avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 854 soluții astăzi
Forum Activitate Alin Paidiu

Activitate Alin Paidiu

Răspuns la discuția divort
Potrivit REGULAMENTULUI (CE) NR. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti spune asa:

”Art. 3: Competenta de fond
(1)Sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul, separarea de drept si anularea casatoriei instantele judecatoresti din statul membru:
a)pe teritoriul caruia se afla:
- resedinta obisnuita a sotilor sau
- ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
- resedinta obisnuita a paratului sau
- in caz de cerere comuna, resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
- resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an imediat inaintea introducerii cererii sau
- resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin sase luni imediat inaintea introducerii cererii si in cazul in care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, in cazul Regatului Unit si al Irlandei, are "domiciliul" in acel loc;”
Răspuns la discuția Recuperare imbunatatiri
Daca exista aceasta mentiune in hotarare ca puteti recupera cheltuielile printr-un proces ulterior, pot fi sanse de admitere a actiunii. E necesara o analiza in concret a inscrisurilor la care faceti referire.
Răspuns la discuția Executare silita
Diferenta de bani de care vorbiti ( de la 3319,70 lei la 4125,63 de lei) este posibil sa fie cheltuieli de executare silita. In aceasta ipoteza, nu mai e posibila recuperarea acestei diferente. Trebuie sa va interesati ce reprezinta aceasta suma de bani.
Pentru a evita orice neplaceri, e recomandabil sa depuneti diligente pentru a primi dovada incetarii executarii silite. Atata vreme cat suma mentionata a fost executata silit, executorul judecatoresc este obligat sa inceteze executarea silita, intrucat s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, asa cum prevede legea. Incheierea de incetare a executarii trebuie comunicata.
Asigurati-va ca obligatiile profesionale au fost indeplinite corespunzator, intrucat eroarea pe care o descrieti nu va este imputabila.
Răspuns la discuția Recuperare imbunatatiri
Hotararea judecatoreasca prin care au fost respinse pretentiile dumneavoastra de restituire a cheltuielilor efectuate cu imbunatatirile se bucura de autoritate de lucru judecat. Asadar, o noua actiune avand acelasi obiect se va respinge din aceste considerente.
Cererea dumneavoastra de divort a ramas in nelucrare un timp mai indelungat, cel putin 6 luni de zile. De aceea ati primit citatia cu aceasta mentiune. Perimarea este o sanctiune procedurala care opereaza de drept si este determinata de lipsa de staruinta a partilor in solutionarea litigiului.
Asadar, va trebui sa introduceti pe rolul instantei o noua cerere de desfacere a casatoriei.
Conform dispozitiilor Noului cod civil, mostenitori sunteti dv, in calitate de descendent, si tatal dv., in calitate de sot supravietuitor. Dv. va revine o cota de 3/4, iar tatalui dv. o cota de 1/4 din intreaga masa succesorala (alcatuita din apartament si masina).
Se poate incheia la notar un partaj voluntar privitor la intreaga masa partajabila intre dv si tatal dv. (nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune).
In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere, se poate solicita iesirea din indiviziune in fata instantei de judecata. Vanzarea unui bun din masa partajabila se poate face prin buna invoiala si pe parcursul judecatii.
Legea prevede mai multe modalitati de incetare a coproprietatii prin partaj Art. 676 alin 1 N.c.civ. consacra regula partajarii in natura a bunurilor comune. Daca bunurile nu sunt comod partajabile in natura sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestora, le-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica sau sunt indivizibile, se poate atribui intregul bun, in schimbul unei sulte, in favoarea unui coproprietar, care trebuie sa faca o cerere in acest sens. Daca mai multi coproprietari efectueaza asemenea cereri de atribuire, instanta de judecata atribuie bunul in functie de anumite criterii, precum marimea cotei – parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, durata folosirii bunului, efectuarea de imbunatatiri etc. Coproprietarului caruia ii este atribuit bunul ii incumba obligatia de a-i despagubi pe ceilalti coproprietari cu o sulta, corespunzatoare cotei- parti ce le revine acestora. Instanta trebuie sa aiba in vedere valoarea de circulatie a bunurilor partajate din momentul solutionarii cauzei.
Exista si o alta modalitate prevazuta de lege de a partaja bunurile comune, si anume, vanzarea bunurilor si impartirea pretului intre coproprietari, proportional cu cota parte ce revine fiecaruia. Vanzarea se poate face prin intelegere intre coproprietari sau la licitatie publica.
Răspuns la discuția Mostenire
Administratia financiara a ultimului loc de domiciliu al tatalui mamei dv poate furniza informatii despre componenta masei sucesorale. Este util sa se verifice si conturile detinute la banci de decujus.
Pentru dovedirea calitatii de persoana indreptatita sa primeasca evidenta bunurilor mobile/ imobile si a sumelor de bani din conturilor bancare care au apartinut persoanei decedate, este necesar ca mama dv sa faca dovada calitatii de mostenitoare. In acest sens va solicita eliberarea unui certificat de calitate de mostenitor (costa aproximativ 50 de lei) unui notar din circumscriptia ultimului domiciliu al tatalui dansei (acela fiind locul deschiderii succesiunii, conform art. 954 alin. 2 N.C.civ.). Notarul va face si verificarile referitoare la dezbaterea succesiunii.
Mentionam ca dispozitiile art. 1103 N.C.civ. prevad un termen de prescriptie de un an de zile in care poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala (acceptarea sau renuntarea la succesiune). Daca succesibilul nu si-a exercitat dreptul de optiune in termen, se stinge dreptul de a accepta mostenirea si, o data cu acest drept, se stinge si titlul sau de mostenitor. Exista insa posibilitatea dovedirii acceptarii tacite a succesiunii, atunci cand mostenitorul a facut un act (fapt) pe care nu-l putea savarsi decat in calitatea sa de mostenitor si din care rezulta neindoielnic intentia sa de acceptare a mostenirii. Sunt considerate astfel de acte cu semnificatia acceptarii tacite intrarea in posesia si folosinta bunurilor succesorale, faptul mutarii definitive in casa mostenita, etc.
Daca sora vitrega a mamei dv a dezbatut déjà succesiunea, se poate solicita in instanta anularea certificatului de mostenitor, eliberarea unui nou certificat de mostenitor in care sa fie cuprinsi toti mostenitorii si partajarea bunurilor din masa succesorala.
Răspuns la discuția Conexare dosar
Se impune clarificarea situatiei juridice a constructiei: este a unui coproprietar sau a unei terte persoane? Face parte din masa partajabila sau nu? De asemenea, aratam ca este diferita valoarea unui teren cu constructie de valoarea unui teren fara constructie (dupa demolare), aspect care trebuie luat in considerare la calculul cuantumului sumei datorate cu titlu de sulta in cadrul procesului de partaj.
Poate fi utila invocarea exceptiei conexitatii, cu respectarea momentului procesual mentionat mai sus.

