avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 414 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Calendar obligatii fiscale pentru luna martie 2012
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Calendar obligatii fiscale pentru luna martie 2012

10 martie 2012

- Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal - Declaratia 096[ link extern ]

15 martie 2012

- Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta
Contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta
Contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
Contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta
Contribuabili : Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

- Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
Contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

- Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta
Contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

- Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2012
Contribuabili: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CF art. 71.

- Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 52).
Contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

- Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53)
Contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

- Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica Formular 204 pentru anul trecut
Contribuabili: Asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat.

26 martie 2012

- Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
Contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

- Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul in curs
Contribuabili: Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (prima rata)
Contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
Contribuabili: Plătitorii de următoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - lunar
Contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - alte termene
Contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

- Definitivarea si plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)
Contribuabili: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b).

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta
Contribuabili:
- Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele

- Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224
Contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

- Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic)
Contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)
Contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

- Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIESContribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

- Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Contribuabili:
- Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
- Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

[ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 27 Februarie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal

Alte discuții în legătură

Obligatii fiscale declarative pentru luna iunie 2012  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]10 iunie[/b] - Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate ... (vezi toată discuția)
Calendarul obligatiilor fiscale declarative pentru luna noiembrie 2012  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]10 NOIEMBRIE[/b] - Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în ... (vezi toată discuția)
Calendar obligatii fiscale pentru luna februarie 2012  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]10 februarie[/b] Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri ... (vezi toată discuția)