avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 576 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Traduceri PFA şi contribuţiile sociale 2016 - Articol Avocatnet
Discuție deschisă în Traduceri

PFA şi contribuţiile sociale 2016 - Articol Avocatnet

Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie sa plătească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 16%. În plus, această categorie de contribuabili are de achitat şi anumite contribuţii.

Din 2016, PFA vor plăti obligatoriu și contribuţiile de asigurări sociale (CAS) -- 10,5% sau 26,3%, conform opțiunii acestora - calculat la venitul net obținut, pe lângă contribuțiile de asigurări sociale de sănătate CASS de 5,5%.
Cotele contribuţiilor, valabile în acest an, au fost stabilite recent prin legea bugetului de stat pe anul 2016 şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ce se plăteşte obligatoriu şi ce este opţional anul acesta?
Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale (pensii) și contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Pe lângă aceste două contribuții obligatorii, mai există și unele contribuții opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să opteze. Este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Cotele acestor contribuții, valabile în 2016, au fost stabilite prin Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Contribuţia la pensie - CAS de 10,5% sau 26,3%, conform opţiunii. Baza asupra căreia este aplicată cota CAS, calculată pe baza venitului net realizat

Cota contribuției de asigurări sociale (CAS) pe care PFA o datorează la sistemul de pensii se aplică din 2016 asupra venitului net obţinut, şi nu la o bază de calcul aleasă de contribuabil, aşa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2015.

Totuși, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform Legii nr. 340/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost majorat cu peste 260 de lei.

Astfel, pentru anul fiscal 2016, câștigul salarial mediu brut este de 2.681 lei, în urcare de la 2.415 lei, cât a fost în 2015.

În aceste condiţii, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

Persoana fizică autorizată poate opta, conform actualelor reglementări, între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei integrale de 26,3%, opțiune care odată exercitată nu poate fi anulată în cursul anului respectiv, ci doar din anul următor.

Aplicând cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, PFA va plăti la pensie minimum 246,78 lei (35% x 2.681 lei x 26,3%) și maximum 3.525,515 lei (5 x 2.681 lei x 26,3%).

Dacă persoana optează pentru o contribuție la pensii de 10,5%, atunci aceasta va plăti la pensie cel puţin 98,52 lei (35% x 2.681 lei x 10,5%) şi cel mult 1.407,525 lei (5 x 2.681 lei x 10,5%). Este important să precizăm că această cotă, de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care PFA-urile doresc să beneficieze de o pensie întreagă, atunci pot opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%.

Atenţie! Începând din 2016, PFA-urile vor datora obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate. De asemenea, prin intermediului noului formular 600, ele vor putea alege să plătească cota integrală de 26,3% a contribuției la pensii.

Spre exemplu, în 2016, la un venit net anual de 100.000 de lei, PFA va datora CAS de 10.500 de lei sau 26.300 de lei, în funcţie de cota aleasă.

Formularul 600, actualizat de Fisc

Declararea veniturilor care reprezintă bază lunară de calcul a contribuțiilor sociale se realizează prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declarații privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, al cărui model a fost actualizat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3655/2015).

Declarația 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratură organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuiește efectiv, în cazul în care diferă de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de către contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnătură electronică.

În bază declarației 600 depusă de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabilește contribuția socială anual datorată și termenele de plată.

Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Notă: Persoana fizică autorizată are posibilitatea să opteze, în cadrul Secțiunii III a formularului 600, pentru aplicarea cotei integrale sau a cotei individuale de contribuție de asigurări sociale. Mai multe informaţii despre completarea acestei declaraţii găsiţi in link-ul urmator:
www.avocatnet.ro/content/art...

Contribuţia la sănătate - CASS de 5,5%

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA - în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

Notă: De la 1 mai 2016, salariul minim brut pe ţară va creşte de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, ceea ce înseamnă că salariul lunar net al unui salariat care nu are persoane în întreţinere va fi de 917 lei. Măsura adoptată de Guvern în cadrul ultimei şedinţe din 2015 este prevăzută în HG nr. 1017/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015. Mai multe detalii despre acest subiect găsiţi in link-ul urmator:
www.avocatnet.ro/content/art...