Este insa extrem de utila solicitarea suspendarii cauzei avand ca obiect iesirea din indiviziune pana la solutionarea pricinii avand ca obiect demolarea constructiei edificate ilegal, tocmai in considerarea faptului ca trebuie stabilita masa partajabila: cuprinde un teren cu constructie sau un teren fara constructie?


Cat priveste cererea de partaj, specificam ca legea prevede cerinta ca toti coproprietarii sa solicite acest lucru, sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 684 alin. 2 N.C.civ.).
Răspuns la discuția Cerere insolventa
Daca cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei are caracter sicanatoriu si este exercitata cu rea credinta, imbracand forma abuzului de drept, poate fi solicitata angajarea raspunderii civile delictuale, cu despagubiri pentru prejudiciile cauzate debitorului.
Conditiile impuse de lege pentru reusita unei astfel de actiuni sunt legate de dovedirea faptei ilicite, a vinovatiei creditorului, a prejudiciului cert si actual produs in patrimoniul debitorului si a raportului de cauzalitate intre fapta si prejudiciu.
Cuantumul despagubirilor urmeaza a fi analizate, asadar, in concret, in functie de consecintele produse de fapta ilicita si de legatura de cauzalitate intre aceasta si prejudiciu. Nu exista o limitare anume in acest sens.

Poate ca ar fi util ca, inainte de a introduce o astfel de cerere, sa faceti cateva verificari ale firmei din doua motive:
-odata pentru a nu risca sa intrati in concurs cu creditori ale caror creante sa fie preferabile sai sa nu mai luati nimic
-apoi pentru a evita o actiune in raspundere (improbabila) in cazul in care pot face dovada ca au suficiente resurse pentru plata debitului restant.
Răspuns la discuția Conexare dosar
Exceptia conexitatii poate fi invocata daca exista mai multe procese pe rolul instantelor in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti, daca intre obiectul si cauza pricinilor exista o stransa legatura.
Exceptia poate fi invocata doar in fata primei instante si cel mai tarziu la primul termen de judecata inaintea instantei sesizate ulterior.
Primul proces are ca obiect partaj doar al terenului aflat in indiviziune? Conform legii, tot ce se construieste pe un teren, in virtutea accesiunii imobiliare artificiale, apartine proprietarului/ proprietarilor aflati in indiviziune, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Codul civil chiar instituie o prezumtie in sensul ca lucrarea este facuta de proprietarii terenului, pana la proba contrara. Exemple de proba contrara sunt: atunci cand s-a constituit un drept de superficie asupra terenului respectiv, dezmembramant al dreptului de proprietate sau nu a fost intabulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi de catre proprietarii terenului, etc.
Daca respectiva constructie nu face obiectul partajului, poate fi lipsita de interes invocarea exceptiei conexitatii.