avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 814 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Declaratie !
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Declaratie !

Buna seara !
Am o intrebare destul de serioasa... !
Am 17 bani si sunt elev la liceu.
Am avut niste probleme cu un alt elev, eu l-am injurat l-am facut hot, jegos, etc etc. la care el a dat cu piciorul in mine. Ca sa nu dau inapoi si sa pic apoi vinovat eu m-am dus direct in directiune si am rugat-o pe Directoarea sa vorbeasca cu el. Ea in loc de sa vorbeasca cu el ne-a chemat Politia (de proximitate sau nu stiu cum se spune )
Primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns Politistul, ma pus sa scriu o declaratie, in care am declarat :
Ca am fost amenintat de moarte
Am fost lovit cu piciorul
Am fost injurat

Ca l-am facut Jegos, Handicapat, si Hot (deoarece s-au furat cateva chestii, si el este suspectul nr 1)

Dupa ce am terminat cu Declaratia, domnul politist imi spune ca o sa am de platit o amenda, lafel si colegul de scoala.
L-am intrebat de ce, la care mi-a dat un raspuns cu nush ce Articol Nr pt Jignire , Calomnie etc etc.

Are acest drept dupa ce mi-a spus ce sa scriu in Declaratie ? El o vorbit eu am scris, si nici macar nu mi-a spus ca nu este obligatorie declaratia. Ceea ce trebuia sa faca(acuma am aflat si eu) ! Cum o sa pot proceda ?
L-am sunat pe taicameu si mi-a spus sa merg maine sa vorbesc cu avocatul nostru !
Nu a gresit politistul cu simplul fapt ca nu mi-a atras atentia :
Art. 70
(2) Invinuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cunostinta fapta care formeaza obiectul cauzei, incadrarea juridica a acesteia, dreptul de a avea un aparator, precum si dreptul de a nu face nicio declaratie, atragandu-i-se totodata atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa. Daca invinuitul sau inculpatul da o declaratie, i se pune in vedere sa declare tot ce stie cu privire la fapta si la invinuirea ce i se aduce in legatura cu aceasta.

nam mai intrat in probleme cu politia si nu aveam cum sa stiu.


Imi pare rau pt greselile gramaticale, n-am trait pana acuma recent in Romania.

Multumesc
Cel mai recent răspuns: Radu Gabrian , Mediator 02:07, 6 Mai 2010
Buna seara.

Articolul 70 pct. 2 din C.p.p. se refera la declaratiile facute in cursul procesului penal.
Din cele relatate de dvs., ati fost amendat pentru deranjarea ordinii publice, cel mai probabil.
Astfel, dvs. nu ati dat o declaratie propriu -zisa, ci s-a incheiat un proces-verbal de contraventie de catre agentul constatator.

Cadrul legal este Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcarea unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice.

Art. 2. - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale;
5) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri;
6) atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;
8) abrogat;
9) abrogat;
10) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
11) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenţă menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;
12) neţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute la pct. 10) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;
13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;
14) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;
15) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
16) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;
17) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;
18) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
19) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
20) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;
21) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
22) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;
23) desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în poponeataţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
24) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
25) consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
26) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
27) abrogat;
28) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
29) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora;
30) alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
31) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi naturale sau alte pericole publice;
32) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3;
33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
34) abrogat;
35) îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
36) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
37) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere.

Art. 3. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 13), 16), 19), 20), 24), 33), 36) şi 37);
B) cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 14), 18), 26), 28) şi 30);
c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2), 5)-7), 10)-12), 15), 17), 21), 22), 29), 31) şi 35);
d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, fapta prevăzută la pct. 32);
e) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 23) şi 25).
(11) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 26) ale art. 2 sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 7. - (1) Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau subofiţerii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii sau militarii din jandarmerie, angajaţi pe bază de contract.
(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, o dată cu constatarea aplică şi sancţiunea.

Art. 8. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Art. 9. - Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.

Apelati la un avocat ca sa va ajute sa puteti formula plangerea, in termen legal.

Cu bine!

Av. Emilia Ene
Inca o intrebare, mi se poate face Dosar Penal pt chestia asta?
Si avea dreptul sa-mi ceara sa scriu o Declaratie fara prezenta parintilor ?

Problema mea cea mai mare este sa mi se faca Dosar Penal!
Maine sunt invitat la Sediul Politiei pt prostia asta.
Am sa merg probabil impreuna cu Avocatul, deoarece taicameu este plecat cateva zile, pt ca este foarte ocupat cu munca. Cum sa ma comport?
Nu vreau Dosar penal sau sa apara la politie ceva despre mine !
NU vi se va intocmi dosar penal,numai ca acel politist se pricepe la munca de politie,ca sa ma exprim plastic,"ca vaca la croitorie"
Luati legatura cu avocatul si solicitati-i sa faca plangere penala impotriva politistului comunitar pentru abuz in serviciu,dupa ce in prealabil,ii veti explica modul in care v-a fost luata declaratia.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Deranjarea ordinii publice...?????? tied tied stimate doamne si domni avocati, 1.va rog sa imi mentionati ce legislatie prevede fapta de "deranjarea a ordinii publice" ? (articol de lege si sanctiuni, ... (vezi toată discuția)
Codul contraventiilor, prostitutie emiy emiy Buna ziua , stiu ca de la 1 februarie s-a scos din codul penal, ca fapta penala practicarea relatiilor sexuale contracost. Dar este incontinuare considerata o ... (vezi toată discuția)
Legea 61/1991 antin antin cine imi poate da si mie .l 61/1991 modificata prin Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor ... (vezi toată discuția)