avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 579 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Concediu de studii platit
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Concediu de studii platit

Stiam ca angajatorul este obligat sa plateasca angajatului 10 zile de concediu pentru studii, pentru persoanele de pana in 25 de ani pentru care nu a asigurat in decursul unui an calendaristic un curs de formare profesionala. Si mai stiam ceva si de 30 de zile calendaristice tot cu plata pentru studii .Ma intereseaza daca aceste 10 zile cu plata se pot lua in fiecare an sau o singura data si daca angajatorul este obligat sa mi le acorde, si daca studiile pe care le urmez trebuie sa fie in domeniul de activitate al firmei. va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Viatrix , utilizator 15:41, 18 Ianuarie 2012
Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale:
a) adaptarea la cerintele postului sau locului de muncă;
b) obtinerea unei calificări suplimentare;
c) actualizarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice postului/locului de muncă şi perfectionarea pregătirii profesionale;
d) reconversia profesională determinată de restructurare;
e) dobândirea unor cunoştinte avansate, a unor procedee şi metode moderne, necesare pentru realizarea activitătilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
Formarea profesională se poate realiza prin următoarele forme:
- participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau străinătate;
- stagii de adaptare profesională la cerintele postului sau a locului de muncă;
- stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate;
- ucenicie organizată la locul de muncă;
- formare individualizată;
- alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Angajatorul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii să aibă acces periodic la formarea profesională. Planul de formare profesională, elaborat de angajatorul persoană juridică şi de care salariatii au dreptul să fie informati, face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil.
Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi
Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligatiile părtilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă.

În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este initiată de angajator toate cheltuielile sunt suportate de către acesta. În cazul în care participarea presupune scoaterea partială din activitate, salariatul participant la formarea profesională în aceste conditii va beneficia de drepturi salariale, astfel:
ii) dacă participarea presupune scoaterea din activitate pe o perioadă ce nu depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi functiei detinute, cu toate indemnizatiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
iii) dacă participarea presupune scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi, după caz, de sporul de vechime.
Dacă participarea la formarea profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă se suspendă iar salariatul beneficiază de o indemnizatie plătită de angajator, prevăzută de contractul colectiv de muncă aplicabil sau contractul individual de muncă, după caz. Pe perioada suspendării contractului individual de muncă salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, initiate de angajator, cu scoatere din activitate pe o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru sau scoatere integrală din activitate, nu pot avea initiativa încetării contractului individual de muncă pe o perioadă de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau a stagiului de formare profesională.
Durata obligatiei, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă. Nerespectarea clauzelor din actul aditional de către salariat determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită prin actul aditional. Obligatia revine şi salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pe o durată mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca sa, precum şi în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

În cazul în care salariatul solicită participarea la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza împreună cu sindicatul/reprezentantii salariatilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării conditiile în care se permite salariatului participarea, inclusiv dacă va suporta în tot sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi, în afara salariului şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

În cadrul formelor de formare profesională Codul Muncii reglementează contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională (contracte speciale).
a) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională organizare de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Pot încheia astfel de contracte salariatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au vârsta minimă de 16 ani împliniti,
- nu au dobândit o calificare pe parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite mentinerea locului de muncă la acel angajator.
Contractul de calificare profesională se încheie pe o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Pot încheia astfel de contracte numai angajatorii autorizati de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Culturii. Procedura se stabileşte prin lege specială.
b) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariatilor debutanti într-o functie nouă, la un nou loc de muncă sau în cadrul unui nou colectiv. Acest contract se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în functia nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou.
Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.
La expirarea termenului, salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta s-a adaptat la noul loc de muncă.
Imi puteti spune, va rog, si care este sursa celor de mai sus?
Este un articol din codul muncii, este reglementat undeva?

Ma intereseaza pentru ca si eu sunt in aceasta situatie si nu am gasit nicaieri astfel de articole de lege, pe care sa le pot folosi.

Va multumesc!
Ultima modificare: Miercuri, 18 Ianuarie 2012
Viatrix, utilizator
TITLUL VI - Formarea profesională , Codul Muncii , art.192-210
SECTIUNEA 2 - Concediile pentru formare profesională, Codul Muncii , art.154-158

OG 129 / 31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor
Va multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Clauze speciale (clauza de fidelitate) Dan V. Dan V. La angajare am semnat o clauza de fidelitate prin care sunt obligat se stau 5 ani, iar in caz ca vreau sa plec sunt obligat sa platesc 10000 Euro. Fara sa fac ... (vezi toată discuția)
Plata cursurilor de scolarizare florinalarisa florinalarisa Buna ziua, IN prezent sunt in c crestere copil, am dat firma in judecata pt ca a refuzat sa imi plateasca 45 zile co incapacitate temporara de munca si 126 ... (vezi toată discuția)
Desfacere contract munca loredanaa loredanaa Buna ziua , Incepand de o luna m-am angajat intr-o institutie bancara unde in momentul semnarii scrisorii de oferta se prevedea si o perioada de 3 ani de a ... (vezi toată discuția)