avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 583 soluții astăzi
Autori Mihaela Frăsineanu

Mihaela Frăsineanu Director Executiv, Asociația OIREP Ambalaje

https://oirep.ro/

Dr. Mihaela Frăsineanu: experiență de 25 de ani de activitate în domeniul mediului, un doctorat în riscuri de mediu, 6 cărți, 12 articole științifice prezentate și publicate la reuniuni științifice și reviste științifice naționale și internaționale, expert in 5 proiecte de cercetare științifică/dezvoltare si 2 proiecte de formare profesională.

După 16 ani ca lector la Facultatea de Geografie, cu expertiză în hidrologie, riscuri de mediu și arii naturale protejate, a urmat o experiență de 4 ani ca director general, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase și manager de proiect pentru „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în gestionarea deșeurilor și a siturilor contaminate - CADS” cod SIPOCA 21, al cărui scop principal a fost elaborarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și a Programului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor, metodologiilor de investigare si decontaminare a siturilor contaminate si de elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor.

Experiență internațională: Expert pentru Raportorul CoR pentru elaborarea Avizului privind primul pachet al Comisiei Europene de economie circulara: „Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de amendare a Directivei 2008/2009/CE privind deșeurile, 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, 1999/31/CE privind depozitarea, 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și 2012/19/CE privind echipamentele electronice și deșeurile de echipamente electronice ENVE-V/48”, la Comitetul Regiunilor (CoR), Comisia pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie (ENVE).

Timp de 2 ani (2018-2020), experiența a continuat prin ocuparea funcției de director al Direcției de Protecție a Mediului la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Drumurilor (CNAIR SA), a cărei responsabilitate principala a fost întocmirea documentației necesare obținerii Acordurilor de mediu aferente construirii infrastructurii rutiere.

Din iulie 2020, deține funcția de director al Asociației OIREP Ambalaje, asociație care acționează, în contextul desfășurării activității specifice în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, pentru asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor.

ACCES GRATUIT

Opinie PNRR și rezolvarea problemei deșeurilor

Mihaela Frăsineanu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Director Executiv, Asociația OIREP Ambalaje
22 Decembrie 2021 | 0 | 532 | Timp de citire: 3 min.

PNRR - Componenta C3 - Managementul deșeurilor - este un subiect extrem de important pentru problematica de mediu. Locul de frunte, precum și alocarea bugetară aferentă (în cadrul PNRR) par să confirme faptul că autoritățile române au înțeles să acorde prioritate acestui subiect. O confirmare a faptului că principala orientare a României trebuie să fie atingerea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (în condițiile în care avem 11% grad de reciclare în 2019, față de ținta de 50% prevăzută pentru anul 2020 și 55% pentru anul 2025). Ca și reducerea la 10% a cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Trasabilitatea în lanțul managementului deșeurilor - o necesitate stringentă a zilelor noastre

Mihaela Frăsineanu în Editorial
Director Executiv, Asociația OIREP Ambalaje
18 Noiembrie 2021 | 0 | 1175 | Timp de citire: 3 min.

Ediția cu numărul 26 a Conferinței Părților, organizată anul acesta de Națiunile Unite pe tema încălzirii globale, a reunit la Glasgow sute de participanți care au dezbatut si reflectat, asupra dezideratelor de mediu. Una dintre cele mai importante discuții s-a centrat pe modul în care plasticul deja întrunește toate caracteristicile pentru a deveni problema cea mai gravă a orei actuale. Utilizarea fără discernământ și fără restricții, în ultimii 40 de ani, a materiilor prime pe bază de plastic a generat o problemă atât omniprezentă, cât și extrem de costisitoare. Citește articolul

~ final articole autor ~