avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 303 soluții astăzi
Forum Activitate Bordeianu Dana Adutza

Activitate Bordeianu Dana Adutza

Facilitati studenti

Facilităţi acordate studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003

Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor după cum urmează:

tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate comercianţilor la constituire;
taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
tarifele pentru publicarea , în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;
taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie.
Nu fac obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de HG nr.166/2003:

taxa de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă;
taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.
Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;
să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;
să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.
Îndeplinirea acestor condiţii legale trebuie să fie atestată printr-un act doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată al cărei student este solicitantul.

Aceste facilităţi fiscale se acordă o singură dată şi pentru constituirea unei singure firme, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile legale menţionate mai sus.

Prin urmare, facilităţile fiscale de mai sus se acordă numai pentru constituirea unei firme, nu şi în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea părţilor sociale de la o altă persoană.

Întrucât dispoziţiile HG. nr. 166/2003 se referă numai la instituţiile de învăţământ superior acreditate, rezultă că de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau

particulare, indiferent dacă urmează specializări acreditate sau autorizate, de lungă sau de scurtă durată, dacă se află la studii aprofundate şi de masterat şi indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează.

Având în vedere că Legea nr.31/1990, republicată nu condiţionează calitatea de administrator de deţinerea calităţii de asociat/acţionar, o societate comercială care a beneficiat la înfiinţare de facilităţile fiscale menţionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor facilităţi.

Studenţii cetăţeni străini care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior pe teritoriul României nu beneficiază de prevederile HG nr.166/2003.

Dacă, în termen de 3 ani de la înmatricularea societăţii intervine cesionarea parţială sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor, societatea este obligată să restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plată.

Pentru constituirea unei societăţi comerciale într-una din formele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puteţi consulta site-ul www.onrc.ro. la rubricile „Formulare", „Formalităţi" şi „Taxe", sau vă puteţi adresa serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului în a cărui raza teritorială doriţi să stabiliţi sediul societăţii.
O.U.G. nr. 50/2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, modificata si completata la zi, contravine dispozitiilor Tratatului de Instituire a Comunitatii Europene, care interzice statelor membre sa instituie taxe vamale la import sau la export, precum si a altor taxe cu efect echivalent. Dispozitiile mentionate se aplica produselor originare din statele membre, precum si produselor care provin din tari terte, care se afla in libera circulatie in statele membre. Intre statele membre sunt interzise restrictiile cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent.
Dispozitii exprese din Tratatul Comunitatii Europene interzice statelor membre sa aplice, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare, fiind interzisa si aplicarea produselor altor state membre de impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.
In consecinta, prevederile mentionate din tratat limiteaza libertatea statelor in materie fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste.
Prin obligarea la plata unei taxe de poluare pentru un autoturism inmatriculat anterior intr-o tara europena au fost incalcate prevederile Tratatului de Instituire a Comunitatii Europene, tratat care, incepand cu data de 01.01.2007 (data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana), face parte din legislatia interna a tarii noastre.
Potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, iar aliniatul 4 al aceluiasi articol prevede ca, intre alte institutii, autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din alin. 2 mentionat.
Prin instituirea taxei de poluare pentru autoturisme, legiuitorul a incalcat in mod direct dispozitiile mentionate din tratat, instanta ar fi trebuit sa constate ca prevederile O.U.G. nr. 50/2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, modificata si completata la zi, sunt reglementari contrare Tratatelor la care Romania este parte si care, potrivit Constitutiei, au prioritate fata de legislatia interna.
Cum Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene interzice, in Partea a Treia (“Politicile Comunitatii”), instituirea oricaror taxe care ar avea ca efect reducerea importurilor, iar introducerea acestei taxe a avut exact acest efect, taxele de poluare sunt incasate la bugetul statului cu incalcarea dispozitiilor din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, precum si a Tratatului de Aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, tratat care prevede ca, de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare … inainte de aderare, sunt obligatorii pentru Romania si se aplica in conditiile stabilite si prin actul de aderare.
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene face parte, de la data de 1 ianuarie 2007, din ordinea interna de drept a Romaniei, iar prin instituirea taxei de poluare acesta a fost incalcat.

Din cate cunosc, precum si din experienta mea, aceste taxe de poluare se castiga 100%. Nu cunosc sa existe instante care sa nu restituie taxa de poluare (cererile se introduc de cei vătămaţi în drepturile lor prin act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege).
Cat priveste recuperarea taxelor de inmatriculare/polure pentru o masina noua... nu am cunostinta daca acestea se pot castiga.
Răspuns la discuția Somaj tehnic 2010
Mai jos gasiti textul integral privind actul ce va intereseaza:

ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ Nr. 4 din 5 februarie 2010
privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 10 februarie 2010

