avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 420 soluții astăzi
Forum Activitate FZappa

Activitate FZappa

Salutare
Este sau nu discriminare între vaccinați și nevaccinați?

In Constituția României scrie:

Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, A SĂNĂTĂȚII ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie APLICATĂ ÎN MOD NEDISCRIMINATORIU şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

De aici concluzionăm că se pot da legi restrictive pentru a proteja sănătatea publică iar acestea trebuie aplicate nediscriminatoriu.

Însă legea 324/2006 definește discriminarea:
„Art. 2. - (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice."

De aici concluzionăm că restricțiile pot fi aplicate persoanelor care AU o boală contagioasă exceptând HIV așadar carantinarea este legală.

Cei care NU AU COVID-19
așadar fac obiectul legii.

Discriminarea bazată pe vaccinare intră sub incidența prezentei legi la categoria "și altele"
( orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice)