avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 342 soluții astăzi
Forum Activitate 23geo

Activitate 23geo

Ce se intampla cand se constata ca, angajatul a depasit conditiile de pensionare pentru limita de varsta si nu doreste sa se pensioneze?

Cum va proceda in astfel de situatie angajatorul?Ii inceteaza de drept CIM-ul la data la care a constatat ca indeplineste conditiile de pensionare?
Dupa instiintarea salariatului si dupa informarea sindicatului de situatie se poate opera incetarea?


S
1. In conformitate cu prevederile Legii salarizarii unitare salariile pentru functiile de conducere sunt stabilite pe 2 grade gradul I si Gradul II? Cum stabilesc daca acord gradul I sau Gradul II?

2. Art 4 din Legea 283/2011 se aplica in anul 2012 in cadrul institutiilor publice cu venituri proprii, care nu au contract colectiv de munca incheiat? Eu inteleg ca se aplica tuturor indiferent daca au sau nu contract colectiv de munca?
(1) Valoarea de referinta se mentine si in anul 2012 la 600 lei.
(2) In anul 2012 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale caror contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2012, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, fara a depasi nivelul din luna decembrie 2011.
In cadrul unei institutii publice cu venituri proprii este obligatoriu incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate?
Daca nu, care este temeiul legal care ma ingradeste?
Directorul General al unei institutii publice poate incheia un contract de mandat cu o persoana fizica , care nu are calitatea de salariat al acestei institutii, pentru a reprezenta interesele acestei institutii? Se pot deconta cheltuielile privind deplasarile, cazarea si diurna?

In cadrul unei institutii publice cu venituri proprii,cum se aplica legea salarizarii unitare( reincadrarea personalului pe grade si trepte si stabilirea salariului) avand in vedere ca ,pana in prezent institutia merge pe o grila aprobata de minister.
Ce trebuia sa facem sa fim in normalitate?
Răspuns la discuția dreptul muncii
Sunt nascut in data de 26 .10.1944 si lucrez in cadul unei institutii publice. Care este articolul, legea, prevederea legala care ma obliga sa ies la pensie?
Discuție dreptul muncii
Un salariat are varsta de 68 de ani si nu a depus dosarul de pensionare.
In situatia acesta poate fi angajatul unei institutii publice cu jumatate de norma avand functia de baza la o alta institutie?
s-a incheiat un acord de colaborare intre mai multe persoane juridice.
plata facturilor privind utilitatile - se face proportional pentru fiecare parte.
se poate face factura fiscala numai pe numele unui partener chiar daca sunt mentionati mai multi in contract?
care ar fi solutia?
x are functia de Director General in cadrul unei institutii publice. Tot x a incheiat un contract de mandat ( persoana fizica in calitate de expert) cu ordonatorul de credite al institutiei unde are calitate de Director General pentru a o reprezenta in deplasarile externe.
Cf. contractului de mandat incheiat x pleaca in deplasarile externe in interesul institutiei la care este Director General sau in interesul institutiei cu care a incheiat contractul de manadat?
De ce institutia la care este angajat intocmeste ordinul de deplasare avand in vedere ca decontul se face la institutia cu care are incheiat c. de mandat?
Cum va fi pontat in perioada deplasarilor efectuate pe baza c. de mandata la institutia la care este angajat?
Intre o institutie publica si o societate comerciala s-a incheiat un contract de inchiriere, o suprafeta de pe terasa pentru montarea unei antene.
Pe langa chirie locatarul are obligatia sa plateasca lunar cota parte din cheltuielile comune ( iluminat electric, ascensor, paza ) in procent de 0,10% ( raport dintre suprafat inchiriata si suprafat totala).
Conform contractului locatorul nu trebuia sa emita factura catre chirias privind plata acestor utilitati?
Sau care este procedura?