avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 487 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Legislaţie europeană, CEDO, UE, ... Cum formulez pt CEDO motivatia privind incalcarea ...
Discuție deschisă în Legislaţie europeană, CEDO, UE, proceduri europene

Cum formulez pt CEDO motivatia privind incalcarea dreptului la un proces echitabil ?

Ma numesc Razvan, din Brasov si va adresez o respectuoasa rugaminte de a ma sfatui cu privire la modul de abordare a unei plangeri la CEDO. Ceea ce as dori sa va rog este sa ma indrumati cum as putea, in mare, sa dezvolt o motivatie referitor la incalcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului la proprietate in acest caz; de asemenea, cu cine ma judec la CEDO - cu statul roman sau cu CNVM ? Esenta spetei este ca instanta de fond si cea suprema nu au judecat procesul d.p.d.v. al contenciosului administrativ, asa cum a fost formulata actiunea, ci au motivat respingerea actiunii prin aceea ca CNVM nu putea interveni in contractul de intermediere intre mine se broker - ceea ce este, oricum, FALS - eu am aratat ca Legea 297/2004 si O.U.G. 25/2002 autorizeaza institutia sa intervina pe piata, in sensul de supraveghere, reglementare si control, avand dreptul de a aplica sanctiuni brokerului si de a dispune obligarea acestuia la repararea prejudiciului creat ! iar subsemnatul nu am chemat in judecata SSIF BROKER intr-o actiune comerciala ci pe CNVM in contencios administrativ.
Voi dezvolta, in continuare, faptele:

In anul 2006 am fost client al SSIF BROKER si am tranzactionat actiuni si derivate.
In luna iunie 2006 am primit apel in marja, la care nu am dorit sa raspund. Pe situl SSIF BROKER aparea, in acest timp, o suma, anume un sold al contului subsemnatului in cuantum de 2.874 ron, dar brokerul afirma ca acesta nu exista faptic. Voi prezenta foarte scurt acest aspect, deoarece demonstreaza fara echivoc faptul ca platformele de tranzactionare prin internet al societatii de brokeraj prezinta erori si nereguli incompatibile cu legislatia incidenta.
o La data de 29 mai 2006 am cerut SSIF BROKER, prin email, "doresc sa transfer suma de 2,874 din contul BVB în contul BMFMS; deocamdata, eu vad ca am acesti bani în cont nefolositi si vreau sa acopar marja cu ei".
o La data de 06 iunie 2006 am primit raspuns: "Suma de 2,874.89 RON se afla în contul Dv. La Valoare sold actiuni. Valoarea pe care o puteti retrage este de 128,39 RON".
o La data de 08 iunie 2006 am primit acest raspuns, la insistentele mele privind clarificarea soldului: "Nu am afirmat ca valoarea portofoliului Dv. Nu este de 2.874,89 RON ci ca valoarea respectiva nu este sub forma de numerar".
o Desi afirmase la data de 08 iunie 2006 ca suma de 2.874,89 RON nu este sub forma de numerar, la data de 10.07.2006 brokerul efectueaza urmatoarele operatiuni:
§ În extrasul de cont BVB - ridicare de numerar în cuantum de 2.874,89 RON.
§ În extrasul de cont BMFMS - depunere de numerar în cuantum de 2.874,89 RON.
La datele de 28.02.2006 si 14.03.2006 s-au efectuat transferuri bvb-bmfms, asa încât nimic nu împiedica efectuarea altui transfer pentru suma de 2.874,89 ron la momentul apelului în marja. SSIF BROKER se contrazice asadar, ori suma este sub forma de numerar si se putea retrage la cerere, ori nu mai exista, asa cum sustinea brokerul si atunci operatiunile efectuate la data de 10.07.2006 sunt ilegale.

O alta abatere este urmatoarea: în datele de 27 si 28 mai, am introdus ordine de vânzare pentru opt (8) contracte cu optiuni DESIF2-IUN06 si sase (6) contracte cu optiuni DESIF5-IUN06, pe care sistemul informatic le-a primit, fara sa emita nici o atentionare ; acest lucru se vede din situatia numita " istoric ordine ", care arata ca ordinul astfel introdus (opt (8) contracte cu optiuni DESIF2-IUN06) a fost anulat, fara însa sa se fi emis nici un fel de atentionare in momentul în care eu introduceam ordinul si fara ca sistemul informatic sa blocheze ordinul (altfel, acesta nu ar mai fi aparut ca fiind introdus si apoi anulat) si din situatia numita " lista ordine ", unde se vad cele doua ordine susamintite, care se gaseau în sistem (în sistemul informatic - pe serverul intermediarului) intre datele de 21 mai si 28 mai.
Practic, eu am introdus ordinele susamintite, dupa care, imediat, am imprimat lista ordine, de unde se vede ca cele doua ordine au fost primite de sistemul informatic de tranzactionare, desi aceste ordine nu puteau fi introduse în piata, dupa cum am aflat, ulterior, de la un oficial al BMFMS Sibiu, în baza regulamentelor incidente !
In plus, anularea ordinelor nu a fost însotita de nici o explicatie, astfel încât eu am aflat de imposibilitatea aplicarii strategiei cu optiuni de la domnul Radu Luca de la BMFMS Sibiu. Se incalca astfel Art. nr. 133 lit. 1 si Art. nr. 135 lit.1 din R15/2005.
Totodata, prin faptul ca nu a constatat, prin propriile controale, disfunctionalitatile si nelegalitatile mentionate, CNVM a încalcat Art.7 din OUG nr. 25/2002, care o obliga la supravegherea în timp real si periodic, a pietei de capital si a operatorilor de pe aceasta piata.

în urma refuzului de a efectua un control la broker, am chemat în judecata CNVM, constatând încalcarea mai multor drepturi si interese legitime:
* Pentru lipsa controlului si întocmirea unei adrese de raspuns catre subsemnatul, în absenta unei investigatii pe articolele de lege încalcate de catre SSIF BROKER, institutia C.N.V.M. mi-a încalcat drepturi si interese legitime, anume:
o Art.1 alin.5 din constitutie privind suprematia constitutiei si a legilor în România.
o Art.2 din O.U.G. 25/2002, privind obligatia C.N.V.M. de a asigura protectia investitorilor.
o Art. 26 si 27 din legea nr. 297/2004, privind respectarea regulilor de conduita de catre broker.
o Art. 135 si 142 din legea 297/2004, privind dreptul de a beneficia de o piata reglementata si supravegheata.

În fapt:
Subsemnatul am sesizat CNVM încalcari ale legilor pietei de capital de catre SSIF BROKER SA din Cliu-Napoca. Institutia a raspuns dar nu în sensul cererilor formulate ci în afara obiectului. În acest caz, am formulat o plângere catre Comisia pentru Piata de Capital a Camerei Deputatilor, ulterior chemând în judecata C.N.V.M.

Instantele de judecata au dat câstig CNVM, în sensul ca :
* Curtea de Apel Bucuresti a emis hotarârea civila nr.2020 din 5 sept. 2007 "...La momentul la care a fost sesizata a dispus intrarea în legalitate, fara sa poata constata savârsirea unei contraventii din momentul ce a operat principiul pacta sunt servanda. Eventualele prejudicii suferite de reclamant pot fi opuse partenerului contractual dar nu autoritatii publice de reglementare în sensul dispunerii vreunor masuri".
* Înalta Curte de casatie si Justitie, urmare a recursului formulat de subsemnatul, a emis Decizia Civila nr.710/22.02.2008, prin care mentine hotarârea Curtii de Apel Bucuresti.

Considerînd ca instantele de judecata au dat o gresita aplicare a raportului juridic dedus judecatii si prin aceasta mi s-au încalcat dreptul la un proces echitabil si dreptul la proprietate, doresc sa ma adresez instantelor internationale, unde voi chema statul Român în instantele internationale deoarece, prin lipsirea unui investitor de protectie pe piata de capital ca si prin lipsa de masuri de supraveghere si control, institutia mi-a adus, de fapt, prejudicii materiale si morale.
In esenta, este vorba despre un fals ca si de incalcarea legilor pietei de capital privind publicitatea pe internet.

