Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 685 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale stie cineva?
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

stie cineva?

1.cat ma costa infiintarea unui srl cu 2 actionari?dar deschiderea unui punct de lucru?
2.pretul unui srl. in care introduc tot codul caen e diferit fata de un srl cu 1-2 obiecte de activitate?
3.care este caapitalul social minim varsat la infiintarea unui srl?
4.care sunt documentele necesare la infiintarea unui srl?
VA MULTUMESC ANTICIPAT
Cel mai recent răspuns: roshia , utilizator 21:26, 20 Martie 2011
1.Daca intocmiti actele in cadrul serviciilor de asistenta de la registrul comertului, redactarea actului constitutiv, a declaratiilor si consultanta va costa in jur de 300 ron. Inregistrarea lor avand un punct de lucru in registru va mai costa in jur de 400 ron. In prealabil mai platiti rezervarea denumirii firmei - 64 lei.
2. Pretul este acelasi, pentru unul sau pentru toate codurile care se pot insera in act.
3. 200 ron
4. Detalii aici: [ link extern ]
1. In jur de 500-600 lei cu tot cu punctul de lucru.
2. Nu
3. 200 lei
4. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată:
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
4. Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere
limitată (original);
5. Actul constitutiv (original);
6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
7. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
8. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
9. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante
ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
(model 1 - original);
- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original).
17. Dacă este cazul:
- actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine,
original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie
legalizată de un notar public);
- certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi comerciale, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxele de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
va multumesc ptr raspunsuri!!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Infiintare persoana juridica mezgageza mezgageza ce am de facut ca sa constitui ca si persoana juridica? sa infiintez o firma? un SRL? (vezi toată discuția)
Infintare srl cu asociat si administrator cetatean strain valentin234 valentin234 Buna ziua un prieten din Spania doreste sa isi infinteze un SRL cu asociat unic in care el sa fie asociat si administrator. Este posibil? Daca da de ce acte ... (vezi toată discuția)
Infiintare firma de tip srl Nina1 Nina1 Buna ziua, Care sunt pasii ce trebuiesc urmati pentru a infiinta o firma de tip SRL? Multumesc (vezi toată discuția)