avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 221 soluții astăzi
Forum Activitate flodac

Activitate flodac

Bună ziua!
Vă rog să mă lămuriți
În anul 2008 am absolvit cu examen de licență cursurile de 4 ani (I.D.) ale Facultății de Management, Inginerie economică în Agricultură și Dezvoltare rurală, Specializarea Inginerie economică în agricultură, domeniul Inginerie și Management din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București.
Am solicitat o adeverinţă necesară la întocmirea dosarului pentru înscrierea la examenul de profesor suplinitor din August 2008.
Am primit o adeverinţă în care se menţiona durata studiilor de 4 ani, specializarea , nota obținută la examenul de licenţă și titlul conferit de Inginer. În urma examenului de suplinire am activat ca profesor de Educație Tehnologică la clasele V-VIII în anul şcolar 2008-2009.
În Octombrie 2008 am mai solicitat o adeverinţă pentru completarea dosarului de înscriere la cursurile postuniversitare de specializare (informatică), dosarul a fost acceptat şi am urmat aceste cursuri până în data de 03.07.2010.
În Iulie 2009 pentru că nu mi s-a eliberat diploma am participat la examenul de titularizare pe catedra de Economic, administrativ, poștă cu o altă adeverinţă depusă la dosar, în urma susţinerii examenului am luat nota 8,50 dar nu am fost titularizat pentru că nu era post vacant, activând ca profesor suplinitor pe catedra de Economic, administrativ, poștă la clasele X – XII în anul şcolar 2009 - 2010.
În Februarie 2010 ştiind ca îmi va trebui diploma pentru:
1. examenul de absolvire studii postuniversitare din 03.07.2010,
2. examenul de titularizare 14.07. 2010,
3. examenul de definitivare în învăţământ din 16.08.2010,
am insistat să mi se elibereze diploma de licenţă și certificatul de absolvire a modulului de pedagogie.
În sfârşit am primit diploma şi certificatul, de aici au început necazurile:
• La examenul de absolvire a studiilor postuniversitare de specializare(informatică) din 03.07.2010 când am prezentat copia legalizată a diplomei nu am mai fost lăsat să susțin examenul pentru că pe diplomă scrie:
,,în baza absolvirii Ciclului I Studii universitare de licență,,
secretara de la postuniversitară invocând motivul că trebuia să urmez cursurile de Master Ciclul II și după aceea cursurile postuniversitare de informatică.
• La depunerea dosarului pentru titularizare am fost anunțat că nu pot participa la examenul de titularizare pe catedra de Economic, administrativ, poștă deoarece conform Centralizator 2010 _discipline tehnologice numai cei cu studii de lungă durată pot susține examen pe acest post.
Și secretara de la postuniversitară precum și cei din comisia de titularizare susțin că am absolvit ciclul I Bologna de scurtă durată, pentru că numai cei de la scurtă durată primesc diplomă Ciclul I Studii universitare de licență și că trebuie să urmez cursurile de Master Ciclul II.
Facultatea a fost și este de stat (e drept am urmat cursurile ID nu de zi, nu puteam să stau acasă să fac la zi deoarece nu aveam posibilități financiare), nu era colegiu universitar la momentul respectiv, am dat examen scris de licență, proiect de licență.
Vă rog să mă lămuriți conform căror legi studiile pe care eu le-am urmat sunt de scurtă durată și care este legea care îmi îngrădește accesul la formare continuă și nu îmi permite finalizarea studiilor postuniversitare de specializare (informatică).

Vă mulțumesc!