avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 255 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Forumul specialiştilor - index al ... Legea aplicabila pentru protectia proprietatii
Discuție deschisă în Forumul specialiştilor - index al legilor aplicabile unor cazuri din practica judiciară

Legea aplicabila pentru protectia proprietatii

Haideti sa definim impreuna legile (numar, an si titlu) care se aplica ideii de proprietate privata in Romania.

Codul civil este o astfel de lege. Dar despre ce articole vorbim? Ce alte legi mai pot fi folosite in actiunile care au ca obiect proprietatea in toate formele si consecintele ei?
Cel mai recent răspuns: Carmen-Tunde Borsanyi , Avocat 07:44, 12 Martie 2008
Constitutia Romaniei
Codul Civil , art.480 si urm.
Legea nr.18/1991 a fondului funciar , republicata
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, Legea nr 312/2005
FOND FUNCIAR
-LEGE nr.18 din 19 februarie 1991 - republicata;
-LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
-HOTÃRÂRE nr.890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
-Lege nr. 193/2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
-OUG privind modif. si compl. Legii 1/2000 pt. reconstit. dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997, precum si modif. Legii 18/1991, rep.
-L247/2005
TITLUL IV
Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL V
Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Referitor la L.18/1991 aduc completarile de rigoare...poate are nevoie cineva si de modificarile + republicarile ei.
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pana la
data de 10 decembrie 2005, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE
URGENTA nr. 1 din 23 ianuarie 1998; LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998; LEGEA nr. 218 din
25 noiembrie 1998; LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr.
102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001; HOTARiREA nr. 1.172 din
21 noiembrie 2001; LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005;
LEGEA nr. 358 din 6 decembrie 2005.
**) Republicata in temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicata in
Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dindu-se textelor o
noua numerotare. Mentionam ca Legea nr. 169/1997 contine si unele articole proprii,
numerotate de la II la V, care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 18/1991 si
care sunt reproduse in nota de la pag. 16.
Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea
I, nr. 37 din 20 februarie 1991 si a mai fost modificata prin Legea nr. 29 din 21 martie 1991,
publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1991, prin Ordonanta
Guvernului nr. 23 din 21 august 1992, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr.
213 din 28 august 1992 (aprobata prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicata in
Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992), prin Ordonanta
Guvernului nr. 46 din 12 august 1994, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr.
241 din 29 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 132 din 22 decembrie 1994, publicata in
Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 359 din 23 decembrie 1994), prin Ordonanta
Guvernului nr. 20 din 4 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr.
184 din 15 august 1995 (aprobata prin Legea nr. 104 din 16 noiembrie 1995, publicata in
Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995), prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei,
Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 (aprobata prin Legea nr. 47 din 4 aprilie 1997,
publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997) si prin
Ordonanta Guvernului nr. 57 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei,
Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.
-------------
LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata, are termen de aplicare pana la data de 31
decembrie 2001, inclusiv, conform ORDONANiEI nr. 69 din 24 august 2000 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000. Anterior, acest termen mai fusese
prelungit de Ordonanta Guvernului nr. 90/1998; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
168/1999.
LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12
ianuarie 2000 modifica in mod corespunzator prevederile LEGII nr. 18 din 19 februarie 1991,
republicata.
IMOBILE CONSTRUCTII si terenuri intravilane - altele decat cele cuprinse in Legea fondului funciar

-Legea nr. 10/2001,
-LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005;
-Hotărâre nr. 240/2006
din 16/02/2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 27/02/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 27 februarie 2006
-HOTÃRÂRE nr.1.095 din 15 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
-L nr. 112 publicat in M.Of. nr. 279 din data: 11/29/95 -Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
LEGISLATIE RETROCEDARE IMOBILE CONSTRUCTII + TERENURI INTRAVILANE CE AU APARTINUT CULTELOR RELIGIOASE

-ORDONANTA DE URGENTA Nr. 184 din 12 decembrie 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 501/2002
-HOTÃRÂRE nr.1.095 din 15 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
-Hotărâre nr. 240/2006 din 16/02/2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 18 decembrie 2002

LEGISLATIE PRIVND RETROCEDAREA BISERICILOR ( preluate de Biserica Ortodoxa prin efectul DL177/1948, DL176/1948-din eroare, D 358/1948 sau fara titlu de la Biserica Greco-Catolica respectiv actuala Biserica Romana Unita cu Roma Greco - Catolica )
- L 126/1991 modificata prin Legea nr.182/2005 privind aprobarea OG nr.64/2004 pentru completarea art.3 a Decretului-Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică
Legislatie ARR utila in contestarea PV emise de ARR

-LEGE Nr. 466 din 12 noiembrie 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 837 din 25 noiembrie 2003;
- Ordinului nr. 1061 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectãrii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor auto care efectueazã transporturi rutiere - Monitorul Oficial nr.51 din 21 ianuarie 2004;
-Normă din 17/10/2006 reactualizata Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 bis din 13/11/2006
privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora ;
- ORDIN nr. 1892 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora,
- ORDONANŢÃ Nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora -PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 16 august 2007;
- OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor - actualizata la 27.04.2007;


Alte discuții în legătură

Ajutor!!!!!!!!!!!!! OANA GORAN OANA GORAN in data de 22 decembrie 2006 guvernul semneaza o ordonanta de urgenta prin care se modifica LG 263/2006, OUG 209/2005 in domeniul proprietatii. in principiu ... (vezi toată discuția)
Retrocedarea pãdurilor arrtemis arrtemis Bună ziua, Astăzi se mai poate revendica dreptul de proprietate asupra pădurilor? care ar fi ultima lege în domeniu care reglementează această ... (vezi toată discuția)
Noul (vechiul) cod penal leovigild leovigild Buna ziua, in conditiile prezentate in art. 446 noul Cod Penal :\"[i](1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru ... (vezi toată discuția)