avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 204 soluții astăzi
Forum Activitate mamica2008

Activitate mamica2008

Buna ziua,

Referitor la Clauza de neconcurenta in 2016, mai exact taxarea acestor indemnizatii - avem contradictie intre Codul Muncii si Codul Fiscal:

Codul Muncii:
Art. 21
(1)La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.
(2)Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.
(3)Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4)Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.


Codul Fiscal la zi:
ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
q) indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă;


Insa trebuie si taxata, indemnizatia acordata:

Analiza 1:
- Nu este drept salarial – Codul muncii
- Este asimilata Veniturilor din salarii – Codul Fiscal
- Taxare cf Codului Fiscal curent:
o La salariat:
• Somaj = nu
• CAS = da, ART. 139 (1)
• Sanatate = da, ART. 157 (1) l)
• Impozit = da, ART. 61 b)
o La angajator:
• Somaj = nu
• CAS = da, ART. 140
• Sanatate = da, ART. 158 (1)
• CCI FNUASS = da, ART. 193 (1) a) si ART. 195 (1) si Norme metodologice 24. (1)
• FAMBP = da, ART. 202 (1) a) si ART. 204 (1) a)
• Fond Garantare = nu
• Fond handicap = nu
Analiza 2:
o Aferent acestor indemnizatii se retine :
o impozit (art. 76 alin.2 lit. q CF)
o sanatate (art 157 alin.1 lit. L CF).
o sunt exceptate de la celelate retineri.

Rog, respectuos, opinia dumneavoastra.
multumesc!
financiar =da
casatorie cu separatie bunuri = nu

singura solutie - accesare dupa divort?

multumesc!
Buna ziua,

Se poate lua un credit Prima Casa fara a fi implicat -semnatura , drepturi, obligatii - sot?

Multumesc!
Buna ziua,

Unui angajat i se retine pensie alimentara, lunar, 438 ron, conform Hot Jud care prevede retinerea lunara pana la implinirea majoratului copilului.
Ce cuantum pensie alimentara trebuie retinut in luna in care copilul implineste varsta majoratului?
438 ron pt luna intreaga sau proratat? copilul implineste 18 ani pe 24 iulie ac.
Multumesc!
multumesc!
Buna ziua,

Angajatorul este obligat sa trimita catre BEJ / ANAF o adresa in care sa confirme primirea popririi si ca ii va da curs?
Sau numai in cazul in care sunt mai multe popriri fiintate pentru acel angajat? adica cf :
ART. 786 Obligatiile tertului poprit
(2) Daca sunt infiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicand, dupa caz, executorului ori creditorilor aratati la pct. 1 si 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare in parte.
Răspuns la discuția Ref poprire si Cerere BEJ
Multumesc foarte mult, "legisperitus"!
Ref la a doua fraza - chiar se platesc orele suplim, toate, si apar pe fluturas samd.. sau cel putin la mine asa ajung datele.
Multumesc inca o data si toate bune!
Buna ziua,

Poate un BEJ sa ceara unui angajator detalii si descriere ref la cum se calculeaza lunar salariul unui angajat (cate ore suplim, cu ce procent; cate ore noapte , cu ce procent samd) asupra caruia se aplica poprire lunara, cf doc primit de la acel BEJ?
Angajatorul calculeaza cf legii salariul, aplica poprirea cf legii, declara la fisc samd. Catre BEJ vireaza lunar suma poprita.
Poate, si daca da - sub ce forma (adresa, doc jud) si in baza a ce (legisl)?
Sincer sper ca nu, intrucat la cate popriri sunt acum, sa detaliezi pt fiecare angajat si fiecare luna, inseamna un mare volum de timp de alocat.

Multumesc!

Buna ziua,

Un fost angajat obtine, prin mediere, de la fostul angajator, o suma cv a 3 salarii avute inainte de plecare.

Dupa cum am citit - daca medierea este 'consfintita' in instanta, are putere executorie si ar putea fi tratate astfel ca si sume salariale, cu toate taxele si contributiile salariale aferente.

Daca instanta nu 'consfinteste' insa acordul, medierea dintre parti - sub ce forma se inreg in financiar suma data fostului angajat?

Cf Codului Muncii pot plati in baza CIM sau a Hot Judecatoresti.

Asa este, este fost angajat, a avut CIM -insa este corect sa consider ca sunt sume salariale, daca nu am Hot Jud ci doar o mediere neconsfintita?

Multumesc!