avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 634 soluții astăzi
Forum Activitate SimonaGologan

Activitate SimonaGologan

Buna seara
Am recuperat taxa de mediu platita in noiembrie 2008, in octombrie 2013, anul trecut in februarie am data in judecata Administratia Financiara pentru a-mi lua dobanda pe perioada 2008-2013. In decembrie am primit hotararea si tot in decembrie pe data de 15.12.2015 am depus cererea de restituire a sumei. Astazi 27.01.2016 am ridicat prima transa, urmeaza sa ridicam in urmatorii patru ani celelalte 4 transe.
Intrebarea mea este o hotarare judecatoreasca nu este mai presus decat de o cerere?, deoarece in "OG nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule" nu spune nimic de hotararea judecatoreasca ci de o cerere de restituire, dar eu alaturi de aceea cerere de restituire am lasat o hotarare judecatoreasca.
Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca este normal acest lucru.


Articolul 12
(1) Contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin
cerere adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1), precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale
pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi data
restituirii acesteia se achită către persoana prevăzută la alin. (1), potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata
tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent.
(3) Cererile de restituire ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în termen de maximum 10 zile
de la emitere.
(4) Împotriva deciziei organului fiscal, precum şi în cazul nesoluţionării cererii de restituire în termenul prevăzut la alin. (3), persoana interesată
poate face contestaţie în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care trebuia soluţionată cererea de restituire.
(5) Organul competent, prevăzut la art. 209 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
soluţionează contestaţia în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului.
(6) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Sumele prevăzute la alin. (1), precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale se actualizează cu indicele preţurilor de consum
publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică la data emiterii deciziei de restituire.
(8) Procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule
sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale va fi stabilită prin ordin
al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat,
după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.ere de restituire?,