avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 498 soluții astăzi
Forum Activitate Ioan Petru Butariu

Activitate Ioan Petru Butariu

Pana la o cifra de afaceri de 300.000 lei pe an puteti beneficia de regimul de la Art. 310. - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici.

Apoi, sau daca deja sunteti inregistrat in scopuri normale de TVA cf rt 316 din Codul Fiscal, puteti aplica TVA doar la marja profitului cf art. 312. - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi din Codul Fiscal:

(2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligaţia colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziţionat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre următorii furnizori:

a) o persoană neimpozabilă;

b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. g);

c) o întreprindere mică, în măsura în care achiziţia respectivă se referă la bunuri de capital;

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.
....
(4) În cazul livrărilor prevăzute la alin. (2) şi (3), pentru care se exercită opţiunea prevăzută la alin. (3), baza de impozitare (a TVA) este marja profitului, determinată conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin excepţie, pentru livrările de opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi importate direct de persoana impozabilă revânzătoare, conform alin. (3), preţul de cumpărare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilită conform art. 289, plus taxa datorată sau achitată la import.

...
g) marja profitului este diferenţa dintre preţul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare şi preţul de cumpărare, în care:

1. preţul de vânzare constituie suma obţinută de persoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau de la un terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de această tranzacţie, impozitele, obligaţiile de plată, taxele şi alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport şi asigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu excepţia reducerilor de preţ;

2. preţul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obţinută, conform definiţiei preţului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilă revânzătoare;
Răspuns la discuția Contract servicii cu tarif orar
Exact asa, tariful este de X euro/lei pe ora.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Da, va transferati acum fie prin banca, fie ridicati numerar, fiind plata decontului din luna mai.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Cod Fiscal:

Art. 330. - Corectarea facturilor
(1) Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:

a) în cazul în care factura nu a fost transmisă către beneficiar, aceasta se anulează şi se emite o nouă factură;

b) în cazul în care factura a fost transmisă beneficiarului, fie se emite o nouă factură care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din factura iniţială, numărul şi data facturii corectate, valorile cu semnul minus sau, după caz, o menţiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative, iar, pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite o nouă factură conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite o factură cu valorile cu semnul minus sau, după caz, cu o menţiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative, în care se înscriu numărul şi data facturii corectate.
Se poate interpreta si ca tocmai de asta ati reluat activitatea, pt ca s-a semnat contractul. Daca nu ati realizat venituri in perioada suspendarii, nu vad care ar putea fi problema.
Da, trebuie sa apelati la un expert contabil/societate de expertiza contabila pt ca va trebui sa depuneti situatiile financiare de lichidare.

Etapele de la ONRC sunt specificate aici: [ link extern ]
Conteaza ca documentul electronic sa fie să fie semnat cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Art. 21.
(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.
Potrivit OUG 120/2021:

b) operator economic - orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii;
n) relaţia comercială dintre doi operatori economici - B2B- tranzacţia având ca obiect execuţia de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici;

Iar potrivit OUG nr. 130/2021

Art. XXXVII. -
(1) Prin derogare de la prevederile art. 10-12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, comercializate în relaţia B2B:

a) furnizorii pot, în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;

b) furnizorii sunt obligaţi, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Deci rezulta ca nu are importanta inregistrarea sau nu in scopuri de TVA, aplicand sistemul toti operatorii economici, in cazul B2B pt produsele cu risc fiscal prevazute de Ordinul ANAF nr. 12/2022.
Răspuns la discuția Facturare servicii
1. Daca nu sunteti inregistrata in scopuri de TVA, o emiteti fara TVA. Doar la depasirea plafonului anual de 300.000 lei aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA cf. art. 316 Cod fiscal.

Cod fiscal art. 310:
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

Nu este nicio diferenta.

2. Daca sunteti organizata ca o profesie libera atunci nu aveti obligatia utilizarii casei de marcat:

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Art. 2. -
Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:
f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfăşurate de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ.
Răspuns la discuția Impozit specific
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Din cate stiu eu nu.