avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 523 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... fff urgent ... astept raspuns ... probleme si abateri ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

fff urgent ... astept raspuns ... probleme si abateri disciplinare!

buna ziua!
sunt noua aici, precum si in functia pe care o ocup si deja incep sa am probleme cu subordonatii :D
sunt sef serviciu , personal contractual, am in subordine 3 agenti, si deja am fost pusa in fata urmatorului fapt:
duminica, unul dintre agenti care era de serviciu a fost oprit de pol rutiera, testat si gasit cu 0,20 in timp ce conducea masina unitatii, in timpul servciului, si in uniforma.
cum ar trebui sa procedez legal?
sa cer o nota explicativa?
sa cercetez?
e necesar o comisie dak suntem personal contractual
seful meu mi-a cerut sa ii desfacem contractul de munca
va rog sa ma ajutati sa fac ceeea ce e legal si normal
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:37, 13 Iunie 2008
Vedeti Codul muncii
Art. 264. [sancţiunile disciplinare]
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

Art. 266. [criterii de stabilire a sancţiunii disciplinare]
Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 267. [cercetarea disciplinară]
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 268. [decizia de sancţionare: termen, conţinut, comunicare]
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Cercetarea abaterii disciplinare - pasii de urmat :
1. referatul intocmit de seful ierarhic al autorului abaterii
2. Constituirea comisiei de cercetare prealabila disciplinara. Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat.
3. Convocarea facuta in scris a salariatului de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze aceasta operatiune, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Convocarea trebuie facuta cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
4. Intocmirea procesului-verbal de cercetare prealabila disciplinara de catre comisie. La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
5. În baza propunerii comisiei de disciplină angajatorul va emite decizia de sancţionare.


Sa ai grija ca decizia de sanctionare disciplinara se emite in 30 de zile de la data de cand angajatorul a luat la cunostinta de savarsirea abaterii, totodata sa ai in vedere normele incalcate, cum ar fi cele prevazute in Regulamentul Intern, COntractul de munca, Contractul Colectiv.
personal contractual ?Deci sub ce forma sunt" angati"? cu contract civil(agent comercial) sau contract de m-ca?
La ctr.civil raspunderea-i apartine.daca ati stipulat clauze privind conduita va raspunde conform contract,daca este cu ctr.m-ca se aplica ceea ce au precizat colegii de forum.
sunt incadrati cu c.i.m. ;)

Alte discuții în legătură

Cercetare dispciplinara ! habibi habibi Buna ziua ! Pt absente nemotivate am convocat salariatii respectivi, acestia nu s-au prezentat , ma gandesc acum ... intocmesc procesul verbal si apoi decizia ... (vezi toată discuția)
Decizie incetare cim pe motive disciplinare mery52 mery52 Buna ziua, va rog sa-mi spuneti care sunt pasii incetarii unui CIM pe motive disciplinare. Am un salariat care nu a venit la munca doua zile si vreau sa-i ... (vezi toată discuția)
Baut la serviciu mirusaby mirusaby Un angajat a venit a doua oara baut la serviciu. Nu vrea sa sufle in etilotest sau in fiola ....colegii l-au vazut , iar in reg .Intern si in CCM scrie ca se ... (vezi toată discuția)