avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 407 soluții astăzi
Forum Activitate Cornelia Tulpan

Activitate Cornelia Tulpan

Răspuns la discuția Factura la sf lunii
Conform Cod Fiscal art.155 alin.(14) factura trebuie emisa pana cel tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare efectuarii serviciului, iar conf. alin.(16) al aceluiasi articol, factura poate cuprinde valoarea serviciilor efectuate in maxim o luna calendaristica.
Luand in considerare cele aratate mai sus, puteti intocmi la sfarsitul lunii sau pana cel tarziu in a 15-a zi din luna urmatoare, o factura centralizatoare a serviciilor efectuate in cursul unei luni. Veti anexa la factura toate documentele din care sa reiasa serviciile efectuate.
Deasemenea, daca veti factura in luna urmatoare, aveti grija ca veniturile sa fie inregistrate in luna in care ati efectuat aceste servicii.
Veti stipula si in contract data la care se face facturarea si pentru ce perioada.
In primul rand, contractul de comodat trebuie sa cuprinda si o clauza prin care comodatarul se obliga sa efectueze pe cheltuiala sa, fara ca aceasta cheltuiala sa-i fie platita de comodant, reparatii capitale si de intretinere ale claidirii care face obiectul contractului.
Astfel si numai atunci, reparatiile curente si capitale pot fi recunoscute in contabilitatea firmei, putandu-se deduce si TVA.
Insa, daca cheltuielile de intretinere pot fi date pe cheltuiala imediat, cele capitale, care imbunatatesc structura cladirii si maresc parametri de functionare, in speta repararea acoperisului, vor fi o investitie care se amortizeaza pe toata perioada contractului de comodat.
Răspuns la discuția Suspendare activitate
Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal , pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Asadar, la determinarea profitului impozabil veniturile si cheltuielile se iau in considerare in perioada fiscala careia ii apartin. Suspendarea activitatii unei societati presupune inactivitatea activitatii economice. Starea de inactivitate temporara a societatii inseamna ca societatea nu mai poate desfasura fapte de comert, care sa aiba efect obtinerea de venituri impozabile.
De aceea, cheltuielile inregistrate in perioada in care societatea nu desfasoara activitate si, ca atare, nu obtine venituri impozabile, nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.
In baza contractului, aveti dreptul la deducerea cheltuielilor cu utilitatile.
Proprietarul va v-a prezenta copii ale facturilor, pe care le veti anexa dispozitiei de plata, documentul justificativ al platii.
Sau daca platiti prin virament bancar, veti atasa copiile de la facturi la extrasul de cont.

605 = 401.01 cu suma utilitatilor, in baza contractului de inchiriere
401.01 = 5311 sau 5121 plata cu numerar sau prin virament bancar
Răspuns la discuția Monografie incasare factura
Daca ati depus banii in contul Dvs, in numele clientului, veti avea un singur articol contabil:

4111= 5121
Răspuns la discuția Factura gresita
Ar fi trebuit sa va comunice din timp factura corecta si adresa de anulare.
Nu se poate anula o factura emisa decat dupa ce ai acordul clientului.
Daca nu exista acordul clientuluil, factura gresita se storneaza si apoi se emite o factura corecta.
Asa ca, sfatul meu este sa le faceti o adresa prin care sa le comunicati ca intru-cat nu ati fost anuntati ca factura este gresita si ca trebuie anulata, conform Codului Fiscal, trebuie sa va emita o factura de stornare a celei gresite si o factura noua, corecta.


ART. 159 Corectarea documentelor

(1) Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 138 lit. d).

Răspuns la discuția Factura gresita
Mi se pare ciudat ca stiti cum a procedat furnizorul, dar Dvs. nu ati intrat in posesia facturii corecte.
Din punct de vedere contabil si fiscal, furnizorul, daca a constatat ca factura era gresita, dupa ce aceasta a ajuns la client, in speta Dvs., avea doua variante, conform Cod Fiscal,
- 1) sa va trimita o adresa prin care trebuia sa va ceara factura gresita spre anulare si sa va emita una corecta
sau
- 2) sa storneze factura gresita, sa emita una corecta si sa vi le trimita pe ambele.
Daca nu ati primit o alta factura, nu puteti face o alta inregistrare.
Dar, avand in vedere ca lunar faceti rambursare TVA, ar trebui sa luati legatura cu furnizorul, sa va trimita o factura de stornare si una corecta, cu data ulterioara facturii gresite.
Răspuns la discuția TVA achizitie intracomunitara
Un certificat constatator de la ORC se obtine in baza unei cereri.
Bifati doar ceea ce va intereseaza. Costa in jur de 50 lei in regim de urgenta.
Pentru cazierele judiciare stiu ca se plateste o taxa de timbru de 5 lei.
Puteti sa va interesati si telefonic.
Răspuns la discuția Deducere TVA
Începând cu 1 ianuarie 2012, persoanele impozabile carora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), pana la
data reînregistrarii în scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la
plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevazut la art. 152, respectiv nu
beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate în
perioada în care nu au cod valid de TVA, dar au obligatia sa colecteze TVA
emitând facturi cu TVA pentru operatiunile impozabile desfasurate în perioada
respectiva, fiind supusi obligatiei de platt a TVA astfel colectata.
TVA colectata, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada în
care contribuabilii mentionati nu au cod valid de TVA, se declara în declaratia
311, care se depune la organul fiscal, conform art. 1563 alin.
(10) pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit
exigibilitatea TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau
achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt
obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii
intracomunitare primite, etc.).
(art. 153 alin. (9'1) lit. d) teza a 4-a, art. 11 alin. (11), (13), (14) Cod fiscal, OPANAF nr.
418/2012)

Concluzia este ca nu aveti drept de deducere pana nu veti primi din nou codul TVA.
In cazul Dvs.reinregistrarea in scopuri de TVA se va face doar daca respectivele fapte care au atras anularea inregistrarii in scopuri TVA au fost sterse din cazier.
Pana atunci doar veti colecta TVA.