Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.595 de membri si 6.662 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.536.635 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie inscriere la masa credala

Du-te la pagina:  1 2
 
offline
Avatar 4

Data înregistrării:
Sambata, 24 Ianuarie 2009, 13:17

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 2 Aprilie 2009, 21:06

Ma poate ajuta cineva cu un model de cerere de inscriere la masa credala intr-un proces de declararea falimentului.
Sotia mea nefiind neplatita de mai multe luni - este vorba de concediu prenatal, postnatal si prima de nastere.
Care este termenul de depunere a acestei cereri?
 
 
 
offline
2.00
1

Data înregistrării:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Joi, 2 Aprilie 2009, 21:47
Legea nr. 85/2006 prevede:
Art. 61. -(1) În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, după caz, în condiţiile art. 32 alin. (2), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii.
(2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Art. 62. -(1) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 32 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe, care nu va depăşi 30 de zile pentru procedura generală sau, respectiv, 15 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b);
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile în cazul procedurii generale şi, respectiv, 15 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c);
e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c).
(2) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.
Art. 63. - Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.
Art. 64. -(1) Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii; cererile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de acţiuni la purtător.
(3) Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
(4) Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege.
(5) Sunt considerate sub condiţie şi acele creanţe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.
Art. 65. -(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii.
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii.
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor.
Art. 66. -(1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii.
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.
(3) Toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori.
Art. 67. -(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare.
Art. 68. - Creanţele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere vor fi înscrise în tabelul de creanţe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de sumă pentru astfel de creanţe se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 125.
Art. 69. -(1) Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanţe.
(2) Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii.
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Sambata, 28 Februarie 2009, 08:46

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 07:49
Citatul din legea 85/2006 este corect , practic va sfatuiesc sa luati legatura cu administratorul judiciar / lichidatorul si sa va convingeti daca creanta dvs este trecuta in tabelul preliminar
 
 
 
offline
Avatar 4

Data înregistrării:
Sambata, 24 Ianuarie 2009, 13:17

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 13:57
Va rog daca se poate sa ma ajutati cu un model de cerere de inscriere in masa credala aferent cazului sotiei mele.

Am gasit asta pe net insa nu stiu daca e corect:

Tribunalul _________

Secţia _________

Dosar nr. _______

Termen la data de ________

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/subscrisa _________, domiciliat în _________ /cu sediul în _________, înmatriculată în registrul comerţului/registrul persoanelor juridice sub nr. _________, codul unic de înregistrare _________, contul bancar _________, prin reprezentant legal _________, în calitate de creditor, formulez prezenta

Cerere de admitere a creanţei

prin care solicit înscrierea la masa credală a debitoarei _________ cu suma de _________, reprezentând _________

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt: _________

Temeiul de drept: Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 78 şi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicată.

Probe: În dovedire, solicit următoarele probe: _________

Anexez: următoarele înscrisuri: _________, chitanţă privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de ______ lei, precum şi timbrul judiciar de ______ lei.


Semnătura,

___________Domnului Preşedinte al Tribunalului ______________


 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Sambata, 28 Februarie 2009, 08:46

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Vineri, 3 Aprilie 2009, 19:24
Salariatii nu trebuie sa depuna cerere de admitere a creantei conform legii acestea vor fi inscrise automat de catre lichidator pe baza evidentelor contabile . Mergeti la tribunal si cereti dosarul de la arhiva , vedeti ce lichidator a fost numit , adresa , tel , fax , e-mail etc , data adunarii creditorilor si locul ...
Daca nu sunteti inscris in tabelul preliminar de creante cereti lichidatorului sa va inscrie
Da modelul de cerere este bun , puteti sa anexati contractul individual de munca
 
 
 
offline
Avatar 14

Data înregistrării:
Miercuri, 21 Iulie 2010, 11:32

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:04
As avea si eu o intrebare: se poate inscrie o creanta fiscalaa cu niste impozite pe masa credala, daca dosarul de insolventa se afla pe rolul tribunalului de aproximativ 4 ani si jumatate? mentionez ca primaria creditoare primit din partea lichidatorului o cerere pentru comunicarea cuantumului impozitelor, insa dupa comunicarea deciziei de impunere, acesta a contestat actele administrative emise, in prezent fiind deschis dosar pe rolul tribunalului pentru solutionarea contestatiei.

