avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 446 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Buna ziua - insotitor copil cu ADHD si retard mintal
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Buna ziua - insotitor copil cu ADHD si retard mintal

Copil de 10 ani diagnosticat cu Adhd, retard mintal mediu este in clasa a2 a nu are insotitor. Intrebarea mea este daca mama lui poate sa isi faca actele pentru insotitor al copilului. Va multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters379576 , utilizator 09:44, 28 Martie 2016
În ce grad de handicap este încadrat?
e însoțitor(asistent) PROFESIONIST angajat beneficiază persoana cu handicap grav care are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.

Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.
Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

are varsta minima de 18 ani impliniti;
nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.
Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.

Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii.

Dosarul de angajare va cuprinde:

cererea de angajare;
copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
cazierul judiciar;
copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.
Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
transport urban gratuit, in conditiile legii;
transport interurban, in conditiile in conditiile legii.
Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:

salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;
consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
transport urban gratuit, in conditiile legii.
Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Standard ocupational: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Ultima modificare: Luni, 28 Martie 2016
ContSters379576, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Din care buget primesc banii asistentii personali? Ana Maria Aiacoboaiei Ana Maria Aiacoboaiei Din care buget primesc banii asistentii personali, din bugetul primariei sau a statului? exista o lege care sa sustina raspunsul vostru? (vezi toată discuția)
Intretinere bolnav mihai.nicos mihai.nicos Buna Ziua! In cazul in care membrul unei familii (respectiv tatal) este diagnosticat cu cancer si acesta nu are posibilitatea de a se intretine exista ... (vezi toată discuția)
Insotitor persoana cu handicap sau asistent persoana cu handicap Costin Cozma Costin Cozma Buna seara! Oricat am incercat sa gasesc prin hatisul asta legislativ nu am reusit sa ma dumiresc: care este diferenta dintre asistentul persoanal al ... (vezi toată discuția)