avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 862 soluții astăzi
Forum Activitate vio constantin

Activitate vio constantin

Daca se aplica prevederilor OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si personalului contractual din spitale?inclusiv Comitetului director?

Este vorba de personalul contractual al unui spital judetean de urgenta aflat in suboordonarea/coordonarea consiliului judetean.
Se aplica prevederilor OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si personalului contractual din spitale?inclusiv Comitetului director?

ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 6 decembrie 2017
privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
ART. 14
(1) Incepand cu 1 ianuarie 2018, pana la 31 decembrie 2018, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum se continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la acea data.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2018, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1), cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget

institutie publica = denumire generica ce include Parlamentul, administratia prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale asministratiei publice, alte autoritati publice., institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora