avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 608 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice PFA, II, AF - Persoana fizica ... AF sau SRL?
Discuție deschisă în PFA, II, AF - Persoana fizica autorizată, Întreprindere individuală, Asociaţie familială

AF sau SRL?

Buna ziua!
Doresc sa infiintez un punct de vanzare de produse proaspat facute(crude,vegetariene) si alte produse in domeniu(super alimente,carti,produse naturiste).Le pot face pe toate in cadrul unui AF?Am calificare de cofetar patiser.Este de ajuns?Ceilalti membri ai familiei au si ei nevoie de calificari?Cat dureaza infiintarea?
Astept un raspuns,multumesc!
Cel mai recent răspuns: ContSters22713 , utilizator 09:16, 24 Aprilie 2011
Incepand cu 24 mai 2008, fostele asociatii familiale se numesc intreprinderi familiale(OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale).
Regimul juridic al întreprinderii familiale ;
Art. 28. - (1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.
(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.
Art. 29. - (1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(3) În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
Art. 30. - (1) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.
(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.
Art. 31. - Membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).
Art. 32. - (1) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condiţiile art. 29 alin. (2).
(2) Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple a membrilor întreprinderii, cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.
(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz.
Termenul de înfiinţare cei de la O.R.C. îl ştiu
Va recomand sa infiintati o intreprindere individuala. Puteti avea angajati si din afara familiei. Detalii infiintare aici:
[ link extern ]
De la depunerea documentatiei pentru infiintarea intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale termenul legal de inmatriculare este de trei zile.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Infiintare asociatie familiala slk268 slk268 Va rog frumos sa imi spuneti si mie care sunt conditiile si documentele necesare pentru infiintarea unei asociatii familiale , in scopul vanzarii diferitelor ... (vezi toată discuția)
Despre intreprinderea familiala alinutza9 alinutza9 Va rog sa-mi spuneti cite puncte de lucru poate avea o intreprindere familiala si daca acestea trebuie sa fie in localitatea din raza primariei care a eliberat ... (vezi toată discuția)
A.f. infiintare si deschidere punct de lucru adinaadina adinaadina Am si eu doua intrebari: -ce acte sunt necesare pentru a infiinta un A.F., (este vreo diferenta fata de intreprinderea familiala)? -dar pentru infiintare ... (vezi toată discuția)