ultima data editat de eagle_free pe data de Vineri, 14 Septembrie 2012, 16:01
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 
 

Discutie inscriere la masa credala

Acest subiect este moderat de catre
freeelis 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 385
Total subiecte: 413257
Total mesaje: 2110310


 

Acum online

Utilizatori (89)
LuchianSeb , terrylyn , roxitalinda , alexandruivan , Srb , iuli_c , george141414 , trandafir2 , lumifurni , irynas , elenazan , MihaiPGA , do , eli-miha , steaua59 , Andr33agav , mirel_m , dinu-geanina , dianuk17 , ausfahrt , catalinaandrei , Imparatul , Ciugulea , kittycriss , rusum , AlexandraMihaela , andreea22stefan , POPOVICIURODICA , mirelam_d , smeagull , yna75 , a_diaconu , Ioana-Maria2014 , adriana009 , mariaceornei , stefan_ratza , Sunairgy , Elena_Voinea , MirelaOprea , TRIF magda , Forum_Avocat , usser123 , tutuvicky , Nofacenoname0 , Cornelia_d , Madalina28 , bellabianca52 , Andrei1998 , ana.stanca , tibstefaug , catalin1980 , DlGoe , ileanacosinzeana , micola , botezatugheorghe , Zo0 , LauraErica , Iona35 , Adelina207 , And_y , Slavinia , violeta54 , petresfasie , Noma , katiusa_77 , Csorin , loredana291 , irina69 , nicoletacristina , NMariaN , Ondinamaria , ancys , rodicabalteanu , Sheli , aras10 , lilib , Rachid12 , burnuzflorin , aura2014 , Roxana Neagu , maader , medicfamilie , David111111 , irinapopa21 , Dayira , codrutam , Ana Mocanu , elims_mn , chelo0

Consultanti (15)
cabavo , Adriana Sandu , consilier juridic , LegalToBusiness , suportafaceri , ralucailiescu , crys1968 , IuliaCristinaUta , avocat_lascoschi@yahoo.com , avluci , katolika , av.vieru , dl_costas , alexcanciu , artacomunicarii

Moderatori (9)
tudorvaleriu , Joha , freeelis , legally_aid , gi-jane2 , Adriantot , Laura Ciobeica , arockz , elga50

Administratori (1)
Admin

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro