avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 943 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Dileme in comertul intracomunitar
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Dileme in comertul intracomunitar

Buna ziua. Vreau sa imi deschid o firma de transport care sa desfasoare activitati doar in tari UE, cu un colaborator roman. Adica o firma romaneasca vinde si eu transport in tari UE. Factura pentru partenerul roman o sa contina TVA, dar pot sa deduc TVA-ul platit de mine in Europa,pentru carburant, cazare, masa etc, sau trebuie sa il virez la stat si dupa aceea sa ma chinui sa il iau de la statul francez , german etc? Multumesc
Cel mai recent răspuns: Contabilitate sector 4 evoCONTA , Contabil 14:20, 20 Octombrie 2010
Conform art. 147 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:

“(2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, in conditiile prevazute in norme”.

Conform pct. 491 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal(art147 2) :

“491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE.
(2) Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din statul membru de rambursare.
(3) Pentru a fi eligibila pentru rambursare in statul membru de rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.
(4) Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta. Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.
(5) Cererea de rambursare trebuie sa cuprinda:
a) numele si adresa completa ale solicitantului;
b) o adresa de contact pe cale electronica;
c) descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile;
d) perioada de rambursare acoperita de cerere;
e) o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului, scutite in temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE si a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 194 - 197 si 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse in legislatia statutului membru de rambursare;
f) codul de inregistrare in scopuri de TVA al solicitantului;
g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC.
(6) in afara de informatiile mentionate la alin. (5), cererea de rambursare mai contine, pentru fiecare stat membru de rambursare si pentru fiecare factura sau document de import, urmatoarele informatii:
a) numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu exceptia importurilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;
c) cu exceptia importurilor, prefixul statului membru de rambursare in conformitate cu codul ISO 3166 - alfa 2, cu exceptia Greciei care utilizeaza prefixul "EL";
d) data si numarul facturii sau documentului de import;
e) baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare;
f) cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare;
g) dupa caz, partea de TVA deductibila calculata in conformitate cu alin. (3) si exprimata ca procent;
h) natura bunurilor si a serviciilor achizitionate.
(7) in cererea de rambursare natura bunurilor si a serviciilor achizitionate se descrie conform codurilor prevazute la pct. 49 alin. (9).
(8) in cazul in care, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro rata de deducere este modificata conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, solicitantul procedeaza la rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectueaza printr-o cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare in cauza sau, in cazul in care solicitantul nu inainteaza nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic, printr-o declaratie separata trimisa prin intermediul portalului electronic creat de Romania.
(9) Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:
a) achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii, sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile sa fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila;
b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.
(10) Pe langa operatiunile mentionate la alin. (9), cererea de rambursare poate sa se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente si care privesc operatiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic in cauza.
(11) Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului de indata o confirmare electronica de primire a cererii.
(12) Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot insa viza o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.
(13) In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.
(14) In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.
(15) Organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea statului membru de rambursare in cazul in care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se incadreaza in oricare dintre situatiile urmatoare:
a) nu este persoana impozabila in sensul TVA;
b) efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii care sunt scutite de TVA fara drept de deducere in temeiul art. 141 din Codul fiscal;
c) beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la art. 152 din Codul fiscal.
(16) Organul fiscal competent din Romania ii comunica solicitantului, pe cale electronica, decizia pe care a luat-o in temeiul alin. (15).
(17) Contestatiile impotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse de solicitant in conformitate cu legislatia statului membru de rambursare. in cazul in care absenta unei decizii privind o cerere de rambursare in termenele stabilite de Directiva 2008/9/CE nu este considerata conform legislatiei statului membru de rambursare ca fiind echivalenta unei aprobari sau unui refuz, solicitantul poate recurge la orice proceduri administrative sau judiciare prevazute de legislatia statului membru de rambursare. in cazul in care nu sunt prevazute astfel de proceduri, absenta unei decizii privind o cerere de rambursare in termenele stabilite de Directiva 2008/9/CE este considerata ca fiind echivalenta respingerii cererii.
(18) Prevederile alin. (1) - (17) se aplica cererilor de rambursare depuse dupa 31 decembrie 2009”.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Recuperare tva extern simona1326 simona1326 Buna ziua, Recuperarea TVA-ului extern se poate face si daca societatea efectueaza in tara respectiva curse ocazionale internationale de calatori? Multumesc ... (vezi toată discuția)
Inregistrare persoana juridica -taxe , costuri gabi_romanul gabi_romanul La inregistrarea(infiintarea) unei persoane juridice (II,PFA,SC ) la domeniul de activitate trebuiesc declarate anumite activitati principale,secundare sau ... (vezi toată discuția)
Decont tva Ana M Eliade Ana M Eliade La randul 30 din decontul de TVA trebuie declarat soldul TVA-ului de plata din decontul perioadei fiscale precedente neachitata pana la data depunerii ... (vezi toată discuția)