avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 457 soluții astăzi
Forum Activitate ContSters123067

Activitate ContSters123067

harghita zice la fel ca ... valcea...

unii contribuabili vor depune declaratia 112 obligatoriu trimestrial...

... si pot opta s-o depuna lunar... de necrezut:stunned:


COMUNICAT DE PRESÃ - 2011-09-09 10:28:49

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aduce la cunoştinţă faptul că, potrivit O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu veniturile obţinute în luna octombrie 2011 Declaraţia unică D112 se va depune trimestrial de către următoarele categorii de contribuabili:

· Asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

· Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercită profesii liberale, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

· Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

· Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care în anul anterior au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv.

Aceste categorii de plătitori vor face plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate acestora şi a contribuţiilor sociale obligatorii aferente până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Primul termen trimestrial de depunere a Declaraţiei şi de plată a obligaţiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili care au calitatea de angajator sau asimilată acesteia depunerea D112 se face lunar până la data de 25 inclusiv din luna următoare celei în care au fost realizate veniturile.

Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Însă, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, potrivit legii, au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei, trebuie să depună declaraţia 112 până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat a unui beneficiar de venit. Astfel, dacă a încetat calitatea de asigurat în prima lună din trimestru, se depune declaraţia aferentă acestei luni , pănâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare, iar declaraţiiile aferente lunilor 2 şi 3 din trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, până la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmând ca după încheierea trimestrului, să se depună numai declaraţia pentru luna a treia. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, declaraţiile aferente întregului trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.

Contribuabilii care au obligaţia, potrivit legii, de a depune trimestrial declaraţia D112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni, până la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii şi contribuţii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale.

Totodată, persoanele şi entităţile care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei pot opta pentru depunerea lunară a acesteia. Opţiunea se manifestă prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaraţii privind opţiunea, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pentru declaraţia aferentă trimestrului IV 2011, opţiunea de depunere lunară trebuie comunicată organului fiscal competent până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Contribuabilii care au, potrivit legii, obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei D112, dar au optat pentru depunerea lunară a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaraţii privind opţiunea până la data de 30 ianuarie."

[ link extern ]

Gabrielle Monique a scris:

@gigelin, eu din Ordonanta 30/ 2011 nu am inteles ca exista obligativitate, ci:

(15) Persoanele si entitătile prevăzute la alin. (11) pot opta pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate în conditiile alin. (1), dacă depun declaratia privind optiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.
(16) Persoanele si entitătile prevăzute la alin. (11) care au optat pentru depunerea declaratiei în conditiile alin. (1) pot trece la regimul de declarare prevăzut la alin. (11) începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus optiunea.
@monique, cam zic bine aia de la finante... valcea...


pentru contribuabilii enumerati la art. 58(2) este obligatoriu sa depuna trimestrial declaratia!

NU OPTIONAL!!!

optiunea o fac daca vor sa depuna D112 lunar si nu trimestrial!!!:stunned:


OG 30,art. I pct.91 :

„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilateangajatorului, depun trimestrial Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului."B-)

... deci ce e in anuntul din link-ul indicat e perfect legal.
eee, pana la urma trimestrial/netrimestrial, optional/neoptional, nici n-are vreo importanta...

... ca "organele" si-au facut treaba: ne-au vandut la toti (cu forta) "semnaturi":))
eu m-am lasat "asistat si indrumat" de "organele" statului:slap:
acei "unii si altii" sunt de la o institutie teritoriala a statului (dgfp) care reprezinta anaf la nivelul judetului...

... si ar trebui sa ne intereseze ce "scriu" pe saitu' oficial.

rolul institutiei teritoriale: "realizeaza strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si aplicarea politicii fiscale a statului"...

atributii specifice: "... desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor... precum si asistenta si indrumarea contribuabililor in aplicare legislatiei fiscale ..."

