avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 747 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... asistent social - beneficii si indatoriri
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

asistent social - beneficii si indatoriri

aveti idee unde as putea gasi informatii in legatura indatoririle unui asistent social care are in ingrijire o persoana cu handicap.
As vrea sa stiu daca gasesc in vreo lege despre beneficiile pe care le are conform postului un asistent social, sporuri sau salariu de baza precum si indatoririle acestuia
E vorba de un asistent social,ruda a persoanei cu handicap, care este obligata sa lucreze 24 cu 24.Nu i se permite concediu si de la primarie nu primeste nici macar fluturasul de salariu.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:31, 26 August 2008
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, arata ca persoana cu handicap grav are dreptul, potrivit art. 35, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.
Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi (art.37):
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23;
e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.

Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
Asistentul personal are, conform art. 38, următoarele obligaţii principale:
a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii. Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.
Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.

Informatii legate de asistentul social , pe langa cele enumerate de catre colegul meu, puteti gasi si pe [ link extern ]
[ link extern ]

Codul deontologic al profesiei de asistent social, codul nr. 1/2008 , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008 , [ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Angajare asistent personal marilena74 marilena74 o persoana care detine o societate comerciala poate beneficia de salariu ca si asistent personal ? (vezi toată discuția)
Buna ziua - insotitor copil cu adhd si retard mintal lauramaria1 lauramaria1 Copil de 10 ani diagnosticat cu Adhd, retard mintal mediu este in clasa a2 a nu are insotitor. Intrebarea mea este daca mama lui poate sa isi faca actele ... (vezi toată discuția)
Intretinere bolnav mihai.nicos mihai.nicos Buna Ziua! In cazul in care membrul unei familii (respectiv tatal) este diagnosticat cu cancer si acesta nu are posibilitatea de a se intretine exista ... (vezi toată discuția)