avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 451 soluții astăzi
Forum Activitate adriana_c

Activitate adriana_c

Da, copilul student are dreptul la pensie de urmaș. Legea nu prevede ca persoana decedată sa fi fost asigurată la momentul decesului.

Legea nr. 263/2010
Articolul 89
(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Pentru perioada anilor 2016-2019, puteți solicita restituirea sumelor care vi se cuveneau legal în baza alin. (1) și (2) de la art. 107 din Legea nr. 263/2010, care este încă în vigoare. Casa de pensii nu poate susține că ,,Legea nu este retroactivă” pentru termenul de prescripție de 3 ani.

Art. 107

(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor.


În ce privește Legea nr. 113/2021, declarațiile autorităților cu privire la aplicarea legii erau în sensul că pensionarii își vor primi banii înapoi, indiferent de perioada care a trecut de la greşeala funcţionarilor, la momentul calculării pensiei și că până acum, în caz de calcul greşit al pensiei, oamenii primeau banii înapoi doar pentru ultimii 3 ani, cât era termenul de prescripţie.

[ link extern ]
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 este în vigoare. Nu există nicio decizie CCR prin care să se fi constatat neconstituționalitatea ordonanței sau a vreunei dispoziții din cuprinsul ordonanței.

Articolul nr. 42 din OUG nr. 135/2020 prevede:

,,La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei.”


Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2020, valoarea punctul de pensie este 1.442 de lei în loc de 1.775 de lei, așa cum prevedea legea adoptată de Parlament.

[ link extern ]
Legea nr. 3/1977:

Articolul 16

,,Persoanele care au lucrat cel puţin 5 ani în grupele I şi II de muncă au dreptul sa li ia în calculul vechimii în munca, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe: un an şi şase luni pentru grupa I sau un an şi trei luni pentru grupa II.”

Casa Naţională de Pensii Publice:

Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată persoanelor care au desfașurat activitate în fostele grupe superioare de muncă, respectiv în condiții speciale și deosebite de muncă.

1. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a desfășurat activitate în grupele I şi a II a de muncă se acordă un spor la vechimea în muncă de:

3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;
6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă.

!!! Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II a de muncă, 100% din timp.

[ link extern ]
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Este adevărat că Legea nr. 3/1977 a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000, dar Legea nr. 263/2010 face trimitere la legislația anterioară datei de 1 aprilie 2001, adică la dispozițiile Legii nr. 3/1977.

Legea nr. 263/2010

Articolul 17

,,(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiții speciale și condiții deosebite de muncă.”Legea nr. 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar nu prevede acordarea unei pensii calculate prin aplicarea unui procent de 80% asupra mediei veniturilor brute totale din ultimele 12 luni de activitate.

Prevederile din lege care se referă la pensionarea personalului feroviar le găsim la art. 34:

Articolul 34
(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplinește condițiile privind stagiul minim de cotizare și vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puțin 30 de ani în activitățile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) și de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfășurată în locurile de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de muncă.
(4) Reducerea cumulată prevăzută la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.
(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.


Conform art. 42, legea intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 34 alin. (2) și (3), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

[ link extern ]
Conform noului Cod de procedură civilă: ,,Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt și în drept, față de cererea de chemare în judecată.” Dvs. nu aveți nevoie de un model de întâmpinare, ci de un model de plângere contravențională împotriva procesului-verbal de contravenție. Un model găsiți aici:

[ link extern ]

Atenție, modelul este mai vechi și trebuie adaptat noii legislații! De asemenea, după ce ați prezentat faptele – adică după ,,În fapt”, trebuie să adăugați: ,,In drept, plângerea este întemeiată pe prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, cu modificările și completările ulterioare.” Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau își are sediul.


Ca să va convingeți dacă Serviciul Rutier Constanța vă cere să vă prezentați la testul pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, puteți face o adresă către șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța prin care solicitați să vi se comunice dacă este necesar să vă prezentați la acest test, având în vedere că ați fost sancționat pentru depășirea limitei de viteză – sancțiune ce nu intră sub incidența art. 106 din Codul rutier. Anexați și o copie după adresa primită de la Serviciul Rutier al IPJ Braila prin care ați fost informat că nu trebuie să susțineți testul 13/15. În cazul în care răspunsul este nefavorabil, puteți promova o acțiune în contencios administrativ.
Pentru săvârșirea contravenției prevazute la art. 102, alin. (3), lit. e) din Codul rutier, nu trebuie să vă prezentați la testul pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație. Chiar dacă în Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, la art. 219, alin. (1), lit. b), nu este precizat în mod expres că doar în cazul sancțiunilor prevăzute la art. 106, alin. (1) se dă testul 13/15, regulamentul s-a dat în aplicarea Codului rutier și nu poate adăuga la acesta.
Chiar daca pensia dvs. rezultata din calcul este de 350 de lei, nu puteti primi mai putin de 400 de lei, acesta fiind cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari in anul 2015 (cunoscuta si sub denumirea de pensie minima sociala garantata).

www.avocatnet.ro/content/art...

In prezent, salariul minim net pe economie este de 777 de lei, iar jumatate este 388,5 lei.

Vi se poate popri diferenta (400 – 388,5) = 11,5 lei.