... ei ar trebui "trasi de urechi" ca n-au citit ordonanta (sau asa or fi inteles-o ei:rolleyes:) ...

chestia e legata de depunerea declaratiei 112...

si nu m-am apucat eu sa-i mai "verific" p-aia de la "finante" valcea!:rolleyes:

... or avea ei "circulare" interne:))
Începând cu veniturile obţinute în luna octombrie 2011, Declaraţia unică D112 se va depune trimestrial de anumite entităţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În acest context, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă mai jos un documentar fiscal pe această temă.Categorii de contribuabili

Au obligaţia de a depune trimestrial Declaraţia unică:

- asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercită profesii liberale, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care în anul anterior au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv.

[ link extern ]

eumarian a scris:

Afirmatiile respectivului avocat contravin art.107 din Legea 71/2011 ("Dispozitiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplica numai contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil").


"Astfel, chiar daca sistemul legislativ naţional nu a beneficiat pană acum de o reglementare expresă şi cu aplicabilitate generală a impreviziunii contractuale, nu trebuie negat faptul ca, totuşi, aceasta a existat.

Astfel, in practica judiciară s-a reţinut, in multe randuri, că necesitatea revizuirii judiciare a contractelor cu executare succesivă este justificată de voinţa prezumată a parţilor, care s-au obligat - sub condiţia subinteleasa că situaţia economica existentă la momentul incheierii contractului se va mentine pe toate perioada executarii lui – rebus sic standibus. Cand executarea unui contract sinalagmatic devine prea oneroasă pentru una dintre parţile contractante, se impune revizuirea contractului, in vederea restabilirii echilibrului valoric al prestaţiilor.

...

Faptul ca Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a Codului Civil prevede, in mod expres, că noile dispoziţii ale Codului Civil si, implicit, cele ale impreviziunii contractuale nu sunt aplicabile contractelor incheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, face ca demersul partii contractante care doreste sa obtină o reechilibrare a prestaţiilor, in raport de un contract aflat in derulare la aceasta data, să fie supus exigenţelor reţinute deja in practica judiciară.

Totuşi, reglementarea actuala va face ca acest demers sa fie unul mai neted şi mai realizabil, urmănd ca debitorul care se vede in situaţia unei obligaţii mult mai oneroase să poată obtine o echilibrare.
"

[ link extern ]... legea 71/2011- art. 107 -"Dispozitiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplica numai contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil. "


cat de important si cat de restrictiv poate fi, totusi, acest articol 107 din legea 71/2011?

... pentru ca oricum, clauza de impreviziune se prezuma ca exista in orice contract...

... si mai sunt si alte principii incalcate: imbogatirea injusta, abuzul de drepturi, specula, limitele impuse de conventiile morale si de ordine publica...... tot in argentina ("fascinantul studiu de caz argentina") gasim aplicarea teoriei impreviziunii (cu ajustari in ambele sensuri) in probleme de natura financiara (datorii/creante -inclusiv denominate in moneda straina- US dollar) cu mult inaintea (si in in lipsa) reglemetarii exprese a impreviziunii in codul civil (1968)...

"The valorist paradigm became widely used in Latin America in order to readjust contract
values that were affected by inflation.

Argentine civil courts, in effect, applied the valorist paradigm under the heading of “theory of imprevision” to uphold revaluation of depreciated debts as a result of inflationary processes.

In the 1960s, courts abandoned nominalism by leveling up the nominal sums set in contracts, fixing periodic performances or postponed execution with a view to neutralize the distorting effects of inflation on the economic bases of those contracts.
Thus, courts held that all contracts must be presumed to contain an implicit rebus sic stantibus clause.
On the basis of this principle, courts ruled that values set in contracts can be judicially recast if new circumstances emerge that were not foreseeable and that substantially alter the financial equation of the bargain.
Applying this doctrine, courts increased the nominal value of obligations fixed in contracts
when this value was depreciated by inflation, or decreased it when performance
became excessively burdensome for one of the parties as a consequence of the dollar denomination
of the contract obligations or the application of an index clause.

