avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 559 soluții astăzi
Forum Activitate IoanaScarlii

Activitate IoanaScarlii

Multumesc pentru amabilitate si raspunsuri. Nu imi ramane decat sa astept afisarea rezultatelor ca sa aflu cum au procedat. Voiam doar sa ma documentez ca sa fiu sigura ca, in cazul in care nu mi s-a luat in considerare/evaluat dosarul, va fi pentru ca asa spune legea si nu ca sa o favorizeze pe cealalta colega (concurenta cu mine si colega de serviciu cu cei din comisia de evaluare a dosarelor de la specialitatea mea). Multa sanatate si o zi frumoasa!
Stiu. Am mentionat ca am pus la dosar doar activitatile/actele doveditoare doar pe cei patru ani scolari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 si 2018-2019, in anul scolar 2019-2020 avand CCC timp de 10 luni (activitatile din anii precedenti au intrat la cealalta gradatie - obtinuta incepand cu data de 1 sept. 2016). Ei acum au sunat sa intrebe cate luni am luat exact gradatie, deci ma intreb daca imi vor lua sau nu in calcul dosarul la evaluare...
Conform metodologiei acestea sunt conditiile de inscriere pentru gradatie:

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
Art. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul
preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani,
cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit
performanţe deosebite în:
(i) activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
(ii) inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin
utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în
pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul
Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi
internaţională, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2020;
(iii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în
integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în
învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în
iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii
şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;
b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime
în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1
septembrie 2015 - 31 august 2020, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din
perioada evaluată.
(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2020, au îndeplinit şi
funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca
personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii
exprimate în scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în
urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2020, în funcţie de
categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control.
(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august
2020, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a
desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 - 31 august 2020, precum şi pentru o
perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menţionat,
astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada
evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2015 - 31 august 2020 se stabileşte astfel încât să
nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se
pot constitui în acest mod cei 5 ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar
pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 - 31
august 2020.
(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/
funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la
oricare dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată
cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe
domenii/discipline/specializări/funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi
ştiinţifică desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/specializare/funcţie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 473 bis/6.V.2021 5

Nu am gasit undeva sa scrie ceva despre cum se calculeaza pentru cei care au avut gradatia de merit si CCC. Inainte de a-mi depune dosarul, de la inceputul acestui an scolar, am tot intrebat daca mi se va prelungi gradatia cu perioada cat am avut CCC sau nu. Nimeni nu mi-a spus nimic clar, si pentru ca nu am un an intreg de CCC, mi s-a spus ca, chiar daca s-ar fi prelungit, ar fi trebuit sa am anul complet...
Buna ziua. O intrebare daca ma poate lamuri cineva. De la 1 sept. 2016 am obtinut gradatia de merit. In anul scolar 2019-2020 am avut contractul suspendat (CCC) timp de 10 luni. Anul acesta am depus din nou dosarul (cu documentele justificative pe cei 4 ani profesati 2015-2019)pentru obtinerea unei gradatii de merit, deoarece in metodologie nu e specificat clar cum se procedeaza cu plata gradatiei de merit in cazul CCC. Acum au sunat de le inspectorat ca sa ceara cate luni efectiv am fost platita pentru gradatia de merit obtinuta in 2016 (este doar o gradatie pe disciplina, de aceea evaluatorii stiu exact cine depune si in ce an). Intrebarea este: au dreptul sa nu imi ia in calcul/evalueze dosarul avand in vedere ca eu am inclus activitatile doar pe cei 4 ani, si ca nu e specificat clar in metodologie cum se procedeaza in cazul CCC? Multumesc pentru eventualele raspunsuri