avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 292 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Vanzare terenuri-licitatie cu strigare
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Vanzare terenuri-licitatie cu strigare

Pentru a participa la o licitatie cu strigare privind vanzarea unor terenuri conform caietului de sarcini tb platita o taxa de participare si garantie de participare.Intrebarea mea este: daca vreau ca la licitatia respectiva sa cumpar doua parcele, trebuie platita de doua ori taxa de participare si de doua ori garantia de participare, sau o data taxa de participare si de doua ori garantia de participare?Stiu ca taxa de participare nu se retureneaza dupa licitatie indiferent daca ai castigat sau nu,dar garantia de participare in cazul in care nu castigi ce returneaza. Unde gasesc baza legala?
Cel mai recent răspuns: pincag , utilizator 09:49, 12 Octombrie 2010
Documentele necesare pentru participarea la licitaţie sunt :
a) în cazul persoanelor juridice române:
- opisul documentelor prezentate datat şi ştampilat ;
- cerere de participare la licitaţie ;
- copii de pe certificatul de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului şi de pe
actul constitutiv al societatii comerciale ofertante, certificate pentru conformitate
cu originalul;
- certificat constatator, de dată recentă, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
care să fie incluse obligatoriu date cu privire la durata societăţii, reprezentanţii legali ai
acesteia (administratori, asociaţi, acţionari), obiectul de activitate, starea prezentă a
societăţii;
- împuternicire autentificată (notar public) pentru reprezentantul ofertantului care
participă la licitaţie;
- copie de pe actul de identitate al reprezentantului ofertantului sau a persoanei
împuternicite a acestuia ;
- scrisoare de bonitate financiară ;
- Certificat de atestare fiscală, de dată recentă, privind plata obligaţiilor către bugetul
de stat, bugetul local, plata contribuţiilor privind asigurările sociale şi de sănătate, precum şi
plata privind fondul de şomaj ;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu a avut încheiate contracte de vânzare –
cumpărare de imobile de la RA-APPS care au fost desfiinţate din culpa exclusivă a acestorasau au adjudecat la licitaţie imobile de la RA-APPS şi nu a perfectat contractul de vânzare
din culpa lor ;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în stare de faliment ori lichidare, că
afacerile nu îi sunt administrate de un administrator judiciar, că activităţile sale comerciale nu
sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
- chitanţă şi factură eliberată de organizatorul licitaţiei, reprezentând costul
DOSARULUI DE PREZENTARE, în valoare de ...... Euro;
- dovada achitarii taxei de participare la licitaţie ;
- dovada achitarii garanţiei de participare;

A se vedea:
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

(11) Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se retine in contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu exceptia cazului in care executarea silita este organizata de organele fiscale prevazute la art. 35, caz in care taxa de participare se face venit la bugetele locale.

(12) Pentru participarea la licitatie, ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.

(13) Scrisoarea de garantie bancara, constituita in conditiile alin. (12), se valorifica de organul de executare in cazul in care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau in situatiile prevazute la alin. (11) teza a treia.
Multumesc pentru raspuns, intrebarea mea era pentru persoane fizice. Dar totusi platesc doua taxe de participare si doua garantii de participare daca vreau sa cujmpar doua parcele??

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Restituire taxa de participare licitatie CorinaStefan30 CorinaStefan30 Buna ziua, Am depus o oferta pentru un apartament exectut prin ANAF. Am achitat avansul de 10 % pentru participarea la licitatie, insa in ziua licitatiei ... (vezi toată discuția)
Garantie de participare licitatie teodor82 teodor82 Buna ziua. In cadrul unei licitatii organizate de catre RA-APPS se solicita o garantie de participare de o anumita valoare. Este legal ca un ofertant sa ... (vezi toată discuția)
Cumparare imobil vandut prin executor judecatoresc (nu executare silita) luciantiseanu luciantiseanu Buna seara! Intentionez sa achizionez un imobil care se vinde de catre un executor judecatoresc. Pe scurt, imobilul are mai multi proprietari, mostenitori ... (vezi toată discuția)