Luându-se în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi a reducerii inflaţiei, pentru anul 2009 s-a impus adoptarea de măsuri imediate care să asigure un climat de protecţie socială bazat pe principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social.
Ţinând cont că acţiunile prevăzute în Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea creşterii economice şi protejarea intereselor economice ale populaţiei trebuiau realizate cu celeritate, astfel încât să fie atinse dezideratele propuse, măsurile preconizate s-au adresat unui grup-ţintă format din persoanele cele mai afectate de consecinţele imediate ale crizei economice care sunt supuse riscului de a-şi pierde locul de muncă.
Având în vedere cele de mai sus, s-a decis reducerea temporară a costurilor cu forţa de muncă pentru a contracara efectele negative ale crizei economico-financiare asupra activităţii economice.
Ţinând seama de efectele pozitive pe care această măsură le-a avut asupra companiilor care au fost forţate să îşi întrerupă temporar activitatea, de influenţa benefică asupra ratei şomajului în anul 2009, precum şi de solicitările partenerilor sociali, pentru a da un semnal pozitiv angajatorilor de a opta pentru menţinerea forţei de muncă în condiţiile în care efectele crizei economice sunt estimate a se prelungi şi de a evita pierderea lucrătorilor calificaţi în anumite domenii cu potenţial de dezvoltare/expansiune după reluarea creşterii economice,
întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aplicabile şi pentru anul 2010, începând cu luna februarie.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
(1) Începând cu luna februarie 2010, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010, pe perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii ale căror contracte sunt astfel suspendate şi care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi angajatorii, pentru salariaţii respectivi, sunt scutiţi de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile. Indemnizaţiile reprezintă drepturi aferente perioadei februarie - decembrie 2010, inclusiv.
(2) Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, începând cu luna februarie 2010, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010. Indemnizaţiile reprezintă drepturi aferente perioadei februarie - decembrie 2010, inclusiv.
(3) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi sunt scutiţi de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (3) se aplică în cazul în care contractul individual de muncă se suspendă în situaţiile de întrerupere temporară, totală sau parţială, inclusiv de reducere temporară, a activităţii angajatorului, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
(5) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin noţiunea de contribuţii de asigurări sociale se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, datorate, potrivit prevederilor legale, atât de salariaţii care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi de angajatorii acestora, pentru respectivii salariaţi.
(6) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1). În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (3) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.
(7) Prin derogare de la dispoziţiile art. 34 alin. (1^1) lit. a) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, perioada prevăzută la alin. (3), în care salariaţii realizează stagiu de cotizare fără plata contribuţiei, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.
(8) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1). În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (3) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.
ART. 2
Angajatorii au obligaţia să depună, la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia îşi au sediul, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul constatării de către aceştia a situaţiilor respective.
ART. 3
Conform competenţelor legale, Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin instituţiile lor teritoriale subordonate, vor controla periodic angajatorii care beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin ªeitan

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 5 februarie 2010.
Nr. 4.
ATENTIE GHOLA!
Monitorul ale carei prevederi le invoci la data de 15.05.2008, nu contine acte normative ce se refera la infiintarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Monitorul Oficial nr. 393/1997 contine 2 acte:
1. Legea nr. 114/1996 - legea locuintei - ale carei articole au fost abrogate partial.
2. H.G. nr. 79/1997 - hot. pt. aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii - ABROGATA
Este adevarat ca Legea nr. 114/1996 - legea locuintei includea in ANEXA 2 REGULAMENTUL-CADRU
al asociaţiilor de proprietari, dar acesta a fost ABROGAT prin Legea nr. 230/1997 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, lege publicata in M. Of. nr. 490/2007 la data de 23.07.2007.
Am postat acest articol in ideea de a se insusi in mod corect anumite dispozitii legale.
Nimeni nu se naste invatat, dar fiecare are capacitatea de a acumula informatii. Informatile daca sunt corecte - ajuta.
Ignorantia legum excusat neminem = necunoasterea legii nu scuza pe nimeni.

In fine, consider ca spatiul din fata blocului apartine domeniului public.
A se avea in vedere ca potrivit art. 3 din Legea nr. 230/2007 termenul de proprietate comuna/individuala, si nu numai, are urmatorul inteles:
"Art. 3 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) clădire-bloc de locuinţe-condominiu - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;
b) proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităţi, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară. Cu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în prezenta lege sau în acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietăţi individuale dintr-un condominiu trebuie considerat în acelaşi mod ca şi dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;
c) proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
d) proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată - cel puţin o instalaţie pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări sau părţi de construcţie comune tronsoanelor ori scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca poziţie şi suprafaţă;
e) cotă-parte indiviză - cota-parte de proprietate care îi revine fiecărei proprietăţi individuale din proprietatea comună şi este egală cu raportul dintre suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale."
Exista hotarari ale consiliilor locale care statuteaza faptul ca terenul din fata blocului apartine domeniului public. A se vedea si multitudinea de articole din presa.

Exemplu:
Articolul "Fără roşii şi castraveţi în faţa blocului!" publicat de Casandra Duta la data de 12.02.2009 - Sursa Arges Expres
"Reprezentanţii Biroului Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Curtea de Argeş fac un apel către toţi argeşenii care până acum plantau în faţa blocului diferite legume, atenţionându-i că nu au voie să facă acest lucru. “Vine primăvara şi mulţi vor începe lucrările de plantare a unor legume diverse în faţa blocurilor. Acest lucru nu este permis, pentru că este domeniu public. Este greu de înţeles mai ales pentru cei bătrâni, dar nu avem ce face”, a spus Dana Avram, inspector în cadrul respectivului birou. Pe terenul din faţa fiecărui bloc se pot planta flori sau arbuşti ornamentali. Cei care nu respectă această decizie a Consiliului Local riscă să fie amendaţi cu sume cuprinse între 100 şi 800 lei."

Sper sa va fie de folos.....