avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 529 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor ORDIN nr. 2351/29.06.2011 de modificare ºi completare ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

ORDIN nr. 2351/29.06.2011 de modificare ºi completare a OPANAF nr 1314/2007

ORDIN nr. 2351/29.06.2011 de modificare şi completare a OPANAF nr 1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (24) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN:

ART. I

Anexa nr. 1 ½ Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia½ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum
urmează:
1. Pct.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„4. Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se vireaza in contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.”
2. După pct. 5 se introduce un nou punct, pct. 51 , care va avea următorul cuprins:
„51 Pe parcursul prezentei metodologii, noţiunile de compensare la cererea debitorului sau din oficiu, se înlocuiesc cu noţiunile de constatare a compensării de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu, după caz.”
3. Pct.151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
½15^1. Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent, poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art.116 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.½
4. Pct.18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
½ 18. Metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" după data de 30, respectiv 31, a lunii în care se fac declararea şi plata. După depunerea declaraţiilor, organul fiscal competent va proceda la distribuirea şi stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz.¨
5. Denumirea Cap.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
¨ Cap.6 Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în
executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de către aceştia.½
6. Pct. 22 şi 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
½ 22. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care,
potrivit legii, a fost comunicată somaţia, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor Cap.3 şi Cap. 4 din prezenta metodologie.
23. Dispoziţiile pct.22 se aplică în mod corespunzător şi în cazul operării compensării potrivit art.116 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.¨
7. După pct.32, se introduc trei noi puncte, pct.33 - 35, care vor avea următorul cuprins:
½ 33. Prevederile pct.301 – 305, se aplică în vederea stingerii impozitului pe veniturile din salarii datorat până la data intrării în vigoare a Legii nr.126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2010 pentru modificare şi completarea Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
34. Pentru stingerea obligaţiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii, achitate pâna la 30 iunie 2011, în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare, organul fiscal competent va proceda la:
a) debitarea în evidenţa fiscală a sediului secundar, a obligaţiei fiscale, reprezentând impozitul pe venitul din salarii , în limita sumei achitate în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar. În situaţia în care obligaţia declarată în numele sediului secundar este mai mică decât suma achitată de către acesta, se va debita obligaţia fiscală în limita sumei declarate;
b) scăderea din evidenţa fiscală a contribuabilului care a înfiinţat sediul secundar, a sumei debitate în evidenţa sediului secundar, potrivit lit.a). În vederea efectuării
operaţiunilor de la lit. a) şi lit. b), organul fiscal competent va întocmi Borderoul de
adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale;
c) după efectuarea operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi lit. b), organul fiscal
competent, va notifica contribuabilul, asupra modului în care a fost efectuată
stingerea.
35. Obligaţiile fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorate şi neachitate la 01 iulie 2011, atât de sediul principal, cât şi de sediile secundare, vor fi achitate în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală a contribuabilului care a înfiinţat sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.½

ART. II
Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, Direcţia Generală Proceduri pentru Administrarea Veniturilor, Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi organele fiscale din subordinea acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin .

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
Sursa : www.static.anaf.ro

Ordin 1314/2007

[ link extern ]
Ultima modificare: Vineri, 1 Iulie 2011
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal

Alte discuții în legătură

Impozit salarii aferent punct de lucru camicami camicami Se modifica ,din,nou,modul de declarare si virare a impozitului pe salarii aferent punctelor de lucru care au atribuit cod fiscal propriu,diferit de cel al ... (vezi toată discuția)
Puncte de lucru rak0770 rak0770 O societate din constanta are 2 puncte de lucru in Galati si Ploiesti cu 4 si respectiv 12 salariati. Contractele se fac si se inregistreaza la Revisal. La ... (vezi toată discuția)
Compensare tva artista artista Buna seara.Este corect ca in cazul neplatii TVA de catre o firma cei de la AFP sa compenseze suma cu banii din BASS si BS?Mai exact(TVA lunar) firma are de ... (vezi toată discuția)