Va multumesc anticipat,
Razvan
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 20:50, 11 Septembrie 2008
În ceea ce priveşte cererile de sesizare a Curţii, acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiţii prevăzute de art.35 din Convenţie. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de petiţionari se pot împărţi în două mari categorii:
• condiţii generale ce trebuie îndeplinite de toţi petiţionarii;
• condiţii speciale ce privesc o anumită categorie de petiţionari – stat sau parte individuală.

Condiţiile generale . Aceste condiţii sunt prevăzute de art 35 din Convenţie şi sunt:
1. epuizarea tuturor căilor de recurs interne . Conform articolului 32 § 1 din Convenţie, Curtea nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne şi în termen de şase luni începând cu data deciziei definitive interne. O plângere care nu respectă aceste condiţii de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte.
2. scurgerea unui termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a deciziei interne. După ce autoritatea naţională competentă cea mai înaltă a pronunţat o decizie, petiţionarul dispune de un interval de şase luni pentru a sesiza Curtea. Acest interval începe să curgă de la data la care a luat cunoştinţă personal sau prin avocatul său de decizia finală în ordinea normală a instanţelor, şi nu începând de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de graţiere sau amnistiere sau a oricărei alte cereri adresate unei autorităţi cu titlu de graţiere.
3. cererea să nu fie anonimă. Potrivit art.47 din Regulamentul Curţii, formularul trebuie semnat de petent personal în calitate de reclamant sau de către reprezentantul lui, întrucât formularele puse la dispoziţie de către grefa Curţii obligă reclamantul să-şi decline identitatea.
4. cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte. Potrivit art.35 pct.2 lit.b , Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte.
5. cererea să nu fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale, dacă nu conţine fapte noi. Potrivit acestei reguli, vor fi inadmisibile cererile care au fost înaintate examinării unei alte instanţe internaţionale, deoarece nici o plângere identică sau în substanţă aceeaşi cu plângerea în faţa Curţii nu trebuie să fie supusă vreunei alte proceduri internaţionale de investigare sau de reglementare.
6. cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau dacă este vădit nefondată sau abuzivă.
O cerere este considerată incompatibilă cu prevederile Convenţiei atunci când obiectul ei nu intră sub incidenţa dispoziţiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cererea are ca obiect încălcări ale unor drepturi şi libertăţi neprevăzute de Convenţie.
Cererea este abuzivă atunci când se urmăreşte un scop contrar celui prevăzut de Convenţie (de exemplu, cererea este folosită în scopul de a se sustrage unei condamnări) sau când se dovedeşte că este folosită în mod şicanator.
Cererea este considerată vădit nefondată, dacă se dovedeşte absenţa unei violări a Convenţiei, astfel încât cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Condiţii speciale .Condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite de o cerere individuală sunt:
1. numele, data naşterii, naţionalitatea, sexul, profesia şi adresa petentului;
2. numele, profesia şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
3. partea sau părţile contractante împotriva cărora este îndreptată petiţia;
4. expunerea succintă a faptelor;
5. expunere succintă a violării normelor Convenţiei şi a argumentelor pertinente;
6. obiectul petiţiei ca şi descrierea cererii unei satisfacţii echitabile;
7. copii ale tuturor documentelor, a deciziilor ce privesc obiectul petiţiei.

Alte detalii si raspunsuri le gasiti aici : www.avocatnet.ro/content/for...

