avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 539 soluții astăzi
Autori Nicolescu, Zorin si Asociatii

Nicolescu, Zorin si Asociatii

https://www.nza.ro/

ACCES PREMIUM

Analiză De ce prelungirea abuzivă a popririlor și sechestrelor fiscale, prin inițierea unui proces penal, nu va mai fi posibilă

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Contabil și fiscal
22 Ianuarie 2020 | 1 | 2974 | Timp de citire: 6 min.

În data de 21.01.2020, pe site-ul Curții Constituționale a României (CCR) s-a publicat motivarea Deciziei nr. 51/2019, soluție prin care s-a decis declararea neconstituționalității art. 213 alin. 8 din Codul de procedură fiscală, atât în forma anterioară modificării survenite prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017, cât și în forma sa ulterioară, astfel cum acest articol fusese modificat prin același act normativ. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Opinie Restituirea imobilelor preluate abuziv: Compensarea creanțelor reprezentând sumele datorate ANRP

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Justițiabil in România
25 Iulie 2018 | 0 | 2324 | Timp de citire: 2 min.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2018, pe lângă prorogarea termenului de depunere a declarației unice pentru 31.07.2018, Executivul a adoptat și procedura de compensare a datoriilor reciproce datorate de persoane care au dreptul la despăgubiri, în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, legilor din domeniul restituirii proprietătii funciare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herta. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Opinie Restituirea imobilelor preluate abuziv: Românii pot apela la instanțe, deoarece termenul de soluționare a dosarelor a expirat

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Justițiabil in România
12 Iulie 2018 | 1 | 3293 | Timp de citire: 2 min.

În data de 16.05.2018 s-a împlinit termenul de 60 de luni pentru soluționarea dosarelor de despăgubire, astfel cum acesta a fost prevăzut de Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Opinie Monitorizarea angajaților la muncă în lumina unei hotărâri recente a CEDO

În martie 2016, după o analiză a reglementărilor aplicabile, concluzionam că angajatorii își pot monitoriza angajații în condițiile obținerii în prealabil a consimțământul expres și neechivoc al acestora, urmărind un scop legitim și dispunând, în acest sens, măsuri proporționale de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Opinie Onorariile minimale avocațiale sunt benefice, dar controversate

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Mediul juridic
27 Septembrie 2017 | 1 | 2498 | Timp de citire: 2 min.

Având în vedere existența în prezent a unor acte normative care stabilesc pentru anumite profesii juridice, respectiv pentru notari și executori judecătorești, valoarea onorariilor care pot fi percepute pentru diferite categorii de servicii specifice profesiei, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a decis, prin Hotărârea nr. 272/2017, stabilirea unor limite minimale pentru onorariile percepute de avocați, reglementare ce va produce efecte de la data de 30 septembrie 2017. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Fideiusiunea: Ce presupune să garantezi personal pentru datoria cuiva și care e riscul principal

Fideiusiunea reprezintă o garanție personală ce se constituie în baza unui contract prin care fideiusorul se obliga față de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligațional calitate de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația debitorului, dacă acesta din urmă nu o execută. Practic, fideiusorul care acceptă constituirea fideiusiunii devine răspunzător față de creditor cu întregul lui patrimoniu, în cazul în care debitorul pentru care a dat fideiusiune nu își execută obligația. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Informațiile despre datoriile restante din registrul Centralei Riscului de Credit sunt șterse după achitarea lor?

Să zicem că un debitor a înregistrat o întârziere mai mare de 30 de zile la plata ratelor de credit şi a fost înscris în evidenţele Centralei Riscului de Credit (CRC). Ulterior, acesta a plătit datoriile restante, fapt pentru care doreşte să fie ştearsă, din evidenţele CRC, informaţia cu privire la existenţa pe parcursul derulării raporturilor contractuale a întârzierii la plată. Ar putea el să obțină acest lucru? Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii investițiilor trebuie să achite 0,5% din valoarea devizului de construcţii la Casa Socială a Constructorilor

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Aspecte juridice
10 Mai 2017 | 5 | 9786 | Timp de citire: 6 min.

În urmă cu douăzeci de ani s-au pus bazele legale ale Casei Sociale a Constructorilor (CSC), o organizație non-profit care-și propunea să asigure protecție socială lucrătorilor din construcţii, în perioada în care nu se poate lucra din cauza condițiilor meteorologice. Astfel, în cadrul CSC se forma un fond special de protecție socială, unde banii provin din mai multe feluri de contribuții. Printre acestea se numără și o cotă de 0,5% din valoarea devizului de construcţii. Numai că, așa cum a fost reglementată inițial, situația acestei cote, respectiv dacă este sau nu obligatorie și cine trebuie să o vireze, a fost neclară și incompletă. Între timp, mai multe reglementări s-au succedat, problema a fost tranșată diferit și criticabil, însă abia anul acesta s-au adus o serie de modificări care să lămurească situația cât de cât. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Un bun sechestrat în cadrul unui proces penal poate fi executat silit

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Aspecte juridice
15 Martie 2017 | 1 | 7706 | Timp de citire: 2 min.

Sechestrul asigurător reprezintă, conform Codului de procedură penală, o măsură asigurătorie ce constă în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, de natură să împiedice persoanele răspunzătoare de prejudiciul cauzat prin săvârirea faptei ilicite ca în timpul procesului să distrugă sau să îşi înstrăineze bunurile ori, după caz, să îşi diminueze activul patrimonial. Această măsură poate fi luată şi de către procuror, prin ordonanţă, şi este instituită pentru a se asigura despăgubirea părţii civile după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Cei cu credite în franci elvețieni pot obține reechilibrarea contractului chiar dacă Legea conversiei e neconstituțională

Nicolescu, Zorin si Asociatii în Justițiabil in România
23 Februarie 2017 | 2 | 11522 | Timp de citire: 3 min.

În prima parte a acestei luni, Curtea Constituțională a pronunțat o decizie nefavorabilă celor care au împrumuturi în franci elevețieni, admițând excepția de neconstituționalitate a Legii conversiei. Cu toate acestea, cetățenii tot au posibilitatea de a obține reechilibrarea contractelor cu băncile, însă doar în instanță. Citește articolul