avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 509 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... va rog frumos este urgent - contract pe perioada ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

va rog frumos este urgent - contract pe perioada determinata

As dori sa aflu daca este legal intocmit contractul pe perioada determinata de 6 luni si apoi pelungit din nou inca 6 luni, desi activitatea nu este una sezoniera. In temeiul a ce se poate face aceasta prelungire? Codul muncii permite acest lucru?
Cel mai recent răspuns: ContSters59477 , utilizator 14:05, 16 Iulie 2008
Da .Codul muncii permite incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata de doua ori consecutiv iar termenul maxim al contractelor nu poate depasi 24 luni.
Art. 12. - (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.
Art. 80. - (1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de
a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe
durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă,
cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.
(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea
termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82 şi de cel
mult două ori consecutiv.
″(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată
determinată succesiv, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82.
(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în termen de 3 luni
de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte
succesive.″ (Legea nr. 371/2005)
Art. 81. - Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în
următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în
care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea temporară a activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
″d1 ) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care, în termen de 5 ani
de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă (Legea nr.371/2005);
d2) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
d3) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale, ori pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte, programe, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel
naţional şi/sau la nivel de ramură.″ (O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 82. - ″(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni. ″(O.U.G. nr. 65/2005)
(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a
înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la
momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului
titular.
Art. 83. - Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus
unei perioade de probă, care nu va depăşi:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a
contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
Art. 84. - ″(1) La încetarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată
determinată, prevăzut la art. 80 alin. (4), sau la expirarea termenului prevăzut la art. 82 alin. (1),
dacă pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va fi angajat cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată.″(Legea nr. 371/2005)
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile:
a) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a
înlocui temporar un salariat absent, dacă intervine o nouă cauză de suspendare a contractului acestuia;
b) în cazul în care un nou contract individual de muncă pe durată determinată este încheiat în
vederea executării unor lucrări urgente, cu caracter excepţional;
“c) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncă pe durată
determinată se impune datorită unor motive obiective prevăzute expres de legi speciale;” (O.U.G.
nr. 55/2006)
d) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată a încetat din iniţiativa
salariatului sau din iniţiativa angajatorului, pentru o abatere gravă sau abateri repetate ale salariatului.
Art. 85. – ( 1) Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de
muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante,
corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii
egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această
informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
“(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor.” (O.U.G. nr. 55/2006)
“Art. 86. - (1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual
de muncă pe durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi
comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în
care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract
individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate
sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu există un salariat permanent comparabil în aceeaşi unitate, se au în
vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazul în care nu există un contract
colectiv de muncă aplicabil, se au în vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau contractul
colectiv de muncă la nivel naţional.” (O.U.G. nr. 55/2006)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cim perioada determinata. Dinush Dinush Avem contracte pe perioada determinata. Am prelungit de 3 ori si in 4 dec. expira de drept contractul. In Revisal trebuie sa inregistrez in data de 3 ca ... (vezi toată discuția)
Angajare dupa incetare contract pe perioada determinata mdum mdum Salariatului X ii expira contractul pe perioada determinata (primul contract pe o perioada de 6 luni).Pe motiv ca in ultimile 3 luni a solicitat foarte multe ... (vezi toată discuția)
Acte aditionale din 3 in 3 luni maria_ioana maria_ioana Buna ziua, Sunt angajata la o societate cu CIM pe 3 luni, apoi am semnat in act aditional pentru inca trei luni iar la expirarea acestuia m-am trezit cu un ... (vezi toată discuția)