avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... SANCTIONARE
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

SANCTIONARE

In cadrul societatii noastre doi angajati nu au indeplinit corespunzator sarcinile de munca si astfel angajatorul a avut o paguba in cuantum de cateva sute de lei. In prima faza nu se vrea retinerea sumei de la angajati, dar s-a dispus de la Directorul general mutarea unuia la alt departament plus avertisment scris pentru celalalt. In cazul in care angajatorul se razgandeste si vrea sa le opreasca suma din salariu, care este temeiul legal pentru acest demers? Va multumesc anticipat .
Cel mai recent răspuns: Carmen Muraru , Avocat 21:40, 7 Iulie 2008
in vederea acoperirii pretinsului prejudiciu cauzat de catre angajati si obligarea acestora la plata este necesara actionarea acestora in judecata in vederea obtinerii unei sentinte definitive si irevocabile in baza carei sa puteti face retineri din salariul angajatilor pina la acoperirea integrala a prejudiciului.
salariatii in cauza au calitatea de gestionar, li se opreste garantie materiala ?
coca_lb a scris:

In cadrul societatii noastre doi angajati nu au indeplinit corespunzator sarcinile de munca si astfel angajatorul a avut o paguba in cuantum de cateva sute de lei. In prima faza nu se vrea retinerea sumei de la angajati, dar s-a dispus de la Directorul general mutarea unuia la alt departament plus avertisment scris pentru celalalt. In cazul in care angajatorul se razgandeste si vrea sa le opreasca suma din salariu, care este temeiul legal pentru acest demers? Va multumesc anticipat .


Temeiul legal sunt prevederile din Codul muncii , si anume:
Art. 270. - (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Art. 273. - (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.
Art. 274. - (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 275. - În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

"Art. 273. - (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv. "

D-le Elis pentru a putea retine acea suma este nevoie sau nu de hotarare judecatoreasca?

Angajatii nu au calitatea de gestionari.
Principalele modalitati de stabilire si recuperare a prejudiciului produs angajatorului sunt:
- invoiala partilor
- actiunea in justitie.
Nu exista niciun impediment ca salariatul - unilateral - sa recunoasca producerea pagubei si sa-si asume un angajament de plata. Dar, pentru a fi valabil el trebuie acceptat de angajator , fapt ce duce tot la invoiala partilor.

In situatia in care partile nu se inteleg, cand salariatul nu recunoaste producerea pagubei ori nu este de acord cu cuantumul acesteia, sau, incalcand invoiala partilor ori angajamentul asumat, refuza despagubirea, singura cale aflata la indemana angajatorului este aceea de a sesiza instanta competenta.

Alte discuții în legătură

Echipament de protectia muncii nerestituit la demisia angajatului xm xm Ce se poate face in situatia in care angajatul isi da demisia dar nu preda echipamantele de pe inventar, adica nu are semnata nota de lichidare? Cum se poate ... (vezi toată discuția)
Retinere salariala ypsy ypsy in urma inventarului s-a constatat o lipsa in gestiune de 503 RON. Avind in vedere ca sint 2 gestionari , angajamentele de plata s-au facut pe suma de 251.5 ... (vezi toată discuția)
Demisie - lichidare polip polip Poate angajatorul sa refuze semnarea lichidarii in cazul in care angajatul are datorii recunoscute in scris fata de firma ? Angajatul poate fi angajat de alta ... (vezi toată discuția)