avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 573 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul familiei sau probleme ... Penalizare pe art 906 neincredintare minor
Discuție deschisă în Dreptul familiei sau probleme juridice de familie

Penalizare pe art 906 neincredintare minor

Buna ziua,
Cine ma poate ajuta cu o hotarare de penalizare pe ziua de intarziere pentru nerespectarea unei hotarari a instantei pe art 906?
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Dapix , utilizator 13:09, 30 Septembrie 2016
Executorul judecatoresc.
ATENȚIE, articolul este 905, NU 906.
`
Art. 905 din NOUL COD de PROCEDURĂ CIVILĂ privind Aplicarea de penalităţi pe ziua de întârziere ÎNTRE 100-1000 de lei, ca sancțiune pentru părintele alienator care abuzează de poziția dominantă și agresează emoțional minorul cu scopul de al îndepărta de părintele nerezident.
`
(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.
(2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.
(3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.
(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.
(6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie.
`
EXEMPLIFICARE:
În urma cererii dumneavoastră, executorul judecătoresc va trimite părintelui sau persoanei la care se află minorul încheierea de încuviințare a executării silite pronunțate de instanță, precum și o somație în care îi va comunica acesteia data la care să se prezinte împreună cu minorul la sediul său ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluării minorului de către titularul cererii (numit creditor). Tot prin somație executorul poate să îi pună în vedere celuilalt părinte să permită creditorului (părintele care a solicitat punerea în executare) să aibă legături personale cu minorul, conform programului stabilit de instanță în hotărârea- titlu executoriu.
`
În cazul în care părintele somat nu se va conforma somației executorului, acesta, la cererea creditorului, va solicita instanței să aplice prevederile art.905 NCPC, adică să aplice penalități, care în cazul obligației neevaluabile în bani pot fi între 100 și 1000 lei, pe zi de întârziere, ce se vor percepe până când respectivul părinte va executa obligația. Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității, debitorul (părintele care refuză să îndeplinească obligația) nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va putea fixa suma definitivă ce i se datorează, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părților.
`
Penalitatea va putea fi înlăturată sau redusă pe calea contestației la executare, dacă debitorul execută obligația prevăzută în titlul executoriu și dovedește existența unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării. Atenție, motivele trebuie demonstrate, nu puteți să găsiți orice scuză pentru a scăpa de penalitate, de ex. internare în spital, deplasare în interes de serviciu, deplasare în concediu, tratament, deplasare în străinătate etc. care se demonstrează cu acte și adeverințe, iar obligația trebuie îndeplinită imediat cum dispar motivele care v-au făcut să nu îndepliniți obligațiile din hotărâre.
`
Dacă în termen de o lună de la comunicarea încheierii prin care se aplică penalitățile, debitorul nu își execută obligațiile , executorul judecătoresc va proceda la executarea silită, adică se va prezenta la domiciliul unde este ținut copilul pentru a-l prelua și a-l preda părintelui creditor.
`
Executarea se realizează doar în prezența unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) și, când acesta apreciază că este necesar, a unui psiholog desemnat de acesta. Prezența psihologului nu este necesară dacă reprezentantul DGASPC are această calificare.
Atenție, executorul judecătoresc poate solicita ajutorul agenților forței publice, astfel că poate veni însoțit și de către ”polițiștii de sector” pentru a fi ajutat la executare.
`
Indiferent de ceea ce dorește părintele creditor sau executorul sau reprezentanții DGASPC sau agenții de ordine, NU ÎI ESTE PERMIS NICIUNEI PERSOANE SĂ BRUSCHEZE MINORUL SAU SĂ EXERCITE PRESIUNI ASUPRA LUI PENTRU A SE REALIZA EXECUTAREA. Ceea ce înseamnă că dacă minorul nu dorește să însoțească părintele creditor sau nu dorește să îl vadă și persistă în acest refuz, niciunul dintre cei menționați mai sus nu are voie să-l oblige pe copil să plece.
`
În cazul în care debitorul (părintele care este sesizat să îndeplinească obligația) nu o îndeplinește de bunăvoie în termenul de cel mult 3 luni de la comunicarea încheierii prin care i se aplică penalitățile (de exemplu, minorul vrea să meargă cu celălalt părinte, dar părintele la care stă se opune), precum și atunci când acesta este de rea-credință și ascunde minorul, executorul judecătoresc va consemna acest fapt și va sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanța de executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești.
`
Dacă executorul judecătoresc constată că însuși minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor (părintele care este somat să îndeplinească obligațiile executorii) sau manifestă aversiune față de creditor (părintele care a solicitat executarea obligațiilor), executorul va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale și pe care îl va comunica tuturor părților și reprezentantului DGASPC. Reprezentantul DGASPC va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni. Cererea se soluționează de urgență, în cameră de consiliu, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac, după citarea părinților și/sau a persoanei la care se află copilul. Dacă minorul are peste 10 ani va fi ascultat de către instanță.
`
După finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanță va întocmi un raport pe care îl va comunica instanței, executorului judecătoresc și DGASPC. După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executării silite. Dacă nici în această procedură, executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalități, astfel cum am menționat mai sus, aplicându-se prevederile art. 905 alin.2, 4, 5 6 NCPC. Executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va constata modul de îndeplinire a obligațiilor, precum și cuantumul cheltuielilor de executare.
`
JURISPRUDENȚĂ în domeniu dând CLIK pe următorul LINK:
[ link extern ]
Ultima modificare: Vineri, 30 Septembrie 2016
Dapix, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Poate un executor judecatoresc sa oblige respectarea programului ...  supermaryo supermaryo poate un executor judecatoresc sa oblige respectarea programului de vizita sau politia trebuie sesizata,vreau sa specific ca nu am costudie comuna ce ma ... (vezi toată discuția)
Program vizita preluare minor nerespectat. cum reconstruiesc ... Tatăl nerezident Tatăl nerezident Program vizita preluare minor nerespectat. Cum reconstruiesc relațiile personale cu fiul meu..?! A trecut aproape 1 An de când refuza aceste vizite nici ... (vezi toată discuția)
Va rog ajutor executare silita progam de vizitare minor maraispas1 maraispas1 va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: Am o ordonanta presedentiala definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit domiciliul copilului la mine si ... (vezi toată discuția)