Se mai poate in prezent depune cerere pentru inscrierea crentelor fiscale la masa credala? si daca da, care ar fi primii pasi? trebuie facuta si o cerere in acelasi dosar in care este deschisa procedura insolventei in contradictoriu cu celalalt creditor?

Daca spre exemplu depunem cerere la lichidator pentru inscrierea crentelor la masa credala si acesta refuza, ce demersuri ar trebui sa facem in continuare?

Multumesc anticipat.

ultima dată editat de eagle_free pe data de Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:12
 
 
 
offline
19

Data înregistrării:
Duminica, 24 Iunie 2007, 13:51

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 10:15
Daca in urma notificarii facute de catre lichidator v-ati inscris la masa credala, iar lichidatorul va contesta cuntumul creantei, in urma solutionarii contestatie se va face inscrierea in tabel conform solutiei date.
Nu este nevoie de o noua cerere de inscriere la masa credala
 
 
 
offline
Avatar 14

Data înregistrării:
Miercuri, 21 Iulie 2010, 11:32

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 14 Septembrie 2012, 15:59
Nu, ideea este ca nu am facut nici o cerere de inscriere la masa credala. Initiativa a apartinut lichidatorului care printr-o adresa ne-a intrebat cu ce debite fiscale figureaza societatea debitoare pe care o reprezinta, iar in final, dupa primirea deciziilor de impunere a contestat cuantumul creantelor. Mentionez ca pe rolul Tribunalului dosarul insolventei s-a inregistrat la data de 31.03.2008 in contradictoriu cu o singura societate creditoare (asa figureaza pe portalul instantei), distinct de dosarul cu contestatia.

ultima dată editat de eagle_free pe data de Vineri, 14 Septembrie 2012, 16:01
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 

Discuţie inscriere la masa credala 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 2
Total subiecte: 524618
Total mesaje: 2536636


 

Acum online

Utilizatori (9)
boera , tpsuhxmzg41 , Fortech70 , Marvin , symo8na , eliza100 , Cris1971 , proastasatului , Levente78

Consultanţi (1)
patrascu razvan

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

tmr , Horvath , vali2006 , adi.r , psimion12ro , mirceaflorea , gre , uai , laviniamihai , nelajivan , faraonul , draganu.elisabeta , lumy4you , radu.mihai , rusana , paulppp , albu dorin , carmentudorescu , beva , nutucu5i , ASM , MaMiKa , cristina chiva , paulsimion , studdent , jb , cata26 , tzindirela , CLAUDIA IACOB , ioasaf , anajo , mona m , koleus , juja , Ella F , sebys75 , moniczi , alintaroma2 , grigore ecaterina , forumachizitii , eujad , ADRIANA CRYSS , florinana , altradis , lallika , NYKOL , amygos , SimonaCR , borodi , danielaapetroae , ionut simion , mirela rotaru , freeck , ro.elena , catalivalentinion , popparaschiva , lizuca_andrecito , niccu , morgans , Claudiu Agrijan , cernencobogdan , nufarul_12 , NICU LUCAN , rose_ell3 , vanta_cristian , oanabeatrice , LiviuNecula , elena.daniela.popescu , silviu3marian , elenadragoi2008 , boicea radu , val18 , coneasca , monicaflorescu24 , snapshat , littlefish , sddn_46 , traian2008 , Manole Dumitru , andrewdan , sovid , SERMAC , liliana81 , kami11 , LIDIAM , gicatgjiu , StefanCP , Teodora_Stoian , ROGNEANUILDIKO , diaccezar , emmerem , activinvestigatii , filipciucg , erwinotto , gridangtg , Larinne , Teona1993Ioa , mariadragus , monicaciuca , nicoelena , stefanbaesu , valoy75 , Gabitza29 , topjuristi , cristinel22 , Catalina_Z , feliciatimisoara , nykw6075 , BaleanuIsabela , ralucka , chrystmass , Bebe99 , APVIO , Necunoscutul123 , dragosverban , cbzo8881 , i3ianka , Ameliakor , iwbk1361 , Schmiererse5u , 32pz49bc , Choatees5l , socimyy , Burneisense7p , aachugha , Arciolase8m , Penninose8n , Jamalpgpo , wxmju58 , Denishf

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro