avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 483 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Ordin 50/1990
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Ordin 50/1990

Buna ziua,

Va rog sa imi prezentati continutul art. 160 (3) din Anexa II la Ordinul 50/1990.
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Bruta , utilizator 13:52, 18 Martie 2013
ORDINUL nr. 50/1990 a fost modificat prin ORDINUL nr. 100 din 9 aprilie 1990 si ORDINUL nr. 125 din 5 mai 1990, astfel ca anexa este aceasta :
ANEXA 2 - GRUPA II DE MUNCA
Lista locurilor de munca, activităţilor şi categoriilor profesionale stabilită conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990.
1. Fabricarea spumelor poliuretanice in sistem continuu şi in forme. Injectarea spumelor poliuretanice.
2. Spalarea şi denocivizarea echipamentului de protecţie utilizat in locurile de munca incadrate in grupele I sau II.
3. incărcarea, descărcarea şi manipularea produselor petroliere, a produselor toxice, caustice - corosive, pulverulente sau granulare, cit şi a celor electroizolante, (alte categorii de personal decit cele prevăzute in Ordinul nr. 50/1990, anexa nr. 1 poz. 59).
4. Vulcanizarea anvelopelor, a camerelor de aer şi a altor articole tehnice-de-cauciuc (incaltaminte, talpi, tocuri, plăci, etc).
5. Staţiile industriale de frig in care se utilizează amoniac.
6. Arderea, sortarea şi insacuirea samotei.
7. Fabricarea şi ambalarea prafurilor de curăţat.
8. Staţiile pilot cu activităţi similare celor prevăzute in grupa II-a de munca.
9. Fabricarea, comprimarea şi imbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei şi arsinei. Staţii industriale de aer comprimat.
10. Activitatea de injecţie a reperelor din mase plastice cu sau fără insertie de fibre de sticla sau carbon (grafit).
11. Pregătirea şi fabricarea benzii bimetal pe baza de aluminiu - staniu - cupru - nichel şi fabricaţia de cuzineţi. Pregătirea şi fabricarea benzilor şi tablelor din metale neferoase.
12. Confecţionarea prin bataie la rece şi tubuirea bilelor, rolelor, acelor şi coliviilor pentru rulmenţi, precum şi a cuzinetilor.
13. Tratamente termice in cuptoare in care se utilizează pentru protecţia suprafeţei pieselor mediu reducator de oxid de carbon şi atmosfera controlată tip exoterm şi endoterm.
Călire in băi de saruri.
14. Preincalzirea diferitelor piese şi subansamble, inclusiv a sapelor de foraj şi sudarea acestora in stare fierbinte, precum şi prelucrarea prajinilor de pompare.
15. Tratamente termice in flux de electroni sau termomagnetice.
16. Rodajul aeronavelor militare sau civile fabricate sau reparate (probe la sol, pregătirea şi incercarea in zbor).
17. Deservirea tehnica a aeronavelor şi incercarea la sol a acestora.
18. Activitatea prestată la instalaţii, utilaje sau aparate care funcţionează cu radiatii electromagnetice: infrarosii, ultraviolete, microunde, de medie sau inalta frecventa şi lasere, cu excepţia laserelor de mare putere, neecranate, care sint prevăzute in grupa I de munca.
19. Lucrul la maşinile de sudat cu fascicul de electroni.
20. Recuperarea argintului. Fabricarea pulberii şi a electrozilor de zinc - argint; incărcarea bateriilor; prepararea electrolitului.
21. Fabricarea bateriilor termochimice.
22. Prelucrarea mecanică, lipirea plăcilor antiradiante cu conţinut de plumb şi cobalt ce se monteaza pe maşini speciale.
23. Controlul nedistructiv cu lichide penetrante sau prin alte procedee fizico - chimice al pieselor forjate, turnate sau laminate; controlul nedistructiv al materialului tubular in cimp electromagnetic.
24. Degrosarea pieselor brute turnate din fonta la intreprinderea "23 August" Bucureşti, pină la 31.XII.1991, data pină la care se vor asigura condiţii normale de munca.
25. Operaţiile tehnologice efectuate la inălţime de peste 7 m pe instalaţiile de foraj.
26. Ascutirea sculelor cu polizorul.
27. Activitatea de poleire a filierelor din carbura de wolfram şi diamant pentru tragatoriile de sirma de cupru.
28. Executarea transformatoarelor: alimentarea staţiei cu făina de cuart, rasina epoxidica, anhidrida ftalica, turnarea in cochile, polimerizarea şi finisarea după turnare.
29. Slefuirea şi lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pisla, fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par de animal, folosind diverse paste.
30. Prelucrarea mecanică a talerelor, nacelelor şi matritelor din grafit.
31. Vopsirea manuală (cu pensula sau prin pulverizare) cu lacuri, vopsele, emailuri şi grunduri pe baza de rasini sintetice, in spaţii inchise.
32. Standurile de probe pentru locomotive, maşini de lupta, motoare şi maşini electrice.
33. Fabricarea tonerului - developer, pastarea rezistentelor, injectarea bachelitei şi a PVC.
34. Spumare dulapi şi usi de frigider cu spume poliuretanice.
35. Fabricarea circuitelor imprimate (cablaje imprimate) din materiale stratificate placate, prin procedee de corodare.
36. Lipirea cu pasta conţinind plumb a bobinelor de curent continuu, subansamblelor de manometre, a tubului Bourdon, la aparate de măsura şi control, inclusiv incărcarea cu nisip a tubului Bourdon.
37. Calirea, sinterizarea şi brazarea cu ajutorul instalaţiilor DF.
38. Aplicarea peliculei de nitrolac prin pulverizare, la masina de turnat lac pentru mobila şi mobilier.
39. Ambalarea muniţiilor.
40. Slefuirea şi polizarea umeda a cuartului cu abraziv.
41. Polizarea manuală şi mecanică a ecranelor, recuperări tub cinescop, incărcarea şi descărcarea cuptoarelor de recoacere a tubului cinescop; spalarea cu acid clorhidric a interiorului baloanelor cinescop; sudura con ecran; pulverizarea lacului de rasini sintetice şi grafitarea exterioară a tubului cinescop.
42. Confecţionarea la maşini automate a lantului fermoar metalic prin bataie la rece a dinţilor de alama.
43. Activitatea de gelifiere şi pictura la intreprinderea "Aradeanca" - Arad.
44. Vitrarea soclurilor corpurilor electrice de iluminat.
45. Impregnarea balasturilor pentru corpurile electrice de iluminat.
46. Debitarea materialelor stratificate (pertinax, sticlotextolit, etc).
47. Fabricarea tronsoanelor suport ceramice pentru rezistente utilizate in tehnica de calcul şi electronica.
48. Activitatea de service pe platformele de foraj marin.
49. Activitatea de implantare ionica, epitaxie LED, neutralizare ape reziduale pentru apa deionizata, difuzie şi procesari chimice, fotogravura, incapsulare in rasini şi depuneri electrochimice in industria electronica.
50. Activitatea de turnare a pieselor de schimb din plastudom sau din cauciuc, pe suport metalic.
51. incărcarea şi descărcarea cărbunelui sau a minereurilor in şi din corfele funicularelor.
52. Sortarea şi clasarea carbunilor in staţii.
53. Focarele de la instalatia de macinare a substanţelor nemetalifere de la intreprinderea Miniera Harghita.
54. Extracţia materialului util sau steril cu utilaje de peste 3 mc cupa sau peste 400 tone/ora productivitate. Transportul utilului sau sterilului din fronturile carierei (cu excepţia transportului cu autobasculante de pină la 20 tone capacitate), cind aceste activităţi se desfăşoară continuu (neocazional).
55. Analize probe din fronturile de lucru ale unităţilor miniere, probe geologice sau din uzinele de preparare, cu utilizarea surselor de radiatii nucleare, raze X sau alte procedee.
56. Tăierea rocilor din marmura, piatra şi granit cu maşini şi instalaţii de tăiat şi slefuirea mecanică a plăcilor.
Concasarea marmurei şi a pietrei.
Fabricarea corpurilor abrazive de slefuit şi lustruit pentru piatra, marmura şi granit.
57. Salariaţii din activitatea de extracţie a ţiţeiului şi a gazelor: operatori extracţie, lacatusi intreţinere instalatie la sonde, sudori, electricieni şi tehnologi care lucrează efectiv la sonde, montari şi demontări conducte transport ţiţei, gaze şi apa ; montari şi demontări instalaţii petroliere; incărcări şi descărcări scule şi material tubular la şi de la sonde; injectarea in zacamint a apelor tehnologice şi reziduale.
Operaţii speciale la sonde; depozitarea, tratarea şi transportul ţiţeiului şi gazolinei; comprimarea şi transportul gazelor naturale şi a aerului; degazolinarea şi deetanizarea gazelor de sonda.
58. Personalul de pe navele care executa lucrări legate de forajul marin.
59. Montarea şi demontarea instalaţiilor de foraj; revizii şi reparaţii de teren ale utilajelor şi instalaţiilor aferente activităţilor de foraj. Intervenţii, punere in producţie şi reparaţii capitale sonde.
60. Sortarea manuală (sub microscop) a diamantelor, plantarea diamantelor (sub lupa) pe molduri din grafit, in tehnologia de confecţionare a sculelor diamantate.
61. Dezinsertarea pe cale electrochimică sau chimica a diamantelor, carburilor şi liantilor din sculele diamantate.
62. Elaborarea, sinterizarea şi infiltrarea liantilor in tehnologia de confecţionare a sculelor diamantate.
63. Staţiunile meteorologice de pe platformele marine.
64. Operatorii de pe sistemele de generare a energiei seismice prin metoda vitroseiss.
65. Polizarea termica şi mecanică a produselor din sticla.
66. Tăierea, sortarea şi ambalarea geamului, după faza de rupt de pe liniile de fabricat geam.
67. Prelucrarea şi tăierea termica şi mecanică a produselor din sticla.
68. Activitatea de exploatare in carierele de nisip cuartos şi extragerea nisipului cuartos prin procedeul airlift.
69. Instalatia de recoacere a sticlei, inclusiv securizarea geamurilor.
70. Decalotarea produselor din sticla.
71. Executarea coşurilor de fum, a turnurilor de răcire, a silozurilor, precum şi a altor construcţii industriale de inălţime mare asemănătoare.
72. Lucrări de comprimare la poziţie a rezervoarelor, silozurilor de ulei precum şi alte construcţii prefabricate similare; precomprimarea grinzilor din beton armat precomprimat.
73. Extracţia agregatelor minerale pentru construcţii din lacuri sau din albia minora a riurilor.
74. Arderea produselor ceramice in cuptoare cu foc continuu. Fabricarea de produse din ceramica bruta şi fina sau electroceramice.
75. Fabricarea ipsosului, agrocalcarului şi dolomitei.
76. Centrifugarea tuburilor precomprimate.
77. Confecţionarea blocurilor şi a foilor de pluta aglomerata cu urolit.
78. Oxidarea şi prepararea bitumului.
79. Instalaţii de fabricat celuloza micronizata.
80. Tocarea mecanică a lemnului, stufului şi paielor.
81. Slefuirea in alb, umeda sau uscata, mecanică sau manuală, a pieselor din lemn sau placaj şi a peliculei de lac poliesteric, la fabricarea mobilei.
82. Emailarea PFL.
83. Fabricarea tapetului din PVC pe suport de hirtie.
84. Fabricarea foliilor hidroizolatoare din PVC calandrat.
85. Fabricarea covorului din PVC pe suport textil sau pe suport din PVC expandat.
86. Exploatarea şi intreţinerea cazanelor producătoare de abur tehnologic alimentate cu deşeuri de lemn.
87. Fasonator manual sau mecanic la doborirea şi sectionarea arborilor in parchete.
88. Mecanicii agricoli care efectuează lucrări in cimp cu tractoare de cel puţin 65 CP şi combine autopropulsate, precum şi cei care efectuează tratamente fitosanitare prin stropire şi prafuire cu MET şi MPSP (pentru perioada lucrărilor in cimp).
89. Aplicarea substanţelor pentru dezinfecţie sau dezinsecţie prin pulverizare sau gazare.
90. Ingrijitorii de vaci pentru lapte, precum şi ingrijitorii de porcine şi păsări in sectoarele industriale ale unităţilor agricole de stat.
91. Depozitele de brinzeturi amplasate in subteran, in saline.
92. Muncitorii care lucrează permanent la incărcarea şi descărcarea cu tutun a camerelor de fermentare şi alimentarea manuală a instalaţiilor hedrayng pentru condiţionarea tutunului.
93. Muncitorii care lucrează permanent la alegerea şi ambalarea tutunului şi a zobului de tutun;
Formarea loturilor de tutun;
Umezirea, alesul, desfacutul, amestecatul şi taiatul tutunului.
94. Muncitorii care lucrează permanent in ciupercarii de tip industrial.
95. Muncitorii care lucrează permanent in activităţi de manipulare in vrac a materiilor prime a oleaginoase, in silozuri, magazii şi vagoane inchise (floarea - soarelui, soia, etc).
96. Personalul din activitatea de stereorestitutie (fotogrammetrie), fototriangulatie (aerotriangulatie), fotoredresare şi teledetectie.
97. Impiegat de mişcare, impiegat de mişcare şef tura şi dispozitor din staţiile de grad special I, II şi III.
98. Operatorii de la compunerea, descompunerea şi conducerea circulaţiei trenurilor şi de la instalaţiile de bloc dispecer de linie, mişcare, tracţiune şi vagoane din regulatoarele de vagoane gradul I.
99. ªef manevra staţie sau secţie, manevrant vagoane, frinar (tura sau turnus) - toate staţiile.
100. Acar, revizor ace, veghetor de incărcare, magaziner tranzit şi comercial, magaziner şef tura şi legator de sarcina din staţii C.F. şi secţii de expediţie, camionaj, mărfuri (E.C.M.).
101. Salubrizarea vagoanelor de călători, curăţirea, spalarea şi dezinfectarea vagoanelor de marfa care au transportat animale, minereuri radioactive, substanţe toxice sau petroliere, precum şi curăţirea reziduurilor din interiorul cisternelor, bazinelor de pacura, tenderelor de locomotiva, cutiilor de foc, camerelor şi tevilor de fum, cenusarelor de locomotiva, curăţarea şi repararea canalelor pentru scurgerea reziduurilor.
Curăţarea reziduurilor petroliere şi a gunoaielor din bazinele portuare şi de pe nave, vidanjarea manuală sau mecanică a aeronavelor şi a vagoanelor de călători.
102. Asternerea mixturilor asfaltice.
103. Repararea, revizia, intreţinerea şi rodajul locomotivelor, automotoarelor, ramelor electrice, vagoanelor, utilajelor şi parcul auxiliar (macarale E.D.K., pluguri de zăpada) din depouri, remize de locomotive, I.M.M.R., revizii de vagoane, ateliere de zona şi secţii, precum şi repararea, intreţinerea maşinilor grele de cale din I.M.M.R. şi secţii de intreţinere mecanizata a caii.
104. Activitatea in sectoarele de demontări, decapari şi degresari din intreprinderile de reparaţii auto, tractoare şi utilaje, in vederea reparării.
105. Activitatea de lipire şi sudura cu cositor şi plumb in atelierele de confecţionat şi reparat radiatoare pentru autovehicule din intreprinderile specializate şi din cele de reparaţii auto.
106. Sudarea in capete şi slefuirea şinelor de cale ferată.
107. Ajutorii mecanici de locomotiva şi automotoare la drum şi manevra, mecanicii instructori depou de teren care efectuează instructajul practic prin insoţire pe locomotiva, precum şi revizorii de locomotiva şi şefii de tura din depouri şi remize.
108. Muncitorii incarcatori - descarcatori, macaragii, transcontainere din staţiile de cale ferată.
109. intreţinerea, repararea şi modernizarea caii ferate şi a instalaţiilor SCB, TTR, IFTE, fără intreruperea traficului feroviar (muncitori şi personal operativ din activitatea de baza care concura la siguranţa circulaţiei).
110. Muncitorii şi personalul operativ din staţiile de cale ferată uzinala, forestieră şi de garaj, care concura la siguranţa circulaţiei.
111. Activitatea de exploatare, intreţinere şi reparaţii din centralele subterane, baraje, tunele, galerii, castele de echilibru.
112. Activitatea de exploatare din camerele de comanda din centralele electrice conectate la sistemul energetic naţional.
113. Electricienii şi alt personal din formatiile de revizii şi reparaţii ale LEA de 110 kv şi mai mari care lucrează sub tensiune sau la potenţial.
114. Personalul de tura din instalaţiile de 750 kv care desfăşoară activitate la pupitrul de comanda şi in restul instalaţiei.
115. Montarea, exploatarea, intreţinerea şi repararea stilpilor şi a liniilor electrice de inalta tensiune, la inălţimi peste 15 m.
116. Filaturi, tesatorii şi finisaje textile: destramator, desprafuitor, scuturator, pregatitor amestec, dublator, rasucitor, bataj curatitor filtre, taietor fuior de in sau cinepa, zdrobitor, cardator, curatitor, slefuitor garnituri carde, laminator benzi din fibra, pieptanator, puitor, filator-bobinator, tesator, gazator, albitor, fierbator, mercerizator, vopsitor şi imprimeur textile.
117. Prepararea pastelor şi a lacurilor pentru incaltaminte de cauciuc.
118. Pulverizarea cu latex de cauciuc a plăcilor din par cauciucat.
119. Activitatea de recuperare a staniului de pe straifuri de tabla cositorita şi cutii de conserve.
120. Personalul de la disciplina de anatomie din cadrul facultăţilor de medicina.
121. Metalizarea chimica sau electrochimică a maselor plastice.
122. Gumarea hirtiei in sul.
123. Gravarea mecanică şi manuală sub lupa sau microscop.
124. Unităţile nucleare de gradul I şi II.
125. Activitatea permanenta in cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mica şi medie putere neecranate.
126. Acoperirea metalelor prin rilsanizare.
127. Asamblarea bateriilor şi elementelor galvanice.
128. Construcţii de staţii şi galerii de metrou ce se executa cu planseu turnat pe pămint, la cota minus 18 m.
129. Activitatea de colectare şi transport a reziduurilor menajere şi stradale (inclusiv incinerarea gunoaielor).
130. Curăţirea coşurilor de fum ale instalaţiilor casnice de incălzire (cosarii aparţinind intreprinderilor de gospodărie comunală).
131. Fotografi, fotocolor (fotolaboranti, laboranti color şi alb-negru).
132. Retusuri fotocolor.
133. Sortare, egalizare, presare, prelucrare pene, fulgi şi par uman.
134. Laboratoare şi compartimente de chimie sanitară şi analize medicale-hematologice, imunologice, citologice, bacteriologice şi biochimice.
135. Personalul Televiziunii Romane care lucrează in emisie, precum şi personalul care, pe lingă emisie, efectuează şi alte activităţi. Personalul de la carele de reportaj şi radiorelee.
136. Prepararea soluţiilor, developarea, copierea, etalonarea şi reconditionarea peliculei, pregătirea peliculei in vederea copierii şi montajul negativ.
137. Manipularea in vrac a cerealelor, a produselor finite şi a subproduselor de morarit, in silozuri.
Scuturarea sacilor, insacuirea produselor finite (făina, mălai, tarite); manipularea şi stivuirea sacilor in depozite şi in mijloace de transport; activitatea morarilor ciurari.
138. Muncitorii brutari de la framintare, coacere şi ambalare a produselor de panificatie la preluarea din cuptor.
139. Activitatea soferilor care deservesc următoarele categorii de autovehicule, pe perioada cit lucrează in aceste condiţii:
a) Autoremorchere cu greutatea totală de remorcare de 40 tone şi mai mare, care nu utilizează ajutor de sofer;
b) Autobasculante cu capacitatea de incărcare de 40 tone şi mai mare;
c) Autovehicule cu doua remorci cu capacitatea de incărcare ikn autotren de peste 20 tone;
d) Autovehicule care transporta gaze lichefiate şi produse petroliere foarte inflamabile, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Transporturilor.
140. Activitatea din cadrul atelierului de confecţionare a macazelor, limbilor pentru macaze, tirfoanelor, traverselor şi sudarea cap la cap a şinelor de cale ferată, de la intreprinderea de Producţie Industriala pentru Construcţii Cai Ferate Buzău.
141. Andocarea navelor, reparaţii corp, masina şi instalaţii de guvernare şi de propulsie a navelor.
142. Staţii centralizate de produs acetilena din carbid, pentru utilizare in reţea sau pentru imbuteliere recipienţi.
Confecţionarea, stantarea şi asamblarea prin bataie directa pe presa, a vranelor şi capacelor de la butoaiele metalice, confecţionarea pe linie automată de fabricaţie a butoaielor metalice.
Operaţii de sudura la aliaje de magneziu şi aluminiu, precum şi operaţiile de lipire cu alama la intreprinderile de avioane (activitate continua).
Probe de rodaj şi control de recepţie ale tractoarelor in cazul cind se probează sau se rodeaza concomitent motoare a căror putere totală insumata, depăşeşte 1000 C.P. (activitate continua).

Anexa 2 a fost introdusă conform ORDINULUI nr. 125 din 5 mai 1990.
Conform pct. 5 din ORDINUL nr. 125 din 5 mai 1990, prezentul ordin se aplica pentru perioada lucrata după 1 martie 1990.

Nu exista art 160 din cate stiu eu.
Ultima modificare: Luni, 18 Martie 2013
Cristian Raduta - Birou de Mediator, Mediator
Art. 160/Anexa II/Ord. 50/1990:

"Personalul de la locurile de munca sau activitatile cu conditii nocive, grele sau periculoase, cu tempetraturi scazute sau ridicate, in mediu cu pulberi dibverse, umiditate, zgomot, trepidatii, gaze toxice, radiatii, vapori de lacuri sau vopsele, in intreprinderile din industria materialelor de constructii (hale sau poligoanede prefabricate din betonsi beton celular autoclavizat, linii tehnologice de fabricare a ipsosului, gipsului, agrocalcarului si dolomitei, produselor ceramice, materialelor de zidarie, dalelor mozaicate, marmorocului, ateliere de tamplarie - modelarie - chituire, executqarea de carcase si confectii metalice precum si activiatatea manuala de incarcari - descarcari si manipularea materiilor prime, semifabricatelor produselor finite si combustibililor"
Multumesc! Exista posibilitatea ca cei de la Casa de pensii sa nu recunoasca acest articol, chiar daca este trecut in cartea de munca?
Dupa cum observati in continutul articolului, se face referire la incadrarea in grupa II de munca a ... "locurile de munca sau activitatile"
Casa de pensii nu poate contesta ca acel loc de munca sau activitate desfasurata in acele conditii nu se incadreaza in grupa II.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Anexa 2 a ordinului nr. 50/1990, completata in anii urmatori corneliamanescu corneliamanescu Sotul meu are scris pe cartea de munca : \"pentru activitatea CTC conform ordin 50 art. 3 care au lucrat in locuri de munca din intreprindere prevazute in ... (vezi toată discuția)
Celebrul ordin 50 din 1990 blajdominica blajdominica :hammeSalutare! Cine ma ajuta si pe mine cu \"celebrul ordin 50 din 1990\". Ce spune ? #-oAm cautat peste tot , dar nu reusesc sa aflu ce contine. X-( Am ... (vezi toată discuția)
Adeverinta incadrare in munca anamariacelik anamariacelik vreau sa depun un dosar de pensionare.La casa de pensii pentru adeverinta tip pentru incadrare in grupa II imi cere sa \"copleteze actul administrativ emis de ... (vezi toată discuția)