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza declarației de venit estimat (Formular 220) sau a declarației de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

Plată se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

După încheierea anului fiscal, în baza declarației privind venitul realizat depusă de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăți anticipate.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Atenție! La determinarea venitului anual baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

În cazul persoanelor fizice autorizate care nu depun declaraţie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contribuţiile de asigurări sociale plătite trimestrial reprezintă plata finala în contul contribuţiei anuale datorate.

Vă reamintim! Conturile în care se încasează contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:

22.21.03.12 - "Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică"
26.21.05.03.02 - "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri".
Conturile IBAN ale acestor conturi se găsesc la fiecare trezorerie în parte.


Care sunt contribuţiile opţionale?

Așa cum am specificat la începutul articolului, contribuțiile opționale sunt cea la bugetul asigurărilor pentru șomaj, cea pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și cea pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Astfel, deși asigurarea pentru șomaj nu este obligatorie pentru o persoană fizică autorizată, totuși ea poate alege să o plătească, în cazul în care dorește să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci când, de exemplu, nu va mai avea activitate.

Contribuția lunară la șomaj este de 0,5% din venitul asigurat.

Conform prevederilor legale, se poate asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj orice persoană care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu este deja asigurată.

Pentru a plăti contribuția la șomaj, persoanele fizice pot încheia contract de asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul, dacă au cel puțin vârstă de 18 ani și sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, dar nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj.

Nici contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS) nu este obligatorie, însă PFA poate alege să o plătească dacă dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale.

Conform OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, contribuția pentru concedii și indemnizații este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele autorizate să desfășoare activități independente sunt obligate să depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Vă reamintim că potrivit Legii nr. 4/2014, soția sau soțul titularului unei PFA, în cazul în care contribuie la desfășurarea activității, se poate asigura, facultativ, în sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare socială, precum și în sistemul asigurărilor de sănătate și în cel al asigurărilor pentru șomaj. Mai multe detalii despre acest subiect găsiţi in link-ul urmator:
www.avocatnet.ro/content/art...

Acest articol a fost publicat de Avocatnet si poate fi consultat in link-ul de mai jos:
www.avocatnet.ro/content/art...

Sa nu uitam: Toți contribuabilii cu afaceri de până în 220.000 de lei trebuie să depună noile declarații 392.
25 februarie este data-limită până la care toți contribuabilii, indiferent de forma lor de organizare, trebuie să depună la Fisc declarațiile informative 392A și 392B aferente anului 2015. Astfel, obligația este valabilă atât pentru firmele plătitoare, respectiv neplătitoare de TVA, cât și pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, asociații și fundații. Recent, Fiscul a adoptat noi variante ale acestor formulare și a actualizat instrucțiunile de completare, luându-se în considerare prevederile noului Cod fiscal. Printre noutăți se află posibilitatea ca declarațiile 392 să fie transmise online.
Continutul intregului articol poate fi consultat in link-ul de mai jos:
www.avocatnet.ro/content/art...
Ultima modificare: Vineri, 19 Februarie 2016
Laura Ciobeica, moderator

Alte discuții în legătură

Plafon pensii pfa Silvana Dobos Silvana Dobos Buna ziua, Am o intrebare mai specifica, puteti sa ma informati daca in 2016 un PFA care era in acelasi timp si angajat era obligatoriu inclus la cota de ... (vezi toată discuția)
Contributie pentru pensie sirakouzes sirakouzes locuiesc in GRECIA din 1985 ,pana in 2005 am avut si pasaport romanesc si buletin grecesc,acum sant in somaj din august 2015 ,si as vrea saplatesc in ... (vezi toată discuția)
Declaratia 200 alina_gorgan alina_gorgan Buna ziua. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare; sunt PFA profesie liberală si în declaratia 200 privinf veniturile realizate am o rubrică ... (vezi toată discuția)