Un model de cerere adresata CEDO il gasiti aici
www.avocatnet.ro/content/con...
Ultima modificare: Marți, 15 Iulie 2008
Cornel Vasile, Consilier juridic
Ce documente se anexeaza la o cerere catre CEDO ?
Se anexeaza
- cererile de chemare in judecata ?
- intampinarile paratei ?
- Sentintele instantelor ?
La pct.II - 14 expunerea faptelor - se descriu, pe scurt, PETITELE ACTIUNILOR si MOTIVARILE INSTANTELOR ?
Multumesc
Se ataseaza copii de pe hotararile judecatoresti.
La pct.II -14 descrieti pe scurt obiectul actiunilor (prima instanta, apel si recurs) si motivarea instantei (motivele care au stat la baza luarii acelei decizii).
#-o De ce te agiti atat intr-un domeniu complex in care nu ai habar si chiar iti inchipui ca CEDO iti va da dreptate, doar ca ti se pare tie ca ai fost nedreptatit.
1. Mai intai de toate trebuie sa respecti niste proceduri interne de chemare in judecata si abia mai apoi trebuie sa te adresezi CEDO..
2. Consulta un avocat specializat si cu experienta in actiuni la CEDO ca sa-ti redacteze si sa-ti motiveze memoriul pentru CEDO,( daca este cazul, -el va stabili !!!) deoarece este posibil sa omiti ceva esential legat de procedura sau de fond si totul s-a dus pe apa sambetei...

Oricum recomandarea mea este sa nu mai bajbai cersind consultatii gratuite pe forum-uri ci de urgenta sa te adresezi unui profesionist in domeniu.
Nu te jeli ca trebuie sa platesti munca de inalta clificare a unui avocat .
Altfel esti liber sa te aperi singur chiar sa gresesiti si sa-ti faci vraiste drepturile, alea putine care pretinzi ca ai inceput sa le cunosti .

In orice caz, dincolo de ceea ce trebuie si ar trebui sa stii, iti recomand sa intri pe pagina web a Curtii Europene a Drepturilor Omului - informeaza-te cum trebuie deoarece acolo ai sa gasesiti o parte din ceea ce te intereseaza inclusiv formularul ( modelul) de memoriu adresat CEDO, tradus si pus la dispozitie de insasi CEDO
adresa este : www.echr.coe.
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/RomanianRoumain.pdf

Cu stima av Anghelus Ion Gabriel. B-)
Din ceea ce ati scris rezulta ca desi ati efectuat tranzactii cu instrumente complexe (futures, options) nu aveti cunostinte de baza in domeniul pietei de capital si al operatiunilor efectuate :O :(( . D-voastra ati reclamat ca s-a facut acel transfer BVB- BMFMS fara insa sa aratati un element important de genul: soldul meu a fost "S" am facut operatiile X1, X2, ...Xn trendul a fost Y cu un castig/pierdere de Z lei rezultand din aceasta ca soldul trebuia sa fie "S1"; cu toate acestea SSIF a sustinut ca soldul a fost de "S2" lei, adica cu atatia lei mai putin decat in realitate.
Imprejurarea ca au facut acel transfer poate fi si o eroare materiala (adica in loc de instrumente financiare au trecut numerar) insa o eroare materiala nu este susceptibila sa produca consecinte juridice. Reveniti cu amanunte de genul celor aratate de mine mai sus. Daca ati fost prejudiciat exista si calea dreptului comun.
Altfel o sa va plangeti degeaba la CEDO

Alte discuții în legătură

Prejudiciu pe piata de capital mesajprivat mesajprivat Am fost prejudiciat de catre SSIF BROKER S.A. dupa cum urmeaza: 1. In primul rand, acuz lipsa de informare. Societatea de intermediere financiara SSIF ... (vezi toată discuția)
Contract de intermediere financiara mesajprivat mesajprivat Am fost prejudiciat de catre SSIF BROKER S.A., dupa cum urmeaza: 1. In primul rand, acuz lipsa de informare. Societatea de intermediere financiara SSIF BROKER ... (vezi toată discuția)
Abuz de incredere ? (caz complicat) mesajprivat mesajprivat Incepand din luna iunie 2006, subsemnatul Ion Razvan, ulterior, in urma casatoriei, Bratucu Ion Razvan, m-am adresat C.N.V.M. cu mai multe adrese, atat prin ... (vezi toată discuția)