The Argentine Supreme Court upheld revaluation in Pribluda de Hurevich v. Hernández and Provincia de Sante Fe v. Carlos Aurelio Nicchi.
Justice José Francisco Bidau explained that “in the face of the persistence of this phenomenon [inflation] and the extremes it reaches at present, it is not possible to maintain legal principles that have become fictitious.” Following Hernández and Nicchi, various rulings held that revaluation was a way to protect the right to property and to maintain the economic value of debts.

The 1968 reform of the Civil Code expressly laid down the theory of imprevision.

The Supreme Court later endorsed the valorist paradigm in three 1976 decisions, declaring that failure to update the amounts of defaulted obligations would amount to a violation of the
right to property.
"Horacio Spector- "Don’t Cry for Me Argentina: Economic Crises and the Restructuring of Financial Property"
pag. 31-32 (in format pfd)
... sau pag. 10-11 de aici

[ link extern ]


... scuze lipsa traducerii:slap:
eumarian a scris:

Hmm, nu doar ca opinia curtii din Danemarca NU privea un consumator, ci in respectiva speta citata de @gigelin, banca solicitase aplicarea doctrinei asumptiilor (un echivalent danez al fortei majore) si instanta a respins-o.

Thus it was not possible on behalf of the bank to invoke the doctrine of assumptions.
(astfel nu a fost posibil ca banca sa invoce doctrina asumptiilor).

Altfel spus, instanta daneza a considerat ca o parte si-a asumat niste riscuri si cealalta nu si le-a asumat, ceea ce dupa cum precizeaza si art. 1271 (3) c) NCC face imposibila modificarea intelegerii.
...
De altfel nici nu exista impreviziune propriu-zis sub legea daneza, vezi paginile 1-3 din document. Linkul (pe care gigelin nu binevoieste sa-l indice) este acesta: [ link extern ]


in romania, fata de danemarca, este insa posibila modificarea pe parcursul derularii contractelor pe termen lung a intelegerii initiale (se aplica "teoria asumptiilor", echivalent al impreviunii):

"Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termenul legal recurenta [BANCA...] solicitand admiterea acestuia si pe cale de consecinta modificarea hotararii atacate.
...Astfel, in pronuntarea sentintei instanta de fond a nesocotit:
Principiul rolului activ (consacrat de dispozitiile art. 129 alin. 5 C.pr.civ.).

Precizeaza ca manifestarea rolului activ implica cercetarea cu atentie si in detaliu precum si coroborarea de catre instanta a tuturor probelor aflate la dosarul cauzei. Or, dupa cum se poate observa din cuprinsul dispozitivului sentintei recurate, instanta:

a. porneste de la o premisa gresita in sensul ca aceasta retine ca dobanda de 5,95% ar fi o dobanda fixa pe toata perioada de derulare a contractului, or niciunde in cuprinsul Conventiei de credit nu se precizeaza ca dobanda este fixa pe toata perioada de derulare a creditului: este o dobanda fixa, dar nu pe toata perioada contractuala:)), care spre deosebire de dobanda variabila, nu se modifica lunar/trimestrial, ci se procedeaza la majorarea ratei dobanzii fixe :))atunci cand nivelul dobanzii stabilit in cuprinsul Conventiei ajunge sa fie inferior limitelor acceptabile: mai mult decat atat, ar fi contrar oricaror principii de functionare a unei institutii bancare de a stabili in cadrul unui contract de imprumut o dobanda fixa pe toata durata de derulare a contractului avand in vedere durata lunga pentru care s-a incheiat conventia de credit (20 de ani)
;"


... problema in romania e ca astfel de modificari, ajustari, revizuiri (aplicare a teoriei impreviziunii) ale intelegerilor initiale se fac de catre banci, asa, de capu' lor, cu de la ele putere, fara sa mai intrebe pe nimeni (nu solicita asa ceva niciunei instante):O

... noroc ca mai sunt astfel de judecatori:

"IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de recurenta [BANCA...]"B-)

(Dosar nr. 3439/296/2010- ROMANIA TRIBUNALUL SATU MARE)

[